• Školská knižnica

    • Školská knižnica

    • Naša školská knižnica sa od roku 2006, kedy sme ju zjednotili a prebudovali na multimediálnu knižnicu, stala kultúrnym centrom našej školy. Dnes už je bežnou praxou elektronická evidencia čitateľov a výpožičiek, stále pripojenie na internet, využívanie informačných a komunikačných prostriedkov v priestoroch čitárne. Vyučovacie hodiny, vedecké konferencie žiakov, besedy a školenia s využitím počítača a dataprojekcie sú samozrejmosťou. Naším cieľom je naučiť deti pracovať v ich školskom prostredí s klasickou i elektronickou knihou, vyhľadávať informácie na internetových stránkach, a hlavne vedieť ich využívať pri rozširovaní svojich literárnych vedomostí.

      Školský knihovník: Mgr. Dagmar Rumanová

     Žiadame čitateľov, aby dodržiavali výpožičné hodiny a požičané knihy vrátili do 30 dní!

                                                                           
                                                                         Výpožičné hodiny:

      

     Pondelok

     9,40 –10,00 hod.

     p. Rumanová

     Utorok

     9,40 –10,00 hod.

     p. Rumanová

     Streda

     10,55 –11,40 hod.

     p. Rumanová

     Štvrtok

     KNIŽNICA ZATVORENÁ

     Piatok

     10,50 – 11,40 hod.

     12,45 - 13,30 hod.

     p. Rumanová