• Novinky

      • Vzdelávanie pedagogických zametnancov

      • Do galérie Vzdelávanie pedagogických zametnancov boli pridané fotografie.

       Dňa 23. 08. 2019 všetci pedagogickí zamestnanci školy nahradili posledný dovolenkový deň začatím vzdelávania a absolvovania kurzu. Kurz je koncipovaný do troch poldňových stretnutí, kde účastníci získajú potrebný teoretický základ a súčastne nadobudnú koučovacie nástroje pre rozvoj detských zručností. Vyučujúci si osvoja jednotlivé techniky a postupy Kids´ Skills, získajú zručnosti pri individuálnom prístupe k dieťaťu a práci s triednym kolektívom. 

      • Jaguar Land Rover - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Mgr. Zuzana Valachová: 1.

       Súťaž: Jaguar Land Rover
       Kolo: Krajské kolo


       Spoločnosť Jaguar Land Rover v mesiaci júl vyhlásil už 2. ročník grantového programu na podporu komunít. Hodnotou 12 000 Eur podporili 12 projektov, medzi ktorými sme boli aj my, naša škola. Vo štvrtok 22. 08. 2019 na spoločnom vyhodnotení vo firme v Nitre sme obrdžali šek so sumou 1000 Eur na rozšírenie projektu a práce v našom včelíne. Kedže projekt potreboval i zamestnaneckú podporu, v našom prípade túto podporu dostal projekt od zamestnanca spoločnosti Jaguar Land Rover pána Mariána Vontorčíka - otca naších troch žiakov. Ďakujeme za podporu, peniažky užitočne využijeme.

      • Začiatok školského roka 2019/2020

      • Do galérie Začiatok školského roka 2019/2020 boli pridané fotografie.

       2. septembra 2019 sa opäť otvorili brány školského dvora, na ktorom sme privítali všetkých žiakov po letných prázdninách a našich nových žiakov - prváčikov. Slávnostný program oživili mažoretky svojim tanečným vystúpením Žochy na hymnu Topoľčian. Taktiež sa spolužiakom prihovorili žiaci krátkou básňou. Pozvanie na slávnostné otvorenie nového školského roka prijala aj pani primátorka JUDr. Alexandra Gieciová, ktorá sa všetkým žiakom prihovorila a popriala im úspešný školský rok. 

      • ŠKD1

      • Do galérie ŠKD1 boli pridané fotografie.

       Prvý týždeň v ŠKD si takto užívali deti z 1. a 2. oddelenia spolu s p.vychovávateľkou Herdovou a Jančekovou.