Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_784 Podpora pomáhajúcich profesií 3 s DPH 17.08.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 31.08.2023
Faktúra jún 2023 jún 2023 s DPH 01.06.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 03.07.2023
Objednávka 86-105 86-105 s DPH 01.06.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 20.06.2023
Objednávka 70-85 70-85 s DPH 02.05.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 26.05.2023
Faktúra máj 2023 máj 2023 s DPH 02.05.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 01.06.2023
Objednávka 56-69 56-69 s DPH 03.04.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 28.04.2023
Faktúra apríl 2023 apríl 2023 s DPH 03.04.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 02.05.2023
Zmluva 2023/1-393 20.3.2023 s DPH 30.03.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 30.03.2023
Zmluva 2023/1 20.3.2023 s DPH 30.03.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 30.03.2023
Zmluva X-Vision GDPR 20.3.2023 s DPH 20.03.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra marec 2023 marec 2023 s DPH 01.03.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 03.04.2023
Objednávka 42-55 42-55 s DPH 01.03.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 29.03.2023
Zmluva Topset 10.2.2023 s DPH 10.02.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 13.02.2023
Objednávka 27-41 27-41 s DPH 01.02.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 27.02.2023
Faktúra február 2023 február 2023 s DPH 01.02.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 01.03.2023
Objednávka 1-26 1-26 s DPH 02.01.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 25.01.2023
Faktúra január 2023 január 2023 s DPH 02.01.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 01.02.2023
Objednávka 162/2022 162/2022 s DPH 02.12.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 05.12.2022
Objednávka 163-174/2022 163-174/2022 s DPH 02.12.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 19.12.2022
Faktúra 12/2022 december 2022 s DPH 01.12.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 30.12.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3978