• Všetko dobré v novom roku 2022 prajeme!
     • Návšteva pána ministra školstva Branislava Gröhlinga

      V piatok 14. 01. 2022 na našu školu a ďalšie dve v meste zavítal pán minister školstva Branislav Gröhling. Návšteva sa niesla v neformálnom duchu. Po privítaní riaditeľkou, pani primátorkou a žiackou školskou radou sa predstavili krátkym hudobným programom žiaci našej školy.

      Život v škole opísala žiačka 9. ročníka - Tasia Martošová a pozvala všetkých na prehliadku odborných učební. Pán minister sa zúčastnil vyučovacích hodín v 2 triedach v 4. C a 5. B. Na hodine slovenčiny a biológie sa interaktívne so žiakmi zapojil do vyučovania, čo žiaci vôbec nečakali. Neformálny prístup a bezprostrednosť bola veľkým benefitom pre našich žiakov, ktorí zístili, že aj "minister" dokáže byť ľudský a ústretový.

     • Učitelia pomáhajú zdravotníkom....

      Pedagógovia, asistenti učiteľov a zamestnanci školy sa zapojili do projektu vyhláseného Komenského inštitútom s cieľom pomôcť v predvianočnom období zdravotníkom, ktorí v tomto náročnom čase sú v plnom nasadení na covidových oddeleniach a pomáhajú liečiť chorých na COVID-19.

      Odovzdali sme 38 krabičiek naplnených vlastnoručne upečeným vianočným pečivom, ktoré si prevzali vrchné sestry na 4 oddeleniach v topoľčianskej nemocnici.

     • Oznámenie pre žiakov a rodičov

      Riaditeľka školy ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch oznamuje, že po vianočných prázdninách začína 10. 01. 2022 riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín.

      Školské vyučovanie sa bude riadiť "Školským semafórom".

      Na škole podľa platnej vyhlášky ÚVZ sú povinné rúška okrem žiakov s PAS a vážnymi zdravotnými problémami. Žiakom, ktorí majú objednané samotesty a aj ostatným sa odporúča pred nástupom do školy otestovať.

     • Novoročné prianie

      Novoročné prianie...

      RADOSŤOU - nech nie je darov veľa, ale úprimný úsmev vyčarený pre priateľa.

      ŠŤASTÍM - nech nie je to, keď sa nám darí, ale každý deň, keď sú blízki a aj my zdraví.

      DAROM - nech nie je to, čo zabalíme do papiera, ale to, že darujeme iným seba.

      S nastávajúcim kalendárnym rokom 2022 Vám všetkým prajem pevné zdravie, pokojné pracovné dni, úspech, šťastie, spokojnosť na každom kroku, aby sme ho celý prežili v pohode a porozumení.

     • OZNAM - Organizačné pokyny

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že od 13. 12. 2021 sa na 2. stupni vyučuje dištančne podľa covidového rozvrhu.

      Žiaci 1. stupňa sa celý týždeň vzdelávajú prezenčne. Stravovanie v ŠJ je zabezpečené pre 1. stupeň.

      ŠKD bude denne otvorené do 15,00 hod. Potom bude vytvorená len jedna zberná trieda do 16,00 hod.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 21. 1. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie