• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Naša prvá "BURZA KNÍH"

      Dňa 17.03.2023 sa v našej škole uskutočnila 1. burza kníh. Cieľom akcie bolo dať knihám druhú šancu. Žiaci mohli doniesť do školy knihy, ktoré už doma nepotrebovali, zavadzali im, jednoducho stratili už svoju primárnu funkciu. Tieto zozbierané knihy sa potom vystavili v jedálni školy, kde si žiaci mohli zdarma vziať ktorúkoľvek knihu, ktorá ich zaujala.

     • Hodina deťom

      Cieľom verejnej zbierky Hodina deťom je , aby deti prežívali šťastné detstvo a nemuseli mať starosti dospelých. Konala sa 21.marca a dobrovoľníci z 9. B triedy P. Peterka, E. Mokošová, S. Bučková a V. Gubová navštívili jednotlivé triedy a porozprávali žiakom ako svojim príspevkom pomáhajú rodičom s nezaopatrenými deťmi v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vyzbierala sa suma 117,-EUR. Pedagógom a žiakom, ktorí prispeli do zbierky ďakujeme.

     • Týždeň mozgu

      Od 13.3. do 19.3.2023 sa deti z 3.oddelenia ŠKD zapojili do celosvetovej kampane Týždeň mozgu.

      Mozog a nervový systém riadia fungovanie celého tela, je jeden z najdôležitejších orgánov v ľudskom tele - umožňuje nám myslieť, hýbať sa a komunikovať s okolím. Dáva nám schopnosť vnímať svet naokolo, cítiť emócie, pamätať si, učiť sa a sústrediť sa.

     • Hviezdoslavov Kubín

      15. 03. 2023 sa v Tríbečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch uskutočnilo obvodné kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovalo 6 žiakov.

      I. kategória - poézia - Liliana Brath - 3. miesto

      próza - Nina Ondrejková - Čestné uznanie

      II. kategória - poézia - Daniel Mikula

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 3. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie