• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Oznamy

   čítaj viac
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Informácie ku klasifikácii
    • 18. 1. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci!

     Na základe rozhodnutia Pedagogickej rady si Vám dovoľujeme oznámiť, že klasifikácia žiakov za 1. polrok šk. roka 2020/2021 sa uskutoční v riadnom termíne. Známky za 1. polrok budú uzatvorené do pondelka 25. 01. 2021 do 14,00 hod.

     Výpis klasifikácie, prospechu a dochádzky žiaka za 1. polrok šk. roka 2020/2021 bude vydaný 31. 01. 2021. V závislosti od situácie a spôsobu realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu bude vydanie výpisu:

    • Informácie ku klasifikácii: Čítať viac
    • Informácie o vzdelávaní v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021
    • 15. 1. 2021
    • Na základe vyjadrenia MŠVVaŠ SR, v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021 pokračuje dištančné vzdelávanie ako doposiaľ.

     Rozvrhy online hodín zostávajú v platnosti aj v tomto týždni. ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre je i naďalej otvorený v čase od 6:30 do 15:00 hod. za rovnakých podmienok.

    • Informácie o vzdelávaní v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021: Čítať viac
    • Platby v mesiaci január 2021.
    • 11. 1. 2021
    • Milí rodičia, vzhľadom na pandemickú situáciu s ochorením COVID-19 a s tým súviciacim zatvorením škôl, prosíme neuhrádzajte zatiaľ žiadne platby. Po otvorení škôl Vám znova bude spustený modul Platby v edupage. O zmenách budeme informovať. Ďakujeme Vám za pochopenie.

    • Platby v mesiaci január 2021.: Čítať viac
    • Informácia o vzdelavaní od 11. januára 2021
    • 8. 1. 2021
    • Informácia o vzdelavaní od 11. januára 2021

     Vážení rodičia, milí žiaci!

     Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od 11. 01. 2021 prechádza celá škola na dištančnė vzdelávanie. Vzdelávanie sa neprerušuje, iba mení formu vzdelávania. Všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity zostávajú nezmenené. Prvý stupeň bude mať dištančné vzdelávanie do 15.01.2021 a druhý stupeň do 22.01.2021. Postupovať sa bude podľa rozvrhov hodín, ktoré zabezpečili triedni učitelia.

    • Informácia o vzdelavaní od 11. januára 2021: Čítať viac
    • ŠKD pre rodičov zdravotníkov a ďalších...
    • 8. 1. 2021
    • ŠKD pre rodičov zdravotníkov a ďalších , ktorí to potrebuju z dôvodu výkonu práce sa otvára od pondelka 11.1.2021 od 6 00 hod . Deti prídu zadným vchodom a rodičia vypíšu doklad o bezinfekčnosti a preukážu sa negatívnym testom. ŠKD bude otvorené podľa potreby rodičov. Ráno nahlásia vychovávateľke o koľkej si prídu pre dieťa. Každé dieťa nech má desiatu a nápoj. Budeme sa ako škola snažit zabezpečiť aj stravu - obed. ŠKD zatiaľ bude fungovať celý týždeň, to je do 15.1.2021.

    • ŠKD pre rodičov zdravotníkov a ďalších...: Čítať viac
    • Novoročné prianie
    • 7. 1. 2021
    • Otvárame novú knihu. Jej stránky sú čisté. Tá kniha sa volá Možnosť a jej prvá kapitola Nový rok.“

     Edith Lovejoy Pierce

     Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci, ctení rodičia!

     Opäť sme sa ocitli na prahu nového roka. Podaním rúk si vyslovujeme svoje želania pre rok 2021, do ktorého sme vstúpili. Situácia, v ktorej sme sa ocitli už minulý rok z dôvodu pandémie a ktorá nás všetkých zasiahla, určite raz pominie. Vrátime sa k radostiam života tak, ako to bolo pred pandémiou a v každodenných radostiach i starostiach zostane už len v našich spomienkach. Nový rok je začiatkom nových plánov a predsavzatí, ktoré chceme uskutočniť. Život človeka je ako pestrý vrkoč upletený z množstva dní, ktoré sú naplnené radosťou, úsmevom, šťastím a úspechmi, niekedy viac, niekedy menej.

    • Novoročné prianie: Čítať viac
   • 2019/2020

   • Krajské kolo

     • Mgr. Zuzana Valachová

     • 1.
     • Jaguar Land Rover · Krajské kolo · 2019/2020