• Hymna školy

    ŠIESTA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

    Ref.: Hallo, škola, hej,
    cudzie reči nás učíš,
    ty nám dávaš nádej.
    Hallo, škola, hej,
    tak krásny a bez nudy,
    taký život má dej.

    1. Naša škola základná
    vraj deväť rokov zábavy,
    základ slovenčiny nám ona dá,
    zo strachu nemám obavy.

    Ref.: Hallo, škola, hej...

    2. Šiesta ona v poradí
    aj s nemčinou nám poradí,
    zemeguľa, čo má dlhý nos,
    v angline je predsa boss ... OK.

    Ref.: Hallo, škola, hej...

    3. Ona učí nás zo všetkých síl,
    aby každý pochopil,
    že vzdelanie človeka
    je už taká povinnosť odveká.

    Ref.: Hallo, škola, hej...
     

    Autor hudby a textu hymny: Igor Štrba

    Naspievali: Miška Gogová, Hanka Chotárová, Barbora Vrábelová a Karolína Dominová

    Nahrávka vznikla 14.12.2004 v nahrávacom štúdiu Krušovce.

     

    hymna_skoly.mp3 - na stiahnutie tu.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie