• OZ PŠaV

    • OZ PŠaV na Slovensku

    •  

                                               

     Základná organizácia   OZ PŠaV  NA  SLOVENSKU

      

                        Názov školy, školského zariadenia:  Základná škola Škultétyho 2326/11, Topoľčany                        

                                      Meno a priezvisko predsedu ZO:      Mgr. Renáta Sedlárová

                                      Počet členov ZO  k 01.02.2019:        55

      

                             Výbor ZO:

     1. Mgr. Renáta Sedlárová – predseda
     2. Mgr. Lubomíra Fejesová – člen
     3. Mgr. Jana Hupková – člen

      

               Členovia odborných sekcií za ZO OZPŠaV:

      

      1.   p. Bačiková  Helena - členka okresnej sekcie ŠJ

      2.   Mgr. Fejesová Lubomíra - členka okresnej sekcie  pedagogických zamestnancov (1. a 2. st.)

      3.   Mgr. Sedlárová Renáta - predseda krajskej sekcie ŠKD, členka celoslovenskej sekcie ŠKD

                    4.   Mgr. Štrbová Oľga - členka okresnej sekcie nepedagogických zamestnancov

      

      

                  Informácie o OZ PŠaV na:  www.ozpsav.sk

     Informacie_o_ZO.pdf - Informácie organizácie

     KZ-2018__skolska_str..pdf - kolektívna zmluva r.2018

     Kolektivna_zmluva_na_roky_2019-2020.pdf - kolektívna zmluva 2019-2020