• OZ PŠaV

    • OZ PŠaV na Slovensku

    •  

                                               

     Základná organizácia   OZ PŠaV  NA  SLOVENSKU

      

                        Názov školy, školského zariadenia:  Základná škola Škultétyho 2326/11, Topoľčany                        

                                      Meno a priezvisko predsedu ZO:      Mgr. Renáta Sedlárová

                                      Počet členov ZO  k 01.02.2019:        55

      

                             Výbor ZO:

     1. Mgr. Renáta Sedlárová – predseda
     2. Mgr. Lubomíra Fejesová – člen
     3. Mgr. Jana Hupková – člen

      

               Členovia odborných sekcií za ZO OZPŠaV:

      

      1.   p. Bačiková  Helena - členka okresnej sekcie ŠJ

      2.   Mgr. Fejesová Lubomíra - členka okresnej sekcie  pedagogických zamestnancov (1. a 2. st.)

      3.   Mgr. Sedlárová Renáta - predseda krajskej sekcie ŠKD, členka celoslovenskej sekcie ŠKD

                    4.   Mgr. Štrbová Oľga - členka okresnej sekcie nepedagogických zamestnancov

      

      

                  Informácie o OZ PŠaV na:  www.ozpsav.sk

     Informacie_o_ZO.pdf - Informácie organizácie

     KZ-2018__skolska_str..pdf - kolektívna zmluva r.2018

     Kolektivna_zmluva_na_roky_2019-2020.pdf - kolektívna zmluva 2019-2020

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie