• OZ PŠaV na Slovensku

   •  

                                              

    Základná organizácia   OZ PŠaV  NA  SLOVENSKU

     

                       Názov školy, školského zariadenia:  Základná škola Škultétyho 2326/11, Topoľčany                        

                                     Meno a priezvisko predsedu ZO:      Mgr. Renáta Sedlárová

                                     Počet členov ZO  k 01.03.2023:        52

     

                            Výbor ZO:

    1. Mgr. Renáta Sedlárová – predseda
    2. Mgr. Lubomíra Fejesová – člen
    3. Mgr. Jana Hupková – člen

     

              Členovia odborných sekcií za ZO OZPŠaV:

     

     1.   Mgr. Fejesová Lubomíra - členka okresnej sekcie  pedagogických zamestnancov (1. a 2. st.)

     2.   Mgr. Sedlárová Renáta - predseda krajskej sekcie ŠKD, členka celoslovenskej sekcie ŠKD

               

     

     

                 Informácie o OZ PŠaV na:  www.ozpsav.sk

    Informacie_o_ZO.pdf - Informácie organizácie

    rok 2024:

    KZ_2024_kolektívna zmluva 2024.pdf

    rok 2023:

    Kolektivna_zmluva_2023.pdf

    rok 2022:

    Dodatok_c.1_ku_KZ_2022.pdf

    Kolektivna_zmluva_2022.pdf

    rok 2021:

    Kolektivna_zmluva_2021.pdf

    rok 2019-2020:

    Dodatok_c.1_ku_KZ_2019-2020.pdf

    Kolektivna_zmluva_2019-2020.pdf

    rok 2018:

    Dodatok_c.1_ku_KZ_2018.pdf

    Kolektivna_zmluva_2018.pdf

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie