• Konzultačné hodiny

    •  

     Výchovný a kariérový poradca: Mgr. Marcela Kubríková

      

     Konzultačné hodiny:

     Utorok: 10.30 – 13.30 h.

     Streda:  11.25 – 13.00 h.

      

     Kontakt:

     e-mail: kubrikova.marcela@gmail.com

     telefón: 038 5326240, 0911 493 485

      

     Základné informácie pre žiakov končiacich ZŠ

     Žiak 9.ročníka vyplní doklad (zber záujmu), kde vypíše všetky údaje potrebné na vyplnenie prihlášky.

     Dôležité sú kontaktné údaje zákonného zástupcu žiaka, stredná škola a odbor.

     Každú zmenu je potrebné nahlásiť kariérovému poradcovi.

     Na bilingválne štúdium si môže podať prihlášku aj žiak 8.ročníka.

     Kritériá prijímacieho konania sú zverejnené na stránke Školského výpočtového strediska (www.svspn.sk).

     Žiaci 9.ročníka si môžu podať 2 prihlášky na SŠ, ktoré vyžadujú talentovú skúšku a na 2 SŠ bez talentovej skúšky.

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie