• Tu si môžete pozrieť všetkých žiakov, ktorí boli úspešní v školských, regionálnych aj celoslovenských súťažiach:

    

   • 2021/2022

   • Krajské kolo

     • Marco Majgot

     • 1.miesto
     • Šaliansky Maťko J. C. Hronského · Krajské kolo · 2021/2022
     • postúpil do celoslovenského kola
     • Michaela Cabajová 9.B

     • úspešný riešiteľ v krajskom kole
     • Olympiáda v slovenskom jazyku · Krajské kolo · 2021/2022
     • Semír Snop 9.A

     • 2. miesto
     • Krajské kolo v nemeckom jazyku · Krajské kolo · 2021/2022
   • Okresné kolo

     • Marco Majgot, 7.B

     • 10. v 1A
     • Okresné kolo · Okresné kolo · 2021/2022
     • Hanka Kromerová, 9.B

     • 6. v 1B
     • Okresné kolo · Okresné kolo · 2021/2022
   • Školské kolo

     • Hanka Kromerová, 9.B

     • 1.
     • kat. 1B · Školské kolo · 2021/2022
     • Giulia Suzzi, 9.B

     • 2.
     • kat. 1B · Školské kolo · 2021/2022
     • Patrik Peterka, 8.B

     • 3.
     • kat. 1B · Školské kolo · 2021/2022
     • Marco Majgot, 7.B

     • 1.
     • kat 1A · Školské kolo · 2021/2022
     • Michaela Habajová, 7.B

     • 2.
     • kat 1A · Školské kolo · 2021/2022
     • Marco Bukvay, 7.B

     • 3.
     • kat 1A · Školské kolo · 2021/2022
   • 2019/2020

   • Krajské kolo

     • Mgr. Zuzana Valachová

     • 1.
     • Jaguar Land Rover · Krajské kolo · 2019/2020
   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie