• Verejné obstarávanie

 • Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Objednávateľ
  VO: Súhrnná správa II. štvrťrok 2018 VO - 2/2018 s DPH 30.07.2018
  VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2018 LVVK - ubytovaie, strava, skipass s poistením 13 350,00 s DPH 27.04.2018 Základná škola
  VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2017 Cartridge, tonery, USB kľúče 7 831,95 s DPH 31.01.2018 ZŠ Škultétyho