• Organizácia školského roka a plán práce

    • Plán práce na jednotlivé mesiace v školskom roku 2019/2020

     januar.docx

     februar.docx

     marec.docx

      

     TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok

     vyučovania po prázdninách

     JESENNÉ

     28. október 2020

     (streda)

     29. október –

     30. október 2020

     2. november 2020

     (pondelok)

     VIANOČNÉ

     22. december 2020

     (utorok)

     23. december 2020 – 7. január 2021

     8. január 2021

     (piatok)

     POLROČNÉ

     29. január 2021

     (piatok)

     1. február 2021

     2. február 2021

     (pondelok)

     JARNÉ

     26. február 2021

     (piatok)

     1. marec –

     5. marec 2021

     8. marec 2021

     (pondelok)

     VEĽKONOČNÉ

     31. marec 2021

     (streda)

     1. apríl – 6. apríl 2021

     7. apríl 2021

     (streda)

     LETNÉ

     30. jún 2021

     (streda)

     1. júl –

     31. august 2021

     2. september 2021

     (štvrtok)