• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Zmluva 1/2021/PRE Mandátna zmluva - verejné obstarávanie s DPH 20.04.2021 Precizia, spol. s.r.o. škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Faktúra marec 2021 marec 2021 s DPH 02.04.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 22-27 22-27/2021 s DPH 19.03.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Faktúra februar 2021 februar 2021 s DPH 01.03.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 11-21 11-21/2021 s DPH 11-21 23.02.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Faktúra januar 2021 januar 2021 s DPH 29.01.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 7-2021 7-2021 s DPH 28.01.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 6-2021 6-2021 s DPH 28.01.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 5-2021 5-2021 s DPH 28.01.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 1-4-2021 1-4-2021 s DPH 28.01.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 8-2021 8-2021 s DPH 28.01.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 9-10-2021 9-10-2021 s DPH 28.01.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Zmluva 1/2021 Nájomná zmluva 1/2021 79,27 s DPH 11.01.2021 Blanka Pravdová škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Faktúra 122020 faktúry december s DPH 04.01.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 157-188 objednávky novdec s DPH 30.12.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Faktúra 112020 faktúry november s DPH 04.12.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 25.11.2020 UKF v Nitre UKF v Nitre Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Faktúra 102020 faktúry október s DPH 04.11.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 118-156 objednávkyseptokt s DPH 30.10.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Zmluva 1111405 ZMLUVA OZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY, DISTRIBÚCIE ELEKTRINY A PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU s DPH 19.10.2020 Energie2, a.s. škola Mgr. Mária Bezáková
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3857
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie