• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Faktúra 357-419/2024 6/2024 s DPH 30.06.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 01.07.2024
   Zmluva Zmluva o dodávke plynu na rok 2025 s DPH 17.06.2024 SPP mesto Topoľčany Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 24.06.2024
   Objednávka 110,111/2024 110,111/2024 s DPH 17.06.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 18.06.2024
   Objednávka 100-109/2024 100-109/2024 s DPH 07.06.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 10.06.2024
   Faktúra 261-356/2024 5/2024 s DPH 31.05.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 03.06.2024
   Objednávka 92-99/2024 92-99/2024 s DPH 27.05.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 28.05.2024
   Objednávka 85-91/2024 85-91/2024 s DPH 17.05.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 20.05.2024
   Objednávka 80-84/2024 80-84/2024 s DPH 10.05.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 13.05.2024
   Objednávka 76-79/2024 76-79/2024 s DPH 03.05.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 06.05.2024
   Faktúra 190-260/2024 4/2024 s DPH 30.04.2024 Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 02.05.2024
   Objednávka 57-75/2024 57-75/2024 s DPH 30.04.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 02.05.2024
   Objednávka 51-56/2024 51-56/2024 s DPH 15.04.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 16.04.2024
   Objednávka 45-50/2024 45-50/2024 s DPH 04.04.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 05.04.2024
   Faktúra 130-189/2024 3/2024 s DPH 31.03.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 02.04.2024
   Objednávka 36-44/2024 36-44/2024 s DPH 22.03.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 25.03.2024
   Objednávka 35/2024 35/2024 s DPH 12.03.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 13.03.2024
   Objednávka 30-34/2024 30-34/2024 s DPH 01.03.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 04.03.2024
   Faktúra 61-129/2024 2/2024 s DPH 29.02.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 01.03.2024
   Objednávka 19-23/2024 19-23/2024 s DPH 12.02.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 13.02.2024
   Objednávka 14-18/2024 14-18/2024 s DPH 06.02.2024 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 07.02.2024
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4036
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie