• Voľné pracovné miesta

    • 1.

           

     Oznámenie o voľných pracovných miestach - pedagogický asistent (PA)


     Riaditeľka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany príjme do pracovného pomeru na pozíciu pedagogického asistenta troch uchádzačov  od 01. 11. 2020 na dobu určitú do 31.8.2022.

     Viac:

     Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelávania:

     Maturita

     Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (Bc.)

     Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Mgr.).

      

     Požadované doklady:

     Žiadosť o prijatie do zamestnania

     Profesijný životopis

     Doklady o vzdelaní

     Ovládanie štátneho jazyka

     Doklad o zdravotnej spôsobilosti

     Súhlas so spracovaním osobných údajov

      

     Podmienky zamestnania:

     Voľné 3 pracovné miesta od 1. novembra 2020

      

     Miesto pracoviska:

     Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

      

     Kontaktná osoba:

     Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     telefón: 038/532 28 62

      

     Písomné žiadosti zasielajte do 14.10.2020 na adresu:

     1. e-mail: skola@zsskultetyho.sk alebo bezakova@zsskultetyho.sk

     2. Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

      

     Pracovný pohovor sa uskutoční 15. a 16. 10. 2020v kancelárii riaditeľky školy.

     Čas pohovoru si uchádzači dohodnú telefonicky.

      


     2. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Školský psychológ  - ešte stále neobsadené

     Riaditeľka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany príjme do pracovného pomeru školského psychológa od 01. 10. 2019 na dobu určitú.

      

     Viac:

     Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelávania:

     Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológa. 

      

     Požadované doklady:

     Žiadosť o prijatie do zamestnania

     Profesijný životopis

     Doklady o vzdelaní

     Ovládanie štátneho jazyka

     Doklad o zdravotnej spôsobilosti

     Výpis z registra trestov

     Súhlas so spracovaním osobných údajov

      

     Podmienky zamestnania:

     Voľné pracovné miesto od októbra 2019

      

     Miesto pracoviska:

     Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

      

     Kontaktná osoba:

     Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     telefón: 038/532 28 62

      

     Písomné žiadosti zasielajte do 25. 09. 2019 na adresu:

     1. e-mail: skola@zsskultetyho.sk alebo bezakova@zsskultetyho.sk

     2. Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

      

     Pracovný pohovor sa uskutoční 25. 09. 2019 v kancelárii riaditeľky školy.

     Čas pohovoru si uchádzači dohodnú telefonicky.