• Voľné pracovné miesta

    •  

     1. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - kuchár/kuchárka

     Riaditeľka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany príjme do pracovného pomeru pracovníka/pracovníčku do školskej kuchyne na pozíciu kuchár/kuchárka (vyučený/á v odbore kuchár/kuchárka).

     Uchádzači o pracovný pomer musia spĺňať kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelávanie - SOŠ v oblasti kuchár - kuchárka, výučný list, prípadne maturita. 

      

     Požadované doklady:

     • Žiadosť o prijatie do zamestnania
     • Profesijný životopis
     • Doklady o vzdelaní
     • Ovládanie štátneho jazyka
     • Doklad o zdravotnej spôsobilosti
     • Súhlas so spracovaním osobných údajov

      

     Podmienky zamestnania:

     Pracovné miesto je voľné od 01. 02. 2021. 

     Žiadosť o zamestnanie je nutné zaslať do 15. januára 2021

      

     Miesto pracoviska:

     Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

      

     Kontaktná osoba:

     Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     telefón: 038/532 28 62

      

      

      

     2. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Školský psychológ  - ešte stále neobsadené

     Riaditeľka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany príjme do pracovného pomeru školského psychológa od 01. 10. 2019 na dobu určitú.

      

     Viac:

     Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelávania:

     Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológa. 

      

     Požadované doklady:

     Žiadosť o prijatie do zamestnania

     Profesijný životopis

     Doklady o vzdelaní

     Ovládanie štátneho jazyka

     Doklad o zdravotnej spôsobilosti

     Výpis z registra trestov

     Súhlas so spracovaním osobných údajov

      

     Podmienky zamestnania:

     Voľné pracovné miesto od októbra 2019

      

     Miesto pracoviska:

     Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

      

     Kontaktná osoba:

     Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     telefón: 038/532 28 62

      

     Písomné žiadosti zasielajte do 25. 09. 2019 na adresu:

     1. e-mail: skola@zsskultetyho.sk alebo bezakova@zsskultetyho.sk

     2. Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

      

     Pracovný pohovor sa uskutoční 25. 09. 2019 v kancelárii riaditeľky školy.

     Čas pohovoru si uchádzači dohodnú telefonicky.

      

          

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie