• Voľné pracovné miesta

    •  

     1. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - kuchár/kuchárka

     Riaditeľka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany príjme do pracovného pomeru pracovníka/pracovníčku do školskej kuchyne na pozíciu kuchár/kuchárka (vyučený/á v odbore kuchár/kuchárka).

     Uchádzači o pracovný pomer musia spĺňať kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelávanie - SOŠ v oblasti kuchár - kuchárka, výučný list, prípadne maturita. 

      

     Požadované doklady:

     • Žiadosť o prijatie do zamestnania
     • Profesijný životopis
     • Doklady o vzdelaní
     • Ovládanie štátneho jazyka
     • Doklad o zdravotnej spôsobilosti
     • Súhlas so spracovaním osobných údajov

      

     Podmienky zamestnania:

     Pracovné miesto je voľné od 01. 02. 2021. 

     Žiadosť o zamestnanie je nutné zaslať do 15. januára 2021

      

     Miesto pracoviska:

     Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

      

     Kontaktná osoba:

     Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     telefón: 038/532 28 62

      

      

      

     2. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Školský psychológ  - ešte stále neobsadené

     Riaditeľka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany príjme do pracovného pomeru školského psychológa od 01. 10. 2019 na dobu určitú.

      

     Viac:

     Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelávania:

     Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológa. 

      

     Požadované doklady:

     Žiadosť o prijatie do zamestnania

     Profesijný životopis

     Doklady o vzdelaní

     Ovládanie štátneho jazyka

     Doklad o zdravotnej spôsobilosti

     Výpis z registra trestov

     Súhlas so spracovaním osobných údajov

      

     Podmienky zamestnania:

     Voľné pracovné miesto od októbra 2019

      

     Miesto pracoviska:

     Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

      

     Kontaktná osoba:

     Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     telefón: 038/532 28 62

      

     Písomné žiadosti zasielajte do 25. 09. 2019 na adresu:

     1. e-mail: skola@zsskultetyho.sk alebo bezakova@zsskultetyho.sk

     2. Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

      

     Pracovný pohovor sa uskutoční 25. 09. 2019 v kancelárii riaditeľky školy.

     Čas pohovoru si uchádzači dohodnú telefonicky.