• Knihovník

     • Školská knižnica

     • Naša školská knižnica sa od roku 2006, kedy sme ju zjednotili a prebudovali na multimediálnu knižnicu, stala kultúrnym centrom našej školy. Dnes už je bežnou praxou elektronická evidencia čitateľov a výpožičiek, stále pripojenie na internet, využívanie informačných a komunikačných prostriedkov v priestoroch čitárne. Vyučovacie hodiny, vedecké konferencie žiakov, besedy a školenia s využitím počítača a dataprojekcie sú samozrejmosťou. Naším cieľom je naučiť deti pracovať v ich školskom prostredí s klasickou i elektronickou knihou, vyhľadávať informácie na internetových stránkach, a hlavne vedieť ich využívať pri rozširovaní svojich literárnych vedomostí.

       Školský knihovník: Mgr. Dagmar Rumanová

      Žiadame čitateľov, aby dodržiavali výpožičné hodiny a požičané knihy vrátili do 30 dní!

                                                                            
                                                                          Výpožičné hodiny:

       

      Pondelok

      9,40 –10,00 hod.

      p. Rumanová

      Utorok

      9,40 –10,00 hod.

      p. Rumanová

      Streda

      10,55 –11,40 hod.

      p. Rumanová

      Štvrtok

      KNIŽNICA ZATVORENÁ

      Piatok

      10,50 – 11,40 hod.

      12,45 - 13,30 hod.

      p. Rumanová