• Zoznam členov rady školy

   1.

   Peter ŠEFRÁNIK

   Predseda RŠ

   0905 211 147

   peter.sefranik@gmail.com

   2.

   Patrik ŠKULTÉTY

   Člen RŠ delegovaný

   za rodičov

   0907 789 891

   patrikskultety76@gmail.com

   3.

   Ing. Monika SELECKÁ

   Člen RŠ delegovaný

   za rodičov

   0949  442 411

   selecka.monika@gmail.com

   4.

   Anna HORŇAČEKOVÁ

   Člen RŠ delegovaný

   za rodičov

   0917 570 147

   masna.anna@post.sk

   5.

   Elena MANINOVÁ

   Člen RŠ delegovaný

   za pedag. zamestnancov

   0915 707 193

   el.manone@gmail.com

   6.

   Gabriela VEREŠOVÁ

   Člen RŠ delegovaný

   za nepedag. zamestnancov

   0949 585 130

   sekretariat@zsskultetyho.sk

   7.

   Ing. Miroslav MÁLIŠ

   Člen RŠ delegovaný

   za pedag. zamestnancov

   0907 502 969

   malis.miro@gmail.com

   8.

   MUDr. Marta BARBORÍKOVÁ

   Člen RŠ delegovaný

   za MsÚ

   0903 750 084

   marta.barborikova@topolcany.sk

   9.

   MUDr. Tibor PAVLÍK

   Člen RŠ delegovaný

   za MsÚ

    

   tibor.pavlik@topolcany.sk

   10.

   Martin BENKO

   Člen RŠ delegovaný

   za MsÚ

    

   martin.benko@topolcany.sk

   11.

   Mgr. Mária HALÁKOVÁ

   Člen RŠ delegovaný

   za MsÚ

   0903 712 353

   maria.halakova@topolcany.sk

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie