• Certifikát IES

   • IES je certifikačná spoločnosť, založená v roku 1997 so sídlom v Londýne. Jej klientské centrum a manažment sídli v Brne v ČR. IES sa špecializuje na hodnotenie a certifikácie všetkých typov vzdelávacích inštitúcií vzdelávacích programov a lektorov v medzinárodnej miere.
        Certifikácia zahŕňa vysoké školy, univerzity a ich fakulty, vyššie odborné školy, stredné školy, základné školy, jazykové školy, vzdelávacie agentúry a vzdelávacie sekcie.
    Umožňuje svojim absolventom získať medzinárodný certifikát, zaradiť sa medzi európske certifikované inštitúcie, zvýšiť svoj kredit v medzinárodnom meradle, získať konkurenčnú výhodu a verejnosť upozorniť na prednosti vo svojej škole.
        Medzinárodný certifikát IES je doklad, ktorý môže získať len absolvent certifikovanej školy a certifikovaného vzdelávacieho programu. Na požiadanie je možné certifikát vydať aj v ďalších svetových jazykoch (angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine...)
        Medzinárodný certifikát IES hovorí o úrovni školy, a preto je ideálnym doplnkom k povinným dokumentom.
    Naša certifikovaná inštitúcia musela absolvovať náročnú certifikačnú procedúru, doložiť podklady a doklady za posledné 5-ročné obdobie, dokumentovať všetky úspechy školy.

    Našej škole bol
    14.5.2005 udelený rating „B“ – Spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvale dobré výsledky, 
    13.6.2008 rating „BB“ – Kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesnej úrovni a
    28.5.2012 rating  „BBB“ - Vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia – (čo je v podstate známka školy).

    Najnovší rating platný od 31.5.2019 - BBB+
       

     Hodnota ratingu je overovaná každý rok. Klientské centrum nám umožnilo využiť propagačný a prezentačný materiál, inštalovať logo na webovú stránku školy a hlavičkový papier. Okrem vysvedčenia a diplomu za úspechy v škole je možné po absolvovaní 9. ročníka vydať certifikát IES. Za certifikát sa platí, jeho hodnota je 40 EUR.
    Pre žiakov 9. ročníka, ktorí dosiahnú mimoriadne výsledky v učení a úspech v reprezentovaní školy, vydala škola certifikát zdarma na základe výberu a kritérií

        

    sken0011.pdf a sken0012.pdf Najnovší rating platný od 31.5.2019 - BBB+

    prezentace_IES_slov.ppt - prezentácia v SKK

    nasa_skola.pdf - Naša škola

    ad_overenie_ratingu.pdf - Aktualizačný dotazník

    oznamenie_brno_ad.pdf - Oznámenie o hodnotení

    certifikacny_stupen.pdf - Kód certifikačného stupňa

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie