• Certifikát IES

    • Certifikát IES

    • IES je certifikačná spoločnosť, založená v roku 1997 so sídlom v Londýne. Jej klientské centrum a manažment sídli v Brne v ČR. IES sa špecializuje na hodnotenie a certifikácie všetkých typov vzdelávacích inštitúcií vzdelávacích programov a lektorov v medzinárodnej miere.
         Certifikácia zahŕňa vysoké školy, univerzity a ich fakulty, vyššie odborné školy, stredné školy, základné školy, jazykové školy, vzdelávacie agentúry a vzdelávacie sekcie.
     Umožňuje svojim absolventom získať medzinárodný certifikát, zaradiť sa medzi európske certifikované inštitúcie, zvýšiť svoj kredit v medzinárodnom meradle, získať konkurenčnú výhodu a verejnosť upozorniť na prednosti vo svojej škole.
         Medzinárodný certifikát IES je doklad, ktorý môže získať len absolvent certifikovanej školy a certifikovaného vzdelávacieho programu. Na požiadanie je možné certifikát vydať aj v ďalších svetových jazykoch (angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine...)
         Medzinárodný certifikát IES hovorí o úrovni školy, a preto je ideálnym doplnkom k povinným dokumentom.
     Naša certifikovaná inštitúcia musela absolvovať náročnú certifikačnú procedúru, doložiť podklady a doklady za posledné 5-ročné obdobie, dokumentovať všetky úspechy školy.

     Našej škole bol
     14.5.2005 udelený rating „B“ – Spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvale dobré výsledky, 
     13.6.2008 rating „BB“ – Kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesnej úrovni a
     28.5.2012 rating  „BBB“ - Vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia – (čo je v podstate známka školy).

     Najnovší rating platný od 31.5.2019 - BBB+
        

      Hodnota ratingu je overovaná každý rok. Klientské centrum nám umožnilo využiť propagačný a prezentačný materiál, inštalovať logo na webovú stránku školy a hlavičkový papier. Okrem vysvedčenia a diplomu za úspechy v škole je možné po absolvovaní 9. ročníka vydať certifikát IES. Za certifikát sa platí, jeho hodnota je 40 EUR.
     Pre žiakov 9. ročníka, ktorí dosiahnú mimoriadne výsledky v učení a úspech v reprezentovaní školy, vydala škola certifikát zdarma na základe výberu a kritérií

         

     sken0011.pdf a sken0012.pdf Najnovší rating platný od 31.5.2019 - BBB+

     prezentace_IES_slov.ppt - prezentácia v SKK

     nasa_skola.pdf - Naša škola

     ad_overenie_ratingu.pdf - Aktualizačný dotazník

     oznamenie_brno_ad.pdf - Oznámenie o hodnotení

     certifikacny_stupen.pdf - Kód certifikačného stupňa