• Školská jedáleň

    • Vedúca jedálne: p. Helena Bačiková 

     Kontakt:
     tel. č. : +42138 5300760 alebo 0911 331176
     e-mail: jedalen@zsskultetyho.sk

      

     Vážení rodičia, vzhľadom k dotácii štátu na obedy pre žiakov vám oznamujeme nové podmienky stravovania v školskej jedálni. Bližšie informácie nájdete v Smernici o školskom stravovaní a aj na zápisnom lístku.

     Smernica_o_stravovani_v_skolskej_jedalni_2020.pdf

     Zapisny_listok_na_stravovanie_v_SJ(1).pdf

      

     Žiadosť o dotáciu "bezplatné obedy" na školský rok 20242025 treba vyplniť elektronicky cez edupage v sekcii žiadosti/vyhlásenia : Návratka na stravovanie od 1.9.2024.

     Prosíme vyplniť aktuálny dátum, nezabudnite šk. rok 2024/2025 (napr. bol v 6. ročníku,tak dáte do 7. ročníka)

     Kto nemá aplikáciu edupage, treba prísť osobne za vedúcou jedálne do 11.7.2024 v čase od 8:00 do 12:00 hod. pre zápisný lístok.


     Informácie ŠJ pre stravníkov 


     Odhlasovanie zo stravy:

     • Elektronicky cez aplikáciu edupage v telefóne : Pracovný deň -  vopred do 14.00 hod. Na pondelok je nutné odhlásiť sa vopred v piatok.
     • Telefonicky: +421/38 5300760; +421/911331176 (nie sms);   prípadne +421/38 5326565;
     • Cez web stránku školy:  http://www.zsskultetyho.sk/stravovaci-system.html
     • Priamo u vedúcej ŠJ (pozn. iba vo výnimočných prípadoch) Nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň!
       

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie