• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 8/2023 Tanečná škola Nexum s DPH 22.09.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 25.09.2023
  Zmluva 7/2023 Pravdová - bufet s DPH 23.08.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 24.08.2023
  Zmluva 6/2023 OZ Topoľčianska šachová akadémia s DPH 23.08.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 24.08.2023
  Zmluva 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_784 Podpora pomáhajúcich profesií 3 s DPH 17.08.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 31.08.2023
  Faktúra jún 2023 jún 2023 s DPH 01.06.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 03.07.2023
  Objednávka 86-105 86-105 s DPH 01.06.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 20.06.2023
  Faktúra máj 2023 máj 2023 s DPH 02.05.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 01.06.2023
  Objednávka 70-85 70-85 s DPH 02.05.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 26.05.2023
  Zmluva 5/2023 Malý plavec s DPH 17.04.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 18.04.2023
  Objednávka 56-69 56-69 s DPH 03.04.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 28.04.2023
  Faktúra apríl 2023 apríl 2023 s DPH 03.04.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 02.05.2023
  Zmluva 2023/1 20.3.2023 s DPH 30.03.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 30.03.2023
  Zmluva 2023/1-393 20.3.2023 s DPH 30.03.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 30.03.2023
  Zmluva X-Vision GDPR 20.3.2023 s DPH 20.03.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 21.03.2023
  Objednávka 42-55 42-55 s DPH 01.03.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 29.03.2023
  Faktúra marec 2023 marec 2023 s DPH 01.03.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 03.04.2023
  Zmluva 4/2023 E@I PC školenia s DPH 20.02.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 21.02.2023
  Zmluva Topset 10.2.2023 s DPH 10.02.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 13.02.2023
  Faktúra február 2023 február 2023 s DPH 01.02.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 01.03.2023
  Objednávka 27-41 27-41 s DPH 01.02.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 27.02.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3996
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie