• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  DF1/254/16 servis a údržba výťahov 6/2016 podľa zmluvy 48,00 s DPH 30.06.2016 NÉMETH LIFT s.r.o. 21.12.2016
  DF1/318/16 hudba reprodukovaná v škol.rozhlase /prestávkový 48,00 s DPH 12.09.2016 SOZA 21.12.2016
  DF1/310/16 nový pomocník z matematiky 9/1-CD pre 26,90 s DPH 05.09.2016 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 21.12.2016
  DF1/311/16 fotodokumentačný materiál 35.výročie školy 139,99 s DPH 06.09.2016 RE-PRINT FOTO 21.12.2016
  DF1/312/16 telefóny 85,10 s DPH 31.08.2016 Slovak Telekom, a.s. 21.12.2016
  DF1/313/16 mesačná kontrola EPS/HSP 8/2016,výmena 143,16 s DPH 25.08.2016 ALAM s.r.o. 21.12.2016
  DF1/314/16 vodné,stočné 37,13 s DPH 31.08.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 21.12.2016
  DF1/315/16 zrážková voda 126,96 s DPH 31.08.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 21.12.2016
  DF1/316/16 dodávka tepelnej energie 8/2016 1 974,86 s DPH 31.08.2016 TOMA s.r.o. 21.12.2016
  DF1/317/16 zemný plyn 16,00 s DPH 30.09.2016 innogy Slovensko s.r.o. 21.12.2016
  DF1/319/16 manžment školy 41,35 s DPH 12.09.2016 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 21.12.2016
  DF1/308/16 náter podlahy v telocvični 3 564,00 s DPH 01.09.2016 Emil Obert 21.12.2016
  DF1/320/16 mobil 45,34 s DPH 07.09.2016 Orange Slovensko, a.s. 21.12.2016
  DF1/321/16 elektrina 9/2016 15,00 s DPH 30.09.2016 Východoslovenská energetika a.s. 21.12.2016
  DF1/322/16 elektrina 8/2016 270,91 s DPH 31.08.2016 Východoslovenská energetika a.s. 21.12.2016
  DF1/323/16 čistiace prostriedky do ŠJ podľa výberu 572,25 s DPH 13.09.2016 HARYS Ing.Ján Rybanský 21.12.2016
  DF1/324/16 nože,hrniec,otvárač,košík,alobal,potravin.fólia 318,95 s DPH 13.09.2016 HARYS Ing.Ján Rybanský 21.12.2016
  DF1/325/16 poistenie cudzieho majetku 225,91 s DPH 28.09.2016 Komunálna poisťovňa a.s. 21.12.2016
  DF1/326/16 dokumentácia ZŠ 45,30 s DPH 13.09.2016 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 21.12.2016
  DF1/327/16 triedna kniha II.stupeň ZŠ 4 ks 27,96 s DPH 13.09.2016 CART PRINT, s.r.o. 21.12.2016
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4009
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie