• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra DF1/139/14 hygienické potreby podľa zmluvy 347,32 s DPH 28.04.2014 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 09.02.2015
  Faktúra DF1/225/16 medzinárodné certifikáty IES 7 ks 521,20 s DPH 01.06.2016 International Education Society 21.12.2016
  Faktúra DF1/213/16 zrážková voda 126,96 s DPH 31.05.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 21.12.2016
  Faktúra DF1/214/16 telefóny 94,48 s DPH 31.05.2016 Slovak Telekom, a.s. 21.12.2016
  Faktúra DF1/215/16 domáci telefón Urmet,elektrický zámok 12V 165,32 s DPH 08.06.2016 Ing.Martin Tarčák - MT elektrosystémy 21.12.2016
  Faktúra DF1/216/16 výmena el.zámku,telefónu,inštalácia komunikátora 160,00 s DPH 08.06.2016 Ing.Martin Tarčák - MT elektrosystémy 21.12.2016
  Faktúra DF1/217/16 interiérové žalúzie 16 ks,oprava žalúzií 1ks 434,00 s DPH 08.06.2016 Jaroslav Škriputa - RAJO & ŠKRIPI 21.12.2016
  Faktúra DF1/218/16 pobyt v škole v prírode na Krahuliach v termíne 2 600,00 s DPH 06.06.2016 Anna Mozdíková TRAMPTARIA 21.12.2016
  Faktúra DF1/219/16 seminár,Podlimitné zákazky verejné obstarávanie... 20,00 s DPH 08.06.2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania 21.12.2016
  Faktúra DF1/220/16 seminár,Podlimitné zákazky verejné obstarávanie... 20,00 s DPH 08.06.2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania 21.12.2016
  Faktúra DF1/221/16 poskytnutie služieb virtuál.knižnice podľa zmluvy 16,56 s DPH 31.05.2016 KOMENSKY,s.r.o. 21.12.2016
  Faktúra DF1/222/16 dokumentácia ZŠ 45,65 s DPH 08.06.2016 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 21.12.2016
  Faktúra DF1/223/16 stravné zamestnávateľ 55%, 5/2016 1 507,20 s DPH 31.05.2016 Základná škola 21.12.2016
  Faktúra DF1/224/16 mobil 53,77 s DPH 07.06.2016 Orange Slovensko, a.s. 21.12.2016
  Faktúra DF1/226/16 štvrťročná kontrola EPS/HSP 6/2016, 319,08 s DPH 10.06.2016 ALAM s.r.o. 21.12.2016
  Faktúra DF1/211/16 dodávka tepelnej energie 5/2016 2 124,94 s DPH 31.05.2016 TOMA s.r.o. 21.12.2016
  Faktúra DF1/227/16 elektrina 5/2016 479,63 s DPH 31.05.2016 Východoslovenská energetika a.s. 21.12.2016
  Faktúra DF1/228/16 látka na kostým 7m,šitie kostýmov 10ks 302,00 s DPH 13.06.2016 Magdaléna Sommerová 21.12.2016
  Faktúra DF1/229/16 mobil 24,50 s DPH 14.06.2016 Slovak Telekom, a.s. 21.12.2016
  Faktúra DF1/230/16 mobil 45,65 s DPH 14.06.2016 Slovak Telekom, a.s. 21.12.2016
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4009
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie