• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka 163-185 163-185 s DPH 27.12.2023 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 27.12.2023
  Objednávka 35-36 objednávka 35-36 s DPH 26.04.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 26.04.2021
  Objednávka 67-68 objednávky 67-68 s DPH 31.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 31.05.2021
  Objednávka 66 objednávka 66 s DPH 26.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 26.05.2021
  Objednávka 65 objednávka 65 s DPH 25.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 25.05.2021
  Objednávka 64 objednávka 64 s DPH 25.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 25.05.2021
  Objednávka 63 objednávka 63 s DPH 25.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 25.05.2021
  Objednávka 62 objednávka 62 s DPH 21.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 21.05.2021
  Objednávka 61 objednávka 61 s DPH 19.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 19.05.2021
  Objednávka 49-60 objednávky 49-60 s DPH 31.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 31.05.2021
  Objednávka 38-48 objednávky 38-48 s DPH 26.04.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 26.04.2021
  Objednávka 37 objednávka 37 s DPH 08.04.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 08.04.2021
  Objednávka 34 objednávka 34 s DPH 26.03.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 26.03.2021
  Faktúra 331-365 faktury jul2021 s DPH 30.07.2021 Mgr. Mária Bezáková riaditeľ 30.07.2021
  Objednávka 33 objednávka 33 s DPH 26.03.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 26.03.2021
  Objednávka 28-32 objednávky 28-32 s DPH 26.03.2021 Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 26.03.2021
  Faktúra Faktúry jún 2021 Faktúry jún 2021 s DPH 01.07.2021 Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 01.07.2021
  Faktúra Faktúry máj 2021 Faktúry máj 2021 s DPH 01.06.2021 Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 01.06.2021
  Faktúra Faktúry Apríl 2021 Faktúry Apríl 2021 s DPH 30.04.2021 Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 30.04.2021
  Objednávka 9-10-2021 9-10-2021 s DPH 28.01.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ 28.01.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4009
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie