• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra DF1/139/14 hygienické potreby podľa zmluvy 347,32 s DPH 28.04.2014 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 09.02.2015
  DF11/6104/16 potraviny -0,13 s DPH 07.04.2016 Tatranská mliekáreň a.s. 21.12.2016
  DF11/6093/16 potraviny 369,05 s DPH 25.04.2016 ATC-JR,s.r.o. 21.12.2016
  DF11/6094/16 potraviny 91,03 s DPH 19.04.2016 MILSY a.s. 21.12.2016
  DF11/6095/16 potraviny 489,91 s DPH 27.04.2016 Maloobchod - Veľkoobchod Kardoš 21.12.2016
  DF11/6096/16 potraviny 811,56 s DPH 28.04.2016 Michal Švec MFM-fruit 21.12.2016
  DF11/6097/16 potraviny 244,01 s DPH 28.04.2016 Ryba Žilina spol. s r.o. 21.12.2016
  DF11/6098/16 potraviny 35,28 s DPH 29.04.2016 Michal Švec MFM-fruit 21.12.2016
  DF11/6099/16 potraviny 930,62 s DPH 29.04.2016 Róbert Vojtela 21.12.2016
  DF11/6100/16 potraviny 36,43 s DPH 26.04.2016 MILSY a.s. 21.12.2016
  DF11/6101/16 potraviny 158,00 s DPH 29.04.2016 Stredná odborná škola 21.12.2016
  DF11/6102/16 potraviny 62,94 s DPH 28.04.2016 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 21.12.2016
  DF11/6103/16 potraviny 43,75 s DPH 04.04.2016 BFL s.r.o. 21.12.2016
  DF11/6105/16 potraviny 483,21 s DPH 18.04.2016 Róbert Vojtela 21.12.2016
  DF11/6091/16 potraviny 217,00 s DPH 12.04.2016 MILSY a.s. 21.12.2016
  DF11/6106/16 potraviny 488,73 s DPH 05.05.2016 ATC-JR,s.r.o. 21.12.2016
  DF11/6107/16 potraviny 65,93 s DPH 05.05.2016 ATC-JR,s.r.o. 21.12.2016
  DF11/6108/16 potraviny 3,76 s DPH 06.05.2016 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 21.12.2016
  DF11/6109/16 potraviny 85,38 s DPH 09.05.2016 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 21.12.2016
  DF11/6110/16 potraviny 69,81 s DPH 03.05.2016 MILSY a.s. 21.12.2016
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4009
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie