• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Objednávka objednávky 2017 s DPH 04.12.2017 08.02.2018
   s DPH 21.12.2016
   Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 25.11.2020 UKF v Nitre UKF v Nitre Mgr. Mária Bezáková riaditeľ 26.11.2020
   Zmluva Dodávky ovocia - súťaž s DPH 30.08.2021 Kaufland Slovenská republika škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ 31.08.2021
   Zmluva Darovacia zmlulva s DPH 16.06.2020 Tatrabanka, a.s., odštepný závod Raiffeisenbanka škola Mgr. Mária Bezáková 25.11.2020
   Zmluva Zmluva o združenej dodávke zemného plynu s DPH 03.12.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Základná škola 03.12.2015
   Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 07.02.2018 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. - ŠEVT Základná škola Škultétyho v Topoľčanoch Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 08.02.2018
   Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu - Nadácia POntis s DPH 27.07.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 29.07.2022
   Zmluva Zmluva o dodávke plynu na rok 2025 s DPH 17.06.2024 SPP mesto Topoľčany Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 24.06.2024
   Zmluva ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY, DISTRIBÚCIE ELEKTRINY A PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU s DPH 03.12.2015 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola 03.12.2015
   Objednávka 33 objednávka 33 s DPH 26.03.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 26.03.2021
   Objednávka 34 objednávka 34 s DPH 26.03.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 26.03.2021
   Objednávka 37 objednávka 37 s DPH 08.04.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 08.04.2021
   Objednávka 61 objednávka 61 s DPH 19.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 19.05.2021
   Objednávka 62 objednávka 62 s DPH 21.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 21.05.2021
   Objednávka 63 objednávka 63 s DPH 25.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 25.05.2021
   Objednávka 64 objednávka 64 s DPH 25.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 25.05.2021
   Objednávka 65 objednávka 65 s DPH 25.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 25.05.2021
   Objednávka 66 objednávka 66 s DPH 26.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 26.05.2021
   Objednávka 78 objednávka 78 s DPH 25.06.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ 25.06.2021
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4036
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie