• Testovanie 9 2023 (T9 2023)

     Riadny termín                        22.marec 2023

     Náhradný termín                    4.apríl 2023

     Testované predmety               matematika (90 minút)

                                                    slovenský jazyk a literatúra (70 minút)

     Počet úloh                              30

     Povolené pomôcky                 kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

     Nepovolené pomôcky            mobilné telefóny, výpisky, učebnice a pod.

      

      

      

     Testovanie 5 2023 (T5 2023)

     Riadny termín                        17.máj 2023

     Testované predmety               matematika (60 minút)

                                                    slovenský jazyk a literatúra (60 minút)

     Počet úloh                              30

     Povolené pomôcky                 pero, ktoré píše namodro

     Nepovolené pomôcky            kalkulačky, rysovacie potreby, mobilné telefóny, výpisky,  

                                                    zošity, učebnice a pod.

      

     Informácie o Testovaní 9 a Testovaní 5 sú zverejňované  na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie