• Kalendár

  • Dnes je
   Nedeľa 21. 7. 2024
   • jún 2024
     • 28
     • Pi
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024
      I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, IV.C, V.A, V.B, V.C, V.H, VI.A, VI.B, VI.C, VI.H, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B, VIII.C, IX.A, IX.B, IX.H
     • 28. 6.
      1-2
     • Školská udalosť
     • 27
     • Št
     • Práca s triednym učiteľom.
      IV.C
     • 27. 6.
      1-4
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 27
     • Št
     • VIII.B
     • 27. 6.
      3
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 27
     • Št
     • Práca s triednym učiteľom
      VIII.A
     • 27. 6.
      1-4
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 27
     • Št
     • VIII.B
     • 27. 6.
      2
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 27
     • Št
     • VIII.B
     • 27. 6.
      3
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 27
     • Št
     • Práca s triednym učiteľom
      V.H
     • 27. 6.
      1-4
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 27
     • Št
     • VIII.B
     • 27. 6.
      4
     • Hodina s triednym učiteľom
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie