• Učebne

   • Zoznam učební a kabinetov

   • Máme 17 odborných učební s rôznym zameraním:

     

    1. Učebňa anglického jazyka 1

    2. Učebňa anglického jazyka 2

    3. Učebňa anglického jazyka 3

    4. Veľká počítačová učebňa 1

    5. Malá počítačová učebňa 2

    6. Malá počítačova učebňa 3

    7. Prírodovedná učebňa

    8. Učebňa Geografie a Dejepisu

    9. Matematicko - fyzikálna učebňa

    10. Fitnes učebňa

    11. Hudobno-pohybové štúdio

    12. Telocvičňa

    13. Čitáreň

    14. Učebňa techniky 1

    15. Učebňa techniky 2

    16. Oddelenie ŠKD

    17. Vonkajšia prírodovedná učebňa

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie