• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Vitajte na našej škole!

  Možnosti spôsobu doručenia o prijatí:

  1. Osobné

  2. Prostredníctvom elektronickej schránky (ak ju máte), zaškrtnite spôsob doručenia do elektronickej schránky. (nie mail)

  3. Doporučene (listom)