• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa rozhodli pre našu školu. 

  Prosíme Vás, aby ste vypĺňali všetky polia, nakoľko potrebujeme čo najviac informácií, keďže preferovaná forma prihlášky je elektronicky, aby sme Vás prípadne vedeli kontaktovať aj telefonicky alebo mailom, vypĺňajte prihlášku Vášho dieťaťa zodpovedne a svedomite.

  Pred odoslaním formulára / prihlášky si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

  Ďakujeme.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Vitajte na našej škole!

  Možnosti spôsobu doručenia o prijatí:

  1. Osobné

  2. Prostredníctvom elektronickej schránky (ak ju máte), zaškrtnite spôsob doručenia do elektronickej schránky. (nie mail)

  3. Doporučene (listom)