• Učitelia

  • I. STUPEŇ
   1. Detková Ingrid, Mgr.
   2. Dömény Erika, Mgr.
   3. Fejesová Ľubomíra, Mgr.
   4. Gašparíková Alena, Mgr.
   5. Grznárová Blanka, Mgr.
   6. Klamárová Monika, Mgr.
   7. Krajči Lenka, Mgr. , MD
   8. Králová Eva, Mgr.
   9. Oravcová Lýdia, Mgr.
   10. Podmanická Jana, PaedDr.
   11. Smatanová Soňa, Mgr.
   12. Streicherová Kristína, Mgr.
   13. Valachová Zuzana, Mgr.


   II. STUPEŇ
   1. Barátová Kristína, PhDr.
   2. Bezák Marián, Mgr.
   3. Bezáková Mária, Mgr.
   4. Budoš Marcel, Bc.
   5. Čepčeková Svetlana, Mgr.
   6. Dubná Hana, Mgr.
   7. Fliega Ján, Mgr.
   8. Fliegová Michaela, Mgr.
   9. Guričan Peter, Mgr.
   10. Hupková Jana, Mgr.
   11. Jančeková Renáta,
   12. Jánošová Zuzana, Mgr.
   13. Kubríková Marcela, Mgr.
   14. Laciková Margita, PaedDr.
   15. Lovička Marián, Mgr.
   16. Máliš Miroslav, Ing.

   17. Manzone Katarína, Mgr.
   18. Martinčeková Ivana, Mgr.
   19. Mokrá Marcela , PaedDr.
   20. Muchová Erika, Mgr.
   21. Opáthová Iveta, Ing.
   22. Rumanová Dagmar, Mgr.
   23. Snopová Zuzana, Mgr.
   24. Soboňová Miroslava,PaedDr., MD

   25. Svoradová Darina, Mgr.
   26. Šüdiová Adriána, Mgr.
   27. Tešíková Alena, Mgr.
   28. Turečeková Oľga, Mgr.


   ASISTENTI UČITEĽA
   1. Košelíková Jana, Mgr.
   2. Šestáková Michaela, Mgr.
   3. Šimuneová Eleonóra
   4. Mikulová Katarína, Bc.
   5. Fajinová Michaela
   6. Tešíková Petra, Bc.
   7. Laciková Radka, Mgr.
   8. Jančeková Natália, Mgr.

   9. Stopová Jana , Mgr.


   PEDAGOGICKÍ ASISTENTI
   1. Pomothyová Mariana, Mgr.
   2. Siposová Magdaléna, Mgr.
   3. Vrbinčíková Eva, Ing.


   ODBORNÍ ZAMESTNANCI
   1. Bačovská Slávka, Mgr.
   2. Juhasová Michaela, Mgr.
   3. Štrbová Oľga, Mgr.

   KATECHETKa + KŇAZI

    

   1. Tináková Terézia, Mgr.
   2. Toman Ján, Mgr. – pravosl.
   3. Dominik Ondriaš – kňaz rím.- kat.

   VYCHOVÁVATEĽKY
   1. Hatalová Natália
   2. Herdová Gabriela, Bc.
   4. Jančovičová Ingrid
   5. Maninová Elena
   6. Maťová Anna, Bc.
   7. Sedlárová Renáta,

    


   ADMINISTRATÍVNI ZAMESTNANCI
   1. Miartanová Eva
   2. Strížencová Michaela
   3. Verešová Gabriela
   4. Verešová Gabriela, Mgr.


   KUCHÁRKY + VEDÚCA ŠJ
   1. Bačiková Helena
   2. Ďureje Róbert
   3. Hatalová Janka
   4. Klačanská Andrea
   5. Némethová Helena
   6. Žitňanová Denisa
   7. Michnová Lucia


   UPRATOVAČKY + ŠKOLNÍK + SBS
   1. Bagová Emília
   2. Bezáková Eva
   3. Galbavá Renáta
   4. Ondrušová Mária
   5. Šišmičová Jana
   6. Švecová Mária
   7. Thier Milan
   8. Konečný Ľudovít
   9. Jánsky Vladimír

   • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie