• Profil školy

     • Hymna školy

      ŠIESTA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

      Ref.: Hallo, škola, hej,
      cudzie reči nás učíš,
      ty nám dávaš nádej.
      Hallo, škola, hej,
      tak krásny a bez nudy,
      taký život má dej.

      1. Naša škola základná
      vraj deväť rokov zábavy,
      základ slovenčiny nám ona dá,
      zo strachu nemám obavy.

      Ref.: Hallo, škola, hej...

      2. Šiesta ona v poradí
      aj s nemčinou nám poradí,
      zemeguľa, čo má dlhý nos,
      v angline je predsa boss ... OK.

      Ref.: Hallo, škola, hej...

      3. Ona učí nás zo všetkých síl,
      aby každý pochopil,
      že vzdelanie človeka
      je už taká povinnosť odveká.

      Ref.: Hallo, škola, hej...
       

      Autor hudby a textu hymny: Igor Štrba

      Naspievali: Miška Gogová, Hanka Chotárová, Barbora Vrábelová a Karolína Dominová

      Nahrávka vznikla 14.12.2004 v nahrávacom štúdiu Krušovce.

       

      hymna_skoly.mp3 - na stiahnutie tu.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie