• Nová webová stránka

     • Oznamujeme všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priaznivcom našej školy, že sme zmenili dizajn. Dúfame a veríme, že sa Vám nová stránka našej školy bude páčiť a bude Vám slúžiť efektívne. 

      Nezabudnite, že rodičia si môžete stiahnuť aplikáciu edupage do vášho mobilu cez Google pay alebo Apple store, prihlásiť sa pod kontom vášho syna/dcéry a sledovať známky, príchody do školy, jedáleň, domáce úlohy, písať ospravedlnenky, sledovať správy od triedneho rodiča alebo školy, rozvrh hodín, a veľa ďalšieho. 

       

   • 18. - 24. september

    Trieda:
    Typ:
    • Po18. 09.
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Domáca úloha z 17. Sep 2023
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Písanka str. 6/ prvé dva riadky + prvý riadok pod ježkami
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Šlabikár - str. 10 - 11
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Telesná a športová výchova
     :
     Prosím, na TEV nosiť úbor, tenisky s bledou podrážkou a dievčatá gumičku.
    • II.A
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     príprava na diktát
    • III.A
     ·
     domáca úloha
     Vlastiveda
     :
     PZ - str.3/4
    • III.C
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Dokončiť PZ. str. 8,9 , Bleskovka z pomenovania pozícii čísel v príkladoch / súčet, sčítanec, sčítanec, rozdiel, menšenec, menšiteľ
    • III.C
     ·
     Pridelená DÚ
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     PZ.str.4, DOUČIŤ ABECEDU!
    • III.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Učebnica str. 5/ 2 - dokončiť , Písomka z abecedy a zoraďovania
     Čítanie : str. 5 + vedieť obsah tejto strany
    • IX.H
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie minulých časov.
    • V.A
     ·
     domáca úloha
     Hudobná výchova
     :
     pripraviť si 1 slušnú pieseň podľa vlastného výberu na prezentáciu
    • V.B t1
     ·
     domáca úloha
     Technika
     :
     malý čistý zošit, ŽK, písacie potreby
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Ľudské sídla a okolie - poznámky
    • VI.C inf2
     ·
     domáca úloha
     Informatika
     :
     ŽK, zošit, písacie potreby
    • VII.A
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Povrch tela stavovcov - poznámky
    • VIII.A i2
     ·
     domáca úloha
     Informatika
     :
     mať funkčný email
    • Ut19. 09.
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     malý zošit - úloha 4, 5
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Prvouka
     :
     PZ str. 2
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Šlabikár str. 10, 11 - vedieť,akú hlásku prú počujeme
     Písanie - str.6 - 3 riadky
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Písanie str. 7/ prvé dva riadky
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Šlabikár str. 13/3, 4, 5
    • III.C
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     PZ.str.10, DOUČIŤ POJMY
    • III.C
     ·
     Pridelená DÚ
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Uč. str.6/1,2 - Zajtra píšeme cvičný diktát.
    • III.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Čítať str. 6 + vedieť obsah rozprávky Mach a Šebestová
    • III.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     1.skupina: CB. p.9/ ex.3, words p.8 / ruler, rubber, pen, pencil, book. / aj písať + názvy dní

     Na hodinu nosiť aj veľký zošit A4 + zošit č.523
    • IV.C
     ·
     domáca úloha
     Vlastiveda
     :
     str. 4 a 5
    • IX.B
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Neživá príroda - poznámky
    • IX.B 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Predprítomný čas.
    • IX.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PL gram. časy
    • IX.H
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie predprítomného času.
    • IX.H
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Neživá príroda - poznámky
    • V.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie- predstavovanie, informácie o sebe, o rodine, záľuby..
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Hudobná výchova
     :
     notový zošit
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     10/4
    • V.B 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie na test..
    • V.C
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Počítanie spamäti 2/1,2,3,4,5
    • V.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Rozprávanie o sebe
    • V.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie- predstavovanie, informácie o sebe, o rodine, záľuby..
    • V.C inf1
     ·
     domáca úloha
     Informatika
     :
     malý liňajkový zošit, ŽK, písacie potreby
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Rozprávanie o sebe
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Metódy a prostriedky pozorovania prírody - poznámky
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     s. 9/4 - dokončiť; s. 9/5 z učebnice
    • VI.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     7/14,8/2
    • VI.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Zopakovať sloveso to BE, to HAVE GOT, slovná zásoba - školské predmety
    • VI.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Slovná zásoba Unit 3, PL
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     7/13h,7/14
    • VI.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Slovná zásoba Unit 3, PL
    • VI.H
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Slovná zásoba Unit 3, PL
    • VII.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie past simple
    • VII.A i2
     ·
     domáca úloha
     Informatika
     :
     USB - odporúčanie
    • VII.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Vypočítaj do zošita.
     Tarina M. a Šimunčík J. vypočítajte d) - f) na papier A4
    • VII.B 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie past simple
    • VIII.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie minulých časov.
    • VIII.C
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Kladné a záporné čísla 4/6,7
    • VIII.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie minulých časov.
    • VIII.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie časov- Past simple, Past continuous
    • St20. 09.
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     čítať str 12
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Písanie - predpísané tvary v malom zošite
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Šlabikár 15/4, 5 + pracovný list
    • III.C
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     PZ. str. 11,12,13 - stále precvičovať sčítanie, odčítanie do 20 ( spamäti! )

     PRIPOMÍNAM : ZAJTRA GEOMETRIA!!!
    • IV.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Slovná zásoba Starter Unit + PZ 6/1, 2, 3
    • IV.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     str. 6 v PZ
    • IX.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PL gram. časy
    • IX.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie -Present perfect + PL
    • V.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Metódy a prostriedky pozorovania prírody - poznámky
    • V.B 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Vstupný test.
    • V.B Celá trieda
     ·
     Kratučký testík
     Biológia
     :
     Zopakujte si prvé dve učivá na krátku päťminútovku.
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     s. 10/ 2b ( z obrázkov v cvičení č.1 na str. 10 vypíš slovesá, podstatné mená, prídavné mená - koľko nájdeš) .
     Zopakuj si slovné druhy - slovesá, podstatné mená, prídavné mená.
    • VI.A
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Mikroorganizmy žijúce s človekom - poznámky
    • VI.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     8/7,8
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     8/6,8/5c,d,zopakovať násobilku
    • VI.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Slovná zásoba Unit 3, PL
    • VI.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     PZ s. 5/7 - dokončiť
    • VII.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Posielam Vám príklady na DÚ - niektorí ste si ich napísali do zošita. Okšová a Bartakovič ich vyriešia na papier A4, lebo majú zošit u tr. učiteľky a neboli si ho zobrať.
    • VIII.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Predprítomný čas.
    • VIII.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • VIII.B 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Predprítomný čas.
    • VIII.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie časov- Past simple, Past continuous,
     Present perfect+ PL
    • VIII.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Predprítomný čas.
    • Št21. 09.
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Vedieť slovíčka nalepené v zošite, PZ str. 4,5
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Poznať krivé a rovné čiary, doniesť pravítko
    • I.B
     ·
     domáca úloha
     Prvouka
     :
     str. 2/2 doplniť do rozvrhu symboly najobľúbenejších predmetov
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Pracovný list
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Písanie - pracovné listy
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Šlabikár 16/1, 17/5,6 dokončiť
    • III.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Slovná zásoba - Starter Unit
    • III.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Napísať cvičný diktát
    • III.C
     ·
     domáca úloha
     Výchova sociálnych zručností
     :
     ANJ. Celá trieda - Naučiť sa názvy dní , aj písať !
    • III.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Uč. str. 10 -slovíčka+ čítať pieseň. PZ. str. 9
    • IV.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level02/stories?cc=sk&selLanguage=sk#tracktitle
     str.8
    • IV.B
     ·
     domáca úloha
     Vlastiveda
     :
     str. 4 a 5, str.5/4 písomne
    • IV.C
     ·
     domáca úloha
     Vlastiveda
     :
     str. 6
    • IX.B 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Minulé časy.Prvá podmienková veta.
    • V.A
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Metódy a prostriedky pozorovania prírody - poznámky
    • V.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PL- priniesť vo štvrtok
    • V.A Celá trieda
     ·
     Kratučký testík
     Biológia
     :
     Zopakujte si prvé dve učivá na krátku päťminútovku.
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     12/6a,dokončiť z tabule
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     9/5 dokončiť
    • V.C
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Metódy a prostriedky pozorovania prírody - poznámky
    • V.C
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Písomné sčítanie a odčítanie
    • V.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Fonetické znaky
    • V.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PL- priniesť vo štvrtok
    • V.C Celá trieda
     ·
     Kratučký testík
     Biológia
     :
     Zopakujte si prvé dve učivá na krátku päťminútovku.
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Fonetické znaky
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Nezabudnite si zopakovať prvé dve látky na krátku päťminútovku.
    • V.H Celá trieda
     ·
     Kratučký testík
     Biológia
     :
     Zopakujte si prvé dve učivá na krátku päťminútovku.
    • VI.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     9/15,9/17-zopakovať násobilku
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     9/15,9/17
    • VII.B
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Oporná a pohybová sústava stavovcov - poznámky
    • VII.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie gr.časov, tvorenie otázok
    • VIII.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • VIII.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie časov- Past simple, Past continuous, Present perfect+ PL
    • VIII.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie časov- Past simple, Past continuous,
     Present perfect + PL
    • Pi22. 09.
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Pracovný list - vyfarbovanie
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Písanie 8/ prvé dva riadky
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Šlabikár 19/5,6
    • II.A
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Naučiť dni v týždni a dokončiť pracovný zošit str.4
    • II.B
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Naučiť dni v týždni a dokončiť pracovný zošit str.5.
    • III.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Pracovný list
    • III.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Uč.str. 7/5, + Oprava cvičného diktátu
    • IV.B
     ·
     domáca úloha
     Telesná a športová výchova
     :
     Na TSV nosiť úbor,tenisky s bledou podrážkou a dievčatá gumičku.
    • IV.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ 7/1,2 + pracovný list cvičenie C
    • IV.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     str.9 plus slovíčka 136
    • IX.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PL gram. časy
    • IX.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie -Present perfect + PL
    • IX.H
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Predprítomný čas.
    • V.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • V.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ str.2/cv. 1,2 + slovná zásoba PZ str.87/ 1A Hello, Greetings
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Hudobná výchova
     :
     pripraviť si pieseň na prezentáciu, notový zošit, obalená učebnica a ŽK
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     12/6
    • V.C
     ·
     domáca úloha
     Hudobná výchova
     :
     pripraviť si pieseň na prezentáciu, notový zošit, obalená učebnica a ŽK
    • V.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Fonetické znaky
    • V.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ str.2/cv. 1,2 + slovná zásoba PZ str.87/ 1A Hello, Greetings
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Písomné sčítanie a odčítanie 7/5,6
    • VI.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     11/a,b,e,f
    • VI.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie na test
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Mikroorganizmy žijúce s človekom - poznámky
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     11/3 a,b,g,h
    • VI.C
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Ľudské sídla a okolie - poznámky
    • VII.A
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Oporná a pohybová sústava stavovcov - poznámky
    • VII.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie gr.časov, tvorenie otázok
    • VII.B 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie gr.časov, tvorenie otázok
    • VII.C
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Povrch tela stavovcov - poznámky
    • VII.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie gr.časov, tvorenie otázok
    • VIII.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • VIII.B 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ s.2/ cv.1,2 + dokončiť PL a priniesť v piatok
    • VIII.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ s.2/ cv.1,2 + dokončiť PL a priniesť v piatok
   • Tlačivá

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie