• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Valentínska pošta

      V našej škole sa už stala „Valentínska pošta“ tradíciou. Blížiaci sa sviatok svätého Valentína dal žiakom možnosť prejaviť svoje city a viac prehĺbiť priateľské a kamarátske vzťahy. Projekt Valentínskej pošty začína 5. februára, kedy sú žiaci cez školský rozhlas upozornení na blížiaci sa sviatok a začnú pripravovať svoje “valentínky“ . Valentínska schránka bola vyložená pred zborovňou, vyzdobená srdiečkami a pomaly sa napĺňala pozdravmi.

     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

      Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že od pondelka 19. 02. 2024 z dôvodu zníženia % chorobnosti sa obnovuje vyučovanie v plnom rozsahu - 45 minútové vyučovacie hodiny. Obedy sa vydávajú riadne podľa harmonogramu, funguje aj ŠKD podľa plánu aj popoludňajšie voľnočasové aktivity.

     • Oznam pre rodičov a žiakov

      Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým rodičom a žiakom,

      že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a učiteľov počas tohto týždňa sa naďalej pokračuje v režime skráteného vyučovania (od pondelka t. j. 12. 2. 2024). Skrátené vyučovacie hodiny budú na 40 minút.

      Siedme hodiny sú zrušené a taktiež aj všetky popoludňajšie aktivity - krúžky.

     • Lyžiarsky kurz 2024

      V termíne 28 .januára - 2. februára 2024 sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho a snoubordového kurzu v lyžiarskom stredisku Polomka na strednom Slovensku.

      Celkovo sa zúčastnilo 77 žiakov zo 7.- 9. ročníka. Výborné snehové podmienky a krásne počasie prispeli k veľmi vydarenému kurzu, kde žiaci získali základné zručnosti v lyžovaní alebo snoubordingu. Užili si veľa zábavy a získali veľmi kladný vzťah k tomuto krásnemu zimnému športu.

     • Darujte 2% - Ďakujeme

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 23. 2. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie