• Novinky

            • Vianočná krabička šťastia

            • Milí kolegovia, žiaci a rodičia!

              Chceli by sme Vás osloviť vianočnou charitatívnou akciou – zbierka pre potešenie, pre niekoho, kto nečaká darček – prekvapenie od nikoho na Vianoce.

               

              Týmto gestom by sme chceli prekvapiť a potešiť starenky a starčekov v zariadení pre seniorov „KOMFORT“ v Topoľčanoch, nielen programom, ale aj milým darčekom „VIANOČNOU KRABIČKOU ŠŤASTIA“.

               

              Pomôcť môžete materiálne:

              drogéria, sladkosti, káva, čaj, papuče, knižka, čiapka, šál, rukavice, šatka, krížovky, mandaly, pastelky, medovníčky a pod. 

               

              KDE A KEDY MÔŽETE VECI PRINIESŤ?

              ZŠ Škultétyho Topoľčany

              od 02. 12. do 12. 12. 2019 v čase od 7,30 do 15,00 h.

               

              KTO PREBERIE VECI?

              Miška Strížencová a Renátka Németh

              na sekretariáte školy

            • Stretnutie dôchodcov 2019

            • Do galérie Stretnutie dôchodcov 2019 boli pridané fotografie.

              Dňa 20.11.2019 sme zorganizovali tradičné "Stretnutie s dôchodcami",  bývalými učiteľmi. I keď za mesiac úcty k starším je považovaný október, v našej škole sme si zvykli prejaviť svoju pozornosť a úctu  v novembri s nádychom Vianoc. Po slávnostnom príhovore p. riaditeľky  sa začal kultúrny program, ktorý pripravili naše deti. Naši  dôchodcovia sa počas stretnutia spolu porozprávali, pospomínali na chvíle dobré i tie horšie v živote, stretli sa s priateľmi, ktorých už dávno nevideli. Všetkým želáme veľa zdravia, spokojnosti, radosti a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
               

            • Škultétka pre packy

            • Podporte dobrú vec

              Škultétka pre packy“ 

              Milí kolegovia,  žiaci, rodičia,

                            milovníci zvierat, dobrí ľudia,

              radi by sme Vás všetkých prizvali k zapojeniu do dobročinnej  predvianočnej akcie, ktorú organizuje naša škola s cieľom finančne i materiálne  pomôcť

               

              Občianskemu združeniu Topoľčianske packy,

              ktoré sa dlhodobo venuje záchrane opustených zvierat -najmä psov a mačiek, zabezpečeniu veterinárnej starostlivosti a hľadaniu nového domova pre tieto zvieratá.

               

              Kedy  môžete pomôcť?

              Každý deň medzi 7,30 – 8,00 v dňoch

              2. 12. 2019 – 6. 12. 2019

               

              Kde môžete pomôcť?

              Vo vestibule našej školy, pri bufete môžete odovzdať svoj dar pre packy J

               

              Ako môžete pomôcť ?

              • dobrovoľným finančným príspevkom

              do označenej pokladničky u p. uč. Snopovej

               

              • materiálnou pomocou :

                     piškóty               

                     konzervy a granule s vysokým obsahom mäsa pre psy

                     /mačky

                     hračky pre psy / mačky              tenisové loptičky

                     čistiace prostriedky                     deky

                     uteráky                                           vodidlá, obojky

                     náhubky, postroje                      pelechy, misky

               

              V mene všetkých zvierat, ktorým budeme s Vašou pomocou môcť vytvoriť lepšie podmienky pre život 

                                ĎAKUJEME 

            • Hodina deťom

            • Do galérie Hodina deťom boli pridané fotografie.

               Naša  škola sa  14.11. 2019 zapojila do verejnej  zbierky na pomoc deťom a mladým ľuďom zlepšovať ich životy. Vyzbierali sme  sumu 84,32 eur. Zbierka podporuje projekty zamerané na  budovanie bezpečného prostredia pre deti.

              Za pomoc ďakujeme.

              Mgr. Dagmar Rumanová

            • Olympiáda v anglickom jazyku

            • Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku boli pridané fotografie.

              Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo 14.11.2019. Zúčastnilo sa 12 žiakov v kategórii 1A – 5.-7.ročník a 25 žiakov v kategórií 1B – 8.-9.ročník. Po náročnej písomnej časti, kde žiaci riešili úlohy z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a posluchu, museli v ústnej časti vytvoriť príbeh na základe obrázku a viesť rozhovor s vyučujúcim.

              V prvej kategórií 1A si najlepšie počínala Giulia Suzzi zo 7.B, na druhom mieste skončila Hanka Kromerová zo 7.B a na treťom mieste Patrik Peterka z 6.A. Víťazka postupuje do okresného kola.

              V kategórií 1B si v silnej konkurencií najlepšie počínal Jakub Ríz z 8.C. Zvíťazil pred dvoma žiakmi z 9.A – Paulou Poluchovou a Pavlom Kyselicom.

              Okresné kolo sa bude konať 15.1.2020 na našej škole. Držíme palce obom postupujúcim a dúfame, že dosiahnu čo najlepšie výsledky.

              PaedDr. Marcela Mokrá

            • Nežná revolúcia

            • Do galérie Nežná revolúcia boli pridané fotografie.

              V Základnej škole na Škultétyho ulici v Topoľčanoch sme si pripomenuli  30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá je oslavou slobody a spomienkou na udalosti Novembra 1989. Nežná revolúcia bola jednou z najdôležitejších udalostí v histórii slovenského národa, z ktorých môžeme čerpať ponaučenie aj inšpiráciu. Pri tejto príležitosti si žiačky 8.C triedy Miriam Mečárová, Vanesa Butkajová a  Liana  Lendóciová  pripravili spomienkovú powerpointovú prezentáciu, ktorou svojim spolužiakom  pripomenuli a vysvetlili udalosti, ktoré začali 17. novembra 1989. Pripomenuli, že dnes si len málokto uvedomuje, že tento deň bol vlastne  spomienkou na 17. november 1939. Vtedy v Prahe do ulíc vyšli tisíce študentov, ktorí protestovali proti nacistickej okupácii a zastreleniu študenta medicíny Jana Opletala. Deviatich vodcov protestnej akcie popravili, viac ako 1200 študentov deportovali do koncentračných táborov a v noci zo 16. na 17. novembra 1939 zatvorili všetky vysoké školy. O dva dni v Londýne vyhlásili 17. november ako Medzinárodný deň študentstva. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Poslucháči vysokých škôl ich zorganizovali v predvečer Medzinárodného dňa študentstva. Medzi významné osobnosti Nežnej revolúcie patria Alexander Dubček, Václav Havel, Milan Kňažko a Ján Budaj. Žiaci si pozreli autentické obrázky  z námestí, kde sa konali manifestácie, ktoré boli plné emócií.  Po prezentácii nasledovala  diskusia, v ktorej pán učiteľ Mgr. Marián Bezák žiakom vysvetlil význam symbolov Nežnej revolúcie. Žiaci diskutovali o tom, aký význam má pre nich sloboda a ako si dnešní mladí ľudia vysvetľujú význam tohto slova.

              V závere tohto príjemného a poučného stretnutia si žiaci vypočuli pieseň  Marty Kubišovej Modlitba za Martu. Žiaci sa zhodli na tom, že  odkaz  Novembra 1989  je  stále aktuálny, pretože študenti vybojovali pre nás slobodu a našou povinnosťou je niesť za ňu  zodpovednosť aj v súčasnosti.

               Žiaci symbolicky poďakovali  odvážnym študentom z Novembra 1989, ktorí riskovali  svoju slobodu, aby získali slobodu pre nás všetkých. Nikdy nezabudneme na to, že aj vďaka nim dnes slobodne čítame, cestujeme a žijeme.

              Mgr. Dagmar Rumanová

            • Minulosť našimi očami

            • Do galérie Minulosť našimi očami boli pridané fotografie.

              Žiaci 6.-9. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže "Minulosť našimi očami". Vyhlasovateľom je Tribečské múzeum v Topoľčanoch Žiaci výtvarne stvárnili život, kultúru a náboženstvo starého Grécka, Ríma, Egypta a Mezopotámie.

              Mgr. Ľ. Ondrušová

            • A taste of English

            • Kurz anglického jazyka

              V dňoch 4. - 5. 11. 2019 sa konal kurz anglického jazyka pre žiakov 7. - 9. ročníka. Realizuje ho lektor Alex Elwood, pôvodom z Anglicka. Žiaci majú počas 5 vyučovacích hodín možnosť počúvať a komunikovať v anglickom jazyku v prirodzenom kontexte. Kurzu sa zúčastnilo 47 žiakov. Dúfajme, že žiaci svoje nadobudnuté vedomosti budú využívať jednak na hodinách ANJ, ako aj v praxi. Cieľom tohto jednodňového kurzu je dať žiakom šancu, aby mali radosť z komunikácie v angličtine v prostredí, ktoré je uvoľnené a motivujúce. V druhom polroku plánujeme tento kurz zopakovať. 

              PaedDr. Marcela Mokrá

            • Olympiáda zo slovenského jazyka

            • Školské kolo

              V pondelok 4. 11. 2019 sa uskutočnilo školské kolo OSJL. Znalosti zo slovenského jazyka prezentovalo 10 žiakov 9. ročníka. Prvú časť tvoril test, v druhej písomnej časti súťažiaci transformovali odborný text na rozprávku a na záver uvažovali v ústnom prejave o rôznych témach zo života. Na 3. mieste sa umiestnila Lucia Bobocká z 9. B, druhá skončila Liliana Margaréta Hubová z 9. A a najväčší počet bodov získala Martina Aneštíková z 9. C.

              Mgr. Alena Tešíková

              Mgr. Erika Muchová 

      • Kontakty

        • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
        • skola@zsskultetyho.sk
        • malis@zsskultetyho.sk
        • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
        • Škultétyho 2326/11
        • 37860763
        • 2021603980
      • Prihlásenie