• Novinky

      • Nové vedenie našej školy

      • Od 2. júla 2024 sa stala novou pani riaditeľkou pani Mgr. Monika Klamárová.

       Zástupkyňa pre 1. stupeň sa stala pani Mgr. Erika Dömény Herdová

       Zástupkyňa pre 2. stupeň je pani PaedDr. Margita Laciková

      • Ukončenie školského roka 2023/2024

      • Posledný júnový deň a s ním v závere ďalší školský rok.

       Opäť jeden školský rok so svojimi starosťami, radosťami, úsmevmi, nadšeniami. Rok, ktorý priniesol veľmi veľa, nielen vzdelávacích podnetov, ale aj rozličné aktivity. Zapájali ste sa do súťaží, olympiád, predmetových súťaží. Mnohí ste boli úspešní, za čo vám patrí veľké poďakovanie. Pracujte tak i naďalej a reprezentujte nielen seba, triedu ale i celú školu. Zviditeľňujte sa a buďte príkladom pre svojich najbližších spolužiakov. Všetci sa učíme celý život, vždy sa niečo dozvieme, objavíme a to je na tom živote najkrajšie.

       Vy, najmenší žiaci – prváci, zvládli ste svoj prvý školský rok – čítate, píšete a počítate – je to úžasné, už sa v tom len zdokonaľujte a chcite stále vedieť viac a viac. Nech vám to vydrží až do 9. ročníka.

       Vás deviatakov čaká ďalšie obdobie, ktorá vás viac priblíži k dospelosti, stredná škola.

       Čas plynul veľmi rýchlo, ale spomienky na školu pretrvajú celú večnosť. Uchovajte si na našu školu spomienky – v našich srdciach určite zostanete. Pripomínať vás budú vaše tablá, ktoré sú prekrásne. Rozídete sa na všetky strany, naša škola vám však bude otvorená, kedykoľvek sa môžete prísť pochváliť, ako sa vám darí.

       Vám milí kolegovia a kolegyne zo srdca ďakujem za všetko úsilie, ktoré ste vo vzdelávaní vynakladali, všetko ste robili s pokorou a zodpovednosťou a to vás posúva na rebríčku hodnôt do najvyšších poschodí ľudskosti. Všetci si zaslúžite prázdninový a dovolenkový oddych, aby ste sa opäť vrátili plní optimizmu a energie.

       Prajeme všetkým krásne prázdniny!

      • Detská osobnosť Mesta Topoľčany

      • BLAHOŽELÁME DETSKÝM OSOBNOSTIAM MESTA TOPOĽČANY

       Rozlúčili sme sa so školským rokom. No ešte predtým stihlo vedenie Mesta Topoľčany odovzdať ceny deťom, ktoré v uplynulom období ukázali svoje talenty, zručnosti, húževnatosť aj usilovnosť.

       V kinosále slávnostne ocenili 16 jednotlivcov a 12 kolektívov v 7 kategóriách.

       Za našu školu boli ocenené mažoretky v kategórii KULTÚRA 

       a mimoriadne ocenenie získal žiak zo 7. C triedy Timotej Adamčík.

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
     +421 38 532 62 40 - tel./fax
     +421 38 532 20 07 - ekonómka
     +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
     +421 911 331 176 - školská jedáleň
     +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

     mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

     1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
     2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
     3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
     4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
     5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
     6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
     7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
     Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
     8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
     9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
     10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
     11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11
     95501 Topoľčany
     Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie