• Valentínska pošta

     • V našej škole sa už stala „Valentínska pošta“ tradíciou. Blížiaci sa sviatok svätého Valentína dal žiakom možnosť prejaviť svoje city a viac prehĺbiť priateľské  a kamarátske vzťahy. Projekt Valentínskej pošty začína  5. februára, kedy sú žiaci cez školský rozhlas upozornení na blížiaci sa sviatok a začnú pripravovať svoje “valentínky“ . Valentínska schránka bola vyložená pred zborovňou, vyzdobená srdiečkami a pomaly sa napĺňala pozdravmi.

      14. február nám pripadol na stredu a žiačky 9. ročníka  začali rozdávať srdiečka žiakom a  pani učiteľkám,  ktorí  prišli oblečení  v červenej a ružovej farbe. Chodby školy ožili  farbami, ktoré symbolizujú lásku. Žiaci  z 9.B triedy doručili valentínky svojim adresátom do tried.   

      Láska je predsa  súčasťou života každého z nás. Celý život jej venujeme značnú pozornosť. Každý potrebuje prejavy lásky a priateľstva, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity. Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by malo byť v každom dni počas celého roka.

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že od pondelka 19. 02. 2024 z dôvodu zníženia % chorobnosti sa obnovuje vyučovanie v plnom rozsahu - 45 minútové vyučovacie hodiny. Obedy sa vydávajú riadne podľa harmonogramu, funguje aj ŠKD podľa plánu aj popoludňajšie voľnočasové aktivity. 

      Uvedené dávame na vedomie rodičom aj žiakom.

      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy 

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Dňa 19. 02. 2024 o 15,30 hod. sa uskutočnia triedne rodičovské združenia 1. až 9. ročníka ZŠ. Účasť rodičov je nutná.

      Súčasťou bude voľba do Rady školy. 

      Mgr. Mária Bezáková 

       

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým rodičom a žiakom, 

      že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a učiteľov počas tohto týždňa sa naďalej pokračuje v režime skráteného vyučovania (od pondelka t. j. 12. 2. 2024).  Skrátené vyučovacie hodiny budú na 40 minút.

      Siedme hodiny sú zrušené a taktiež aj všetky popoludňajšie aktivity - krúžky. 

      Obedy v ŠJ sa budú vydávať do 13,00 hod. ŠKD bude v prevádzke do 16,00 hod.

     • Lyžiarsky kurz 2024

     • V termíne 28 .januára - 2. februára 2024 sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho a snoubordového kurzu v lyžiarskom stredisku Polomka na strednom Slovensku.

      Celkovo sa zúčastnilo 77 žiakov zo 7.- 9. ročníka. Výborné snehové podmienky a krásne počasie prispeli k veľmi vydarenému kurzu, kde žiaci získali základné zručnosti v lyžovaní alebo snoubordingu.  Užili si veľa zábavy a získali veľmi kladný vzťah k tomuto krásnemu zimnému športu.

     • Darujte 2% - Ďakujeme

     • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      • Finančné prostriedky budú použité na:

       Nové tlačivo nájdete tu:

       za_rok_2023nove_tlacivo.pdf

       Ďakujeme veľmi pekne!

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

      Ako postupovať

      • Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

       Podávate si daňové priznanie sami?

       Postup pre právnické osoby

       

     • Dôležitý oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým rodičom a žiakom, 

      že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a učiteľov počas tohto týždňa pokračuje režim skráteného vyučovania (od pondelka t. j. 5. 2. 2024).  Skrátené vyučovacie hodiny budú na 40 minút.

      Siedme hodiny sú zrušené a taktiež aj všetky popoludňajšie aktivity - krúžky. 

      Obedy v ŠJ sa budú vydávať do 13,00 hod. ŠKD bude v prevádzke do 16,00 hod.

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie