• Novinky

      • Vianočné krabičky šťastia

      • Do galérie Vianočné krabičky šťastia boli pridané fotografie.

       Naša škola oslovila vianočnou charitatívnou akciou - zbierkou pre potešenie - všetkých žiakov, učiteľov i rodičov. Počas dvoch týždňov sme prinášali veci pre niekoho, kto nečaká darček na Vianoce. Týmto gestom sme chceli prekvapiť starenky a starčekov v zariadení pre seniorov Komfort s.r.o. v Topoľčanoch. Pripravili sme im aj pekný kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci 1. stupňa.

       Odovzdali sme starenkám a starčekom "Vianočné krabičky šťastia" dňa 16.12.2019. Všetkým prajeme krásne a požehnané vianočné sviatky.

      • Vianočný program 2019

      • Do galérie Vianočný program 2019 boli pridané fotografie.

       Dňa 12.12.2019 naši žiaci so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami pripravili tradičný vianočný program, ktorý sa niesol v duchu rozprávky Šípková Ruženka. Do programu sa zapojili triedy 1. stupňa našej školy, súbor našich mažoretiek TOSUMA a žiaci druhého stupňa, ktorí stvárnili hlavné postavy v našom príbehu. 

       Prítomní rodičia i hostia si tak mohli vychutnať vianočné piesne, tance, básne a divadielko. Každé vystúpenie bolo jedinečné a odmenené potleskom. Jednotlivé body programu vytvárali kompaktný celok zameraný na odovzdávanie posolstva Vianoc, so želaním prežiť šťastné a pokojné Vianoce, v novom roku splnenie aj tých najtajnejších želaní a načerpanie sily. Rodičia, ale aj ostatní hostia si domov odniesli dobrú náladu a pocit hrdosti na svoje deti.

       Tento rok scenár a réžiu pripravili pani zástupkyňa PaedDr. Margita Laciková a pani učiteľka Mgr. Marcela Kubríková.   O výzdobu a prípravu scény sa postarali Mgr. Helena Kobidová, Bc. Anna Maťová a Mgr. Renáta Jančeková. 

        

       Ing. Miroslav Máliš

        

        

        

      • Šaliansky Maťko

      • Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

       V pondelok 16. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí

       „Šaliansky Maťko“.

       V II. kategórii porota udelila dve prvé miesta – Marcovi Majgotovi z 5. B a Nikolette Majgotovej zo 4. B.

       V III. kategórii porota prvé miesto neudelila.

       Všetkým súťažiacim patrí pochvala, víťazom blahoželáme.

       Mgr. A. Tešíková

      • Škultétka pre packy

      • Do galérie Škultétka pre packy boli pridané fotografie.

       „ŠKULTÉTKA PRE PACKY“

       V dňoch 2. 12. – 6. 12. 2019 sa vo vestibule našej školy konala dobročinná vianočná finančná i materiálna zbierka pre

                                 Karanténnu stanicu v Topoľčanoch – Občianske združenie Topoľčianske packy.

       Do zbierky sa počas piatich dní zapojilo množstvo žiakov, rodičov i zamestnancov našej školy. Vďaka súcitu a empatii všetkých zúčastnených sa nám už v prvých dňoch podarilo pre našich štvornohých kamarátov z Karanténnej stanice vyzbierať množstvo krmiva, hračiek, prikrývok, uterákov, oblečkov.....Psíkov, ktorí dosiaľ nemali šťastie na láskavú náruč majiteľa  určite poteší i plná škatuľa tenisových loptičiek či piškót. Mačičky budú mať istotne radosť  z dobrôt pre hladné brušká, ale aj zo škrabadla, na ktorom si môžu brúsiť svoje pazúriky.

       Nezanedbateľnou súčasťou našej akcie bola i finančná zbierka. Pre potreby obyvateľov Karanténnej stanice sa nám podarilo vyzbierať  spolu 151, 21€.

       Výnos z finančnej i materiálnej zbierky sme v dňoch 13.  a 16. 12. 2019 odovzdali p. Petre Pazallovej, ktorá sa spolu so svojimi kolegyňami každý deň neúnavne stará o zvieratá, ktoré to nemajú vo svojom živote ľahké a potrebujú pomoc.

       Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu zbierky a pričinili sa tak o zlepšenie podmienok života opustených, zanedbávaných  a týraných zvierat v našom meste a blízkom okolí.

       Veľké poďakovanie patrí aj ústretovosti a láskavej podpore zo strany vedenia školy a Rady rodičov.

                                                                                                                                                   

       Mgr. Zuzana Snopová

      • Červené stužky

      • Do galérie Červené stužky boli pridané fotografie.

       Naša škola sa zapojila do zbierky Červená stužka, ktorá je medzinárodným symbolom solidarity s ľudmi nakazenými HIV/AIDS. Červená farba je symbolom krvi a života. Svetovým dňom boja proti HIV/AIDS sa stal prvý december. Ľudia na celom svete si pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS. Posolstvom červenej stužky je záujem a solidarita s ľudmi nakazenými HIV/ AIDS.