• Novinky

      • koronavírus COVID-19

      • prevencia

       Milí rodičia,

       vzhľadom na šīrenie koronavírusu (COVID-19)v európskych krajinåch sme sa rozhodli pristūpiť k preventīvnemu opatreniu na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti detī našej školy ZŠ Škultėtyho a na znīženie rizika prenosu choroby. Zoznam krajīn sa každým dňom rozširuje, a už v tejto chvíli vieme o deťoch, ktoré sa nedåvno vrátili z ciest zo zasiahnutých krajīn cez jarnė pråzdniny(lyžovanie v Taliansku, azijskė štaty atď..) 

       Hoci na Slovensku nebol potvrdený doteraz žiadny prípad nakazenia koronavírusom , situáciu berieme våžne a chceli by sme touto cestou požiadať rodičov o spoluprácu :

       Pokiaľ ste sa vrátili z oblasti, kde je koronavírus už potvrdený, prosīm nechajte svoje dieťa počas 14 dnī doma.

       Pokiaľ je Vaše dieťa v kontakte s osobou, ktora må podozrenie na koronavírus, prosím nechajte ho doma až do momentu, kým sa nepotvrdí negatīvny výsledok u vyšetrenej osoby.

       Spoliehame sa na Váš zodpovedný prístup a vopred ďakujeme za pomoc pri zaistení bezpečnosti nås všetkých.

       Mgr. Mária Bezáková, riaditeĺka školy

      • Športová akadémia Mateja Tótha

      • Do galérie Športová akadémia Mateja Tótha boli pridané fotografie.

       Športová akadémia Mateja Tótha (ŠAMT)

       V januári  sa  dve pani  učiteľky zo školy zúčastnili školenia trénerov v Námestove. Od februára  je  aj naša škola  zapojená do Športovej akadémie Mateja Tótha.  Deti sa 2 – krát do týždňa stretnú v telocvični, kde si zašportujú, zasúťažia a zmerajú svoje fyzické sily. Pravidelným cvičením by si mali zlepšiť svoju kondíciu, ktorá bude preverená športovým testom.  O výsledkoch testovania budú pravidelne informovaní aj rodičia prihlásených  detí  cez žiacku knižku vytvorenú ŠAMT. Veríme, že cvičenia budú prospešné a vzbudia u detí radosť z pohybu.

       Mgr. Ľ. Fejesová, Mgr. I. Detková

     • Zmena prevádzky v ŠKD
      • Zmena prevádzky v ŠKD

      • Od 1. februára 2020 sa z organizačných dôvodov upravuje prevádzka v ŠKD nasledovne:
       a) činnosť ranná:    5,50 - 7,50 hod.      
       b) činnosť po ukončení vyučovania až do  17,00  hod.    
       Za porozumenie ďakujeme!    

      • Oznam pre rodičov

      • Z dôvodu zvýšeného nárastu respiračných ochorení sa na základe pokynov RÚVZ v Topoľčanoch od 5.2.2020 skracujú vyučovacie hodiny na 40 minút. 

       V prípade ďalšieho nárastu budeme o organizácii vyučovania včas informovať.

       Rozvrh skrátených vyučovacích hodín o 5min.:

       1.hodina: 7:50 - 8:30

       2. hodina: 8:35 - 9:15

       3. hodina: 9:30 - 10:10

       4. hodina: 10:15 -10:55

       5.hodina: 11:05 - 11:45

       6. hodina: 11:50 - 12:30

       7. hodina : 12:45 - 13:30

        

        

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • skola@zsskultetyho.sk
    • malis@zsskultetyho.sk
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    • Škultétyho 2326/11
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie