• Novinky

      • Športová akadémia Mateja Tótha

      • Do galérie Športová akadémia Mateja Tótha boli pridané fotografie.

       Športová akadémia Mateja Tótha (ŠAMT)

       V januári  sa  dve pani  učiteľky zo školy zúčastnili školenia trénerov v Námestove. Od februára  je  aj naša škola  zapojená do Športovej akadémie Mateja Tótha.  Deti sa 2 – krát do týždňa stretnú v telocvični, kde si zašportujú, zasúťažia a zmerajú svoje fyzické sily. Pravidelným cvičením by si mali zlepšiť svoju kondíciu, ktorá bude preverená športovým testom.  O výsledkoch testovania budú pravidelne informovaní aj rodičia prihlásených  detí  cez žiacku knižku vytvorenú ŠAMT. Veríme, že cvičenia budú prospešné a vzbudia u detí radosť z pohybu.

       Mgr. Ľ. Fejesová, Mgr. I. Detková

     • Zmena prevádzky v ŠKD
      • Zmena prevádzky v ŠKD

      • Od 1. februára 2020 sa z organizačných dôvodov upravuje prevádzka v ŠKD nasledovne:
       a) činnosť ranná:    5,50 - 7,50 hod.      
       b) činnosť po ukončení vyučovania až do  17,00  hod.    
       Za porozumenie ďakujeme!    

      • Oznam pre rodičov

      • Z dôvodu zvýšeného nárastu respiračných ochorení sa na základe pokynov RÚVZ v Topoľčanoch od 5.2.2020 skracujú vyučovacie hodiny na 40 minút. 

       V prípade ďalšieho nárastu budeme o organizácii vyučovania včas informovať.

       Rozvrh skrátených vyučovacích hodín o 5min.:

       1.hodina: 7:50 - 8:30

       2. hodina: 8:35 - 9:15

       3. hodina: 9:30 - 10:10

       4. hodina: 10:15 -10:55

       5.hodina: 11:05 - 11:45

       6. hodina: 11:50 - 12:30

       7. hodina : 12:45 - 13:30