• Novinky

      • Oznam pre nastupujúcich žiakov od 1.júna 2020

      • 1. - 4. ročník bude mať vyučovanie do 12,00 hod.

        

       Žiaci budú mať povinnosť prichádzať do školy v čase od 7:45 do 8:15 v intervaloch.

       Vyučovanie začne od 8:15 hod.

       1. - 2. ročník bude vstupovať do budovy výlučne zadným vchodom- od ihriska

       3. - 4. ročník bude vstupovať do budovy školy hlavným vchodom.

        V 5. ročníku sa na základe prieskumu a  z organizačných dôvodov  prezenčne vyučovanie  neuskutoční.

       Naďalej bude vyučovanie  prebiehať on line  v ročníkoch 5. -  9.  tak , ako doteraz , dištančnou formou.

       Ranná ŠKD bude fungovať od 5:50 hod - 7 :50 hod.- deti prichádzajú do budoy od ihriska a preberú si ich pani vychovávateľky.Prídu len deti , ktoré boli elektronicky vopred prihlásené.

       Poobedná ŠKD bude fungovať hneď po ukončení vyučovania od 12:00 do 16.00 hod.

       Vstup rodičov do budovy je prísne zakázaný!

       Prosíme o dodržiavanie odstupov vo vzdialenosti 1,5m  pri príchode do budovy a prosíme o trpezlivosť pri rannom preberaní detí do budovy školy ,

        Každé dieťa musí mať 2 rúška  a hygienické vreckovky. Rúška budú používať len pri presunoch mimo triedy a v triede ich už nebudú musieť mať na tvári.

       Ďakujeme!

      • Oznam pre rodičov žiakov 1.- 5. ročníka

      • MŠVVaŠ SR umožňuje zriaďovateľom otvorenie tried  prvého  až piateho  ročníka  základných  škôl a školských klubov detí  od 1. 6. 2020 – do 30.6.2020

        Záväzne prihlasujem  svoje dieťa na vyučovanie  od 1. 6. 2020 – 30.6.2020

       • Pri  prvom  nástupe žiaka do   základnej   školy  je povinnosť vyplniť  dotazník   o zdravotnom stave dieťaťa pred návratom do školy (vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka.pdf). Vyplnený formulár odovzdáte triednemu učiteľovi  dňa 1.6.2020. V ďalších prílohách vyplňte záujem o pobyt ŠKD /ráno, popoludní/ a stravovanie v ŠJ.


       Prílohy:


       č. 1  nástup žiaka 1.6.2020         

       č. 2  záujem o rannú ŠKD

       č. 3  ŠKD popoludní  

       č. 4  stravovanie

       č. 5 žiak/žiačka nenastúpi do školy


       Poznámka: Nehodiace nevypĺňajte. 

       Záväznú prihlášku je nutné odkliknúť na vašej Edupage do 22.5.2020  do 10.00 hod.

          Ďakujeme.


       Zvolili sme formu  prihlasovania cez našu webovú stránku školy, aby ste nemuseli nič posielať. Prosíme, aby ste po zvážení  vyplnili prihlásenie na web stránke cez našu Edupage stránku.

       1. - 4. ročník bude mať vyučovanie do 12,00 hod.

       5. ročník bude mať vyučovanie do 12:30 hod.

       Žiaci budú mať povinnosť prichádzať do školy v čase od 7:45 do 8:15 v intervaloch.

       Vyučovanie začne od 8:30 hod.

       Ďakujeme!

      • Žiaci 2.B

      • Do galérie Žiaci 2.B boli pridané fotografie.

       Žiaci 2.B sa učili písať listy a p. učiteľke Oravcovej prišla takáto zásielka. Veľmi sa z nich tešila, všetky boli krásne a bez chyby.

      • NEMECKÝ JAZYK – DOMÁCA PRÍPRAVA – 19. máj 2020

      • p. učiteľka Zuzana Snopová

       Triedy : 7A/7B, 8A/8B, 8C/8H, 9A, 9B/9H

       Milí nemčinári ,

       Po týždni všetkých opäť pozdravujem.

       Mnohí z vás úlohy z minulého týždňa pekne zvládli vypracovať aj poslať. Prosím tých, ktorí doteraz úlohy poslať z rôznych dôvodov nestihli, aby tak urobili do konca týždňa na mail:

       zuzanasnopova@gmail.com

       Na každý mail od vás reagujem a odpovedám, takže ak si náhodou niekto nenájde odpoveď, znamená to, že treba poslať úlohy znovu, mohol nastať technický problém. Ďakujem za pochopenie.

       Keďže podľa nových usmernení  vlády SR zatiaľ aj naďalej pokračujeme spolu v dištančnom vzdelávaní, nájdete si aj dnes nové zadania úloh na nasledujúci týždeň.

       Ak si neviete s niečím poradiť, napíšte mi. Aj naďalej využívajte možnosť on-line precvičovania učiva na stránke                www.hueber.de/beste-freunde/lernen v sekcii On-line Übungen

       Myslím na vás všetkých a želám vám, aby ste si už mohli stále viac vychutnávať príjemné jarné dni na slniečku, s blízkymi ľuďmi pri aktivitách, ktoré vám robia radosť.  Majte sa pekne!

       inštrukcie k domácej príprave si stiahnite tu - Domaca_priprava_NEJ_-_19._MaJ_2020.docx

       Zuzana Snopová

      • Oznam pre birmovancov

      • Milá birmovankyňa / milý birmovanec,

        

       Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčanoch na základe Tvojej prihlášky pre prijatie slávnosti birmovania, dovoľuje si Ťa informovať, že vzhľadom na obdobie koronakrízy (Covid-19) bol ZMENENÝ termín našej slávnosti birmovania. Pôvodne sa slávnosť mala uskutočniť v sobotu 20. júna 2020. Z pochopiteľných dôvodov bol tento termín odvolaný.

       Za predpokladu, že na tohtoročnú jeseň budú už školy a spoločenská situácia stabilizované, tak slávnosť birmovania v našej Farnosti Topoľčany by sa mala uskutočniť v novom termíne a to v sobotu 10. októbra 2020 o 10.00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.

       V príprave budeme pokračovať, akonáhle to spoločenská situácia dovolí. Budete o tom informovaní prostredníctvom farských oznamov.

        

       S katolíckym pozdravom všetkým birmovancom pevnosť zdravia, krásne dni a všetko dobré praje Farský úrad Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.

       RÍMSKOKOKATOLÍCKA CIRKEV

       FARNOSŤ TOPOĽČANY

       Nám. M. R. Štefánika 61

       955 01 Topoľčany

       Tel. +421 38 / 53 263 02

       IČO: 34075771
       DIČ: 2021306826

      • NEMECKÝ JAZYK - DOMÁCA PRÍPRAVA – 12.máj 2020 – 2. časť

      • p. uč. Snopová

       NEMECKÝ JAZYK  - DOMÁCA PRÍPRAVA – 12.máj  2020 – 2. časť

        

       Vyučujúca : Mgr. Zuzana Snopová

       Triedy : 7A/7B, 8A/8B, 8C/8H, 9A, 9B/9H

        

       Milí moji nemčinári J,

       ozývam sa po týždni opäť, všetkých pozdravujem. Aj keď viem, že je pre vás všetkých náročné udržať si motiváciu po tak dlhý čas, čo nie sme v škole, ešte chvíľku to vydržte a už sa budeme spolu o pár týždňov tešiť na letné prázdniny bez povinností.

       Ďakujem všetkým, ktorí sa ozvali. Ostatných poprosím, aby mi odovzdali úlohy, ktoré som zadávala, na mail : zuzanasnopova@gmail.com.

       Taktiež poprosím o zaslanie dnešných úloh do 18. 5. 2020. Ďakujem.

       Už nám toho neostáva veľa, v júni budeme len opakovať učivo, tak snáď už týchto pár májových úloh spolu zvládneme J. O týždeň v utorok si nájdete nové úlohy.

        Prajem príjemný týždeň, majte sa pekne !

        

        

       7A/7B

       1. Napíšte si do zošita :

        

                                                       Die Tageszeit – denný čas ( časti dňa )

        

       der Morgen – ráno                                                                           der Nachmittag - popoludnie

       der Vormittag – dopoludnie                                                         der Abend - večer

       der Mittag – obed, poludnie                                                        die Nacht  - noc

        

       Keď chceme  vyjadriť čas s použitím časti dňa, používame predložku AM.

       Napríklad ( =zum Beispiel ) – Wann hast du deine Deutschstunde? Kedy máš hodinu NJ?

                                                                          Ich habe Deutsch am Vormittag. Nemčinu mám dopoludnia.

                     Pozor! – Wann schläfst du? ( Kedy spíš? )

       • Ich schlafe in der Nacht. ( Spím v noci.  ) – tu sa používa predložka IN + člen DER

        

        

        

        

        

        

                                                                           Die Uhrzeit – Určovanie času

                    Wie spät ist es? = Koľko je hodín?                                                   Wann? = Kedy?

        

                    7,00 – Es ist sieben  /Uhr /. ( Je sedem /hodín/.)

                    7,30 – Es ist halb acht. ( Je pol ôsmej .)

        

                     Keď chcem vyjadriť čas presnou hodinou, používame predložku UM.

                     Pozor! –  13, 00 - Es ist ein Uhr. / Es ist eins.

        

       1. Pracovný zošit – cvičenia – prosím vypracuj a pošli mi na mail – ďakujem J.
       • Strana 50 / cvičenie 7 – doplň sloveso podľa významu

                                                  8 – utvor z viet dialóg

                                                  9 – priraď obrázok a časový údaj

        

        

       8A/ 8B, 8C/ 8H

       1. Práca s učebnicou – prečítaj si dialóg na strane 17/ 6b ( prvú časť dialógu by sme spolu počúvali, ale nám teraz postačí aj táto druhá časť ), vyhľadaj si neznáme slová, zapíš, nauč sa
       • 17/6c – urči, ktoré tvrdenie je správne, všetkých 5 viet si zapíš do zošita.

        

       1. Zápis do zošita  ( zapíš si, nauč sa ):

        

                                          Wie kommst du zur Schule?

       Ich gehe immer zu Fuß.

       Ich fahre meistens mit dem Fahrrad. ( stredný rod – das Fahrrad )

       Ich fahre oft mit dem Bus. ( mužský rod – der Bus )

       Ich fahre manchmal mit der Straßenbahn. ( ženský rod  - die Straßenbahn )    

        

       Časové údaje : oft = často                                                             manchmal = niekedy

                                  meistens = väčšinou                                             immer = vždy

        

       1. Pracovný zošit :

       Strana 20/ 5, 6 , 7, 8 – Vypracuj si, prosím, cvičenia – slovnú zásobu nájdeš v pracovnom zošite na strane 26

        

       5 viet z učebnice – 17/6c + cvičenia z Pracovného zošita poprosím poslať na mailovú adresu.

       9A, 9B/9H

        

       1. Zápis do zošita :

                                                          Predložky miesta s datívom a akuzatívom

                          Pri predložkách IN, AUF, AN rozlišujeme, ako sa na miesto pýtame.

                          Na otázku WO? = KDE? odpovedáme spojením predložka + datív

                          Na otázku WOHIN? = KAM? odpovedáme spojením predložka + akuzatív

        

                                                    WO?=KDE?/datív/                                              WOHIN?= KAM? / akuzatív/

                                  im Park ( v parku )                                                                  in den Park ( do parku )

                                  in der Straße ( na ulici )                                                        in die Straße ( na ulicu )

                                  in den USA ( v USA – Plurál množného čísla )             in die USA ( do USA )

                                  in der Slowakei ( na Slovensku )                                      in die Slowakei ( na Slovensko )

                                 am Meer (pri mori )                                                               ans Meer ( k moru )

                                 auf einer Insel ( na ostrove )                                              auf eine Insel ( na ostrov )

                        

                          Predložka sa môže v závislosti od pádu aj meniť. Napríklad :

                                                              WO?=KDE?/datív/                                    WOHIN?= KAM? / akuzatív/

                                   In Paris         ( v Paríži )                                                          nach Paris ( do Paríža )

                                   Zu Hause ( doma )                                                                nach Hause ( domov )

                                   In der Stadt ( v meste )                                                       in die Stadt ( do mesta )

        

       1. Práca s učebnicou - pozri si stranu76 a 50 v učebnici – nájdeš tam prehľadné tabuľky k učivu, ktoré si si zapísal do zošita
       • Strana 50 / 5 – ústne si utvor vety podľa vzoru s použitím slovných spojení pod obrázkami
       • Strana 50/ 6 – písomne do zošita utvor 3 vety podľa zadania ( pomôž si cvičením 5)
       • Strana 51/9 – práca s textom – prečítaj si text, vyhľadaj v slovníku novú slovnú zásobu, odpovedz na 3 otázky celou vetou DO ZOŠITA
       • Poznač si do zošita : Časové údaje týkajúce sa mesiacov a ročných období používame s predložkou IM – napr. Ich spiele Fußball im Sommer.

                                                                        Wir haben die Ferien im Juli und im August.

        

       1. Pracovný zošit – strana 62/6ab, 7 – opakovanie Perfekta
       • Strana 63/ 8, 9, 10ab – pomôž si učebnicou – str. 50
      • ETICKÁ VÝCHOVA – Domáca príprava - máj 2020

      • p. uč. Snopová

       Milí moji etikári J,

       všetkých pozdravujem a verím, že sa máte dobre a zvládate v pohode domácu školu aj domáce povinnosti .

       Ďakujem tým, ktorí sa ozvali a poslali spätnú väzbu. Som rada, že sa v týchto neľahkých časoch snažíte pomáhať a robiť radosť svojim blízkym.

       Prosím o zaslanie dnešných úloh do 19. 5. 2020 na mailovú adresu :

                                                zuzanasnopova@gmail.com

       Majte sa pekne, prajem príjemné prežitie májových dní, užívajte si slniečko a blízkych ľudí !

        

       5. + 6. ročník

       1. Vypracujte, prosím, rozprávku /  rozprávkový príbeh inšpirovanú/ý/ súčasnou situáciou,

            s názvom :

                                                „ O statočnom Jakubovi, zlom Koronovi a dobrých anjeloch“

       • Nezabudnite, že každá rozprávka má dobrý koniec a dobro vždy víťazí nad zlom J.
       • Rozsah práce : A5 ( malá strana v zošite – ale môže byť aj viac, poteším sa )

        

       2. Popremýšľajte ( vyhľadajte  na internete, v časopisoch ) a napíšte , ako pandémia koronavírusu    ovplyvnila  životné prostredie na celom svete.

        

       7. + 9. ročník

       1. Vypracujte, prosím, úvahu inšpirovanú súčasnou situáciou  na tému :

                                             „Ako „korona“ zmenila svet k lepšiemu..........“

                - rozsah práce : A5-A4 ( čím viac, tým lepšie J )

        

       2. Pouvažujte a napíšte :

       a) čo počas súčasnej situácie najviac trápi starých ľudí v domovoch dôchodcov

                                   b) čo by starých ľudí v domovoch dôchodcov najviac potešilo/najviac teší

                                   c) čo starí ľudia v týchto chvíľach najviac potrebujú

        

      • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

      • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

        

       Milí rodičia, rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa do 1 .ročníka ZŠ Škultétyho si môžete prísť osobne prevziať od 18. 5 . – 20. 5. 2020 v čase od 8:00 – 12:00 hod.

       Pri hlavnom vchode Vás bude čakať zamestnanec  školy  .

       Prosíme , aby ste si doniesli prefotenú kartičku poistenca  dieťaťa, kópiu rodného listu dieťaťa a Váš  Občiansky preukaz. Zamestnankyňa bude vyberať aj poplatok na predpisové zošity v sume 15 € a ak by ste si chceli objednať pomôcky do 1. ročníka , tak ponúkame túto možnosť objednania balíčka pre prváka v sume  ďalších 15€. Ak nebudete chcieť objednať pomôcky , tak dostanete spísaný  zoznam  , ktorý si do septembra  zabezpečíte individuálne.

       Ďalej prosíme aby ste mali ochranné rúško a prípadne vlastné pero.

       Ak by Vám termín nevyhovoval , prosím napíšte mail na skola@zsskultetyho.sk a dohodnete si individuálne, ako rozhodnutie prevezmete – prípadne poštou , prípadne v inom termíne osobne , atď.

       Tí, čo žiadali o odklad si prídu pre rozhodnutie až po vyšetrení dieťaťa v psychologickej poradni a dodaní návrhu odkladu.

      • Oznam pre stravníkov

      • Milí stravníci, 

       Zdvorilo Vás žiadam, aby ste si prišlli vyzdvihnúť šeky za mesiac marec 2020 v čase od 8,00 do 13,00 hod.

       V dňoch 13.5.2020, 18.5. - 20.5.2020 a 25.5.-27.5.2020 .

       Môžete sa informovať u vedúcej školskej jedálne, č. tel.: 0911 331176.

        

       p. Bačiková, vedúca ŠJ 

      • NEMECKÝ JAZYK – DOMÁCA PRÍPRAVA – máj 2020 – 1. časť

      • Vyučujúca : Mgr. Zuzana Snopová

       Triedy : 7A/7B, 8A/8B, 8C/ 8H, 9A, 9B / 9H

       NEMECKÝ JAZYK – DOMÁCA PRÍPRAVA – máj 2020 – 1. časť

        

       Vyučujúca : Mgr. Zuzana Snopová

       Triedy : 7A/7B, 8A/8B, 8C/ 8H, 9A, 9B / 9H

        

       Milí moji nemčinári J !

       V prvom rade by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa ozvali a poslali domáce úlohy. Mnohí ste to zvládli úžasne, s minimom chýb. Je to skvelé, že dokážete pracovať aj samostatne a potrebujete len drobnú pomoc.

       Zároveň prosím tých, ktorí sa ešte neozvali, aby tak urobili a poslali úlohy na môj mail :

       zuzanasnopova@gmail.com,

       taktiež prosím tých, ktorí nedostali odo mňa spätnú väzbu, aby úlohy zaslali na mail. Mohlo sa stať, že správa od vás neprišla. Každý, kto úlohy poslal, si určite našiel odo mňa odpoveď. Ak vám náhodou nič neprišlo, pošlite znovu. Ďakujem.

       Dnes posielam úlohy len na týždeň, o týždeň si nájdete nové. Do konca školského roka to budem robiť tak, že pravidelne v utorok si nájdete nové zadania, prípadne výsledky minulých zadaní, aby ste si mohli skontrolovať. Prajem všetkým príjemný týždeň, majte sa pekne J !

        

       7A / 7B

       1. Do zošita si napíšete ( nalepíte ) a naučíte sa J :

                                                                      Modálne sloveso „ müssen“ = musieť

                                      Sg.                                                                                        Pl.          

       1. ich muss                                                                     wir müssen
       2. du musst                                                                   ihr müsst
       3. er/sie/es muss                                                        sie / Sie müssen         

        

       • modálne sloveso má v 1. aj v 3. osobe singuláru ( j. č. ) rovnaký tvar ( bez koncovky )
       • v singulári dochádza k zmene kmeňovej samohlásky ( müssen – ich muss )
       • časované sloveso sa nachádza na druhom mieste vo vete a plnovýznamové sloveso až na konci vety : Ich muss nach Hause gehen. = Musím ísť domov.
       • Príklady : Musst du heute in die Schule gehen? = Musíš ísť dnes do školy?

                         Ich muss nicht die ganze Wohnung aufräumen. = Nemusím upratovať celý byt.

        

       1. V učebnici na strane 38 si prečítate text – dialóg – cv . 1, 2
       2. Po prečítaní si priradíte správne možnosti v cvičení 2b
       3. Do zošita si napíšete vety, ktoré vytvoríte v cvičení 3
       4. Pracovný zošit – strana 49 / 5abcd, 6

       8A/8B, 8C/8H

       1. Do zošita si napíšete ( nalepíte ) a naučíte sa nasledujúcu slovnú zásobu J:

       die Verkehrsmittel – dopravné prostriedky       fahren – jazdiť                  cestovať - reisen

       das Auto – auto                                                              die U – Bahn – metro                    der Bahnhof – žel.stanica

       der Bus – autobus                                          das Schiff – loď                                die Haltestelle - zastávka

       der Zug – vlak                                                  das Flugzeug – lietadlo                 fliegen – letieť / lietať

       die Straßenbahn – električka                     das Fahrrad – bicykel                    die Ferien - prázdniny  

       das Motorrad – motorka                             der Roller – kolobežka                  der Urlaub - dovolenka

        

       1. V učebnici na strane 16 / 1 máte obrázok – Nico sedí a o niečom premýšľa – prečítajte, porozmýšľajte aj vy
       2. 16/2 – prečítajte si inzeráty a vyberte, ktorý je pre Nica zaujímavý
       3. 16/ 4 – prečítajte si  vety, ktoré sú v cvičení – tu je dôležité vedieť spýtať sa :

                             Wo wohnst du? ( Kde bývaš?)                           a odpovedať :

                             Ich wohne in der Vajanského 64. ( die Straße = ulica )

                             Ich wohne am  námestí M . R. Štefánika. ( der Platz = námestie )

       • Zapíš si vetu o sebe do zošita : napr. Ich wohne in der Ružová Straße.
       1. 16/ 5a – priraď vetu a situáciu
       2. Pracovný zošit – str. 20 / 1, 2, 3, 4 – cvičenia sú zamerané na precvičenie slovnej zásoby týkajúcej sa osobných údajov, ktoré by sme o sebe mali vedieť povedať ( meno, bydlisko, telefónne číslo, mailová adresa)

        

       9A , 9B / 9H

       1. Zopakujte si ústne Perfektum / zložený  minulý čas/ - strana 72-73 v učebnici

                                                                                                        -strana 86-87 v pracovnom zošite

               2.   V učebnici na str. 48/ 1a si pozri obrázky, popremýšľaj, ktorý z táborov by Ťa oslovil a do   

                      ktorého tábora by asi rád išiel Lucas

               3.Prečítaj si texty – 48/ 2a- o jednotlivých typoch táborov a pokús sa priradiť obrázky 

                                       k textom 48/2a, taktiež priradiť mená a vyjadrenia mladých ľudí  : 49/2c – toto 

                                       cvičenie vypracuj písomne do zošita

       1. V krátkom texte na str. 49/ 3a oprav chybičky a zapíš vety správne do zošita
       2. V pracovnom zošite nájdeš cvičenia zamerané na precvičovanie učiva minulého času – str. 61/ 1, 2, 3, 4. Myslím, že sme tomu venovali veľa času, tak by to nemal byť problém.

        

       Nezabudnite, že každé učivo si môžete precvičovať  aj on on - line formou na stránke www.hueber.de/beste-freunde/lernen v sekcii On-line Übungen.        J

      • Aktualiácia Usmernenie na hodnotenie žiakov

      • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie,1
       spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020
       (aktualizácia)


       Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:


       ● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych
       podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
       ● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
       ● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

       Zásady hodnotenia

       1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou
       klasifikácie. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby
       poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby,
       ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne
       individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na
       jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.
       2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti
       a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.
       3. Riaditeľ školy oznámi nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak
       podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu
       kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy). O tejto skutočnosti oboznámi žiakov
       a ich zákonných zástupcov do 30.4.2020.
       4. Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie môže realizovať
       záverečné hodnotenie aj formou slovného hodnotenia.
       5. V rámci záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciu
       a slovné hodnotenie) buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov alebo aj v rámci toho istého
       predmetu.
       6. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje
       formou slovného hodnotenia.
       7. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.
       8. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej
       situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky (napr. per rollam),
       v súlade s vyššie uvedenými bodmi.
       9. Po ukončení mimoriadnej situácie škola následne vypracuje stručnú správu o priebehu výučby
       a hodnotenia na základe zápisníc z predmetových komisií a metodických združení a priloží ju
       ako prílohu k školskému vzdelávaciemu programu.


       1 Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. 6. 2020.

       Získavanie podkladov na hodnotenie
       1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného
       vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou
       s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce
       spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého
       žiaka.
       2. Počas prerušeného vyučovania v školách sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov
       a písomných skúšok.
       3. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce,
       vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.
       4. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne
       od nástupu žiakov do školy.

       Pedagogická rada
       1. Pedagogická rada, ktorá spravidla rokuje do 15. apríla (hodnotiaca pedagogická rada) sa počas
       prerušeného vyučovania v školách nekoná.
       2. Ak termín pedagogickej rady, zameranej na hodnotenie žiakov za druhý polrok (klasifikačná
       pedagogická rada) pripadne na obdobie prerušeného vyučovania v školách, náhradný termín bude
       najneskôr do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania v školách. V prípade, že sa vyučovanie
       v školách neobnoví do 15.6., riaditeľ zabezpečí konanie pedagogickej rady online a jej hlasovanie
       elektronickou formou (napr. per rollam) tak, aby žiaci mohli dostať vysvedčenie v riadnom termíne.
       Ukončenie stupňa vzdelania
       1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho
       programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj
       s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“
       2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho
       programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj
       s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka
       z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých
       predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom
       nasledujúceho školského roka.
       3. V čase mimoriadnej situácie žiaci s mentálnym postihnutím po absolvovaní posledného ročníka
       vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím získajú primárne vzdelanie aj
       s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi posledného ročníka
       z objektívnych príčin hrozilo opakovanie ročníka, bude mu určený termín na preskúšanie pred
       začiatkom nasledujúceho školského roka.
       Postup do vyššieho ročníka
       1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom
       prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník
       okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.
       2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho
       ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky
       vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.
       Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.
       O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
       3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku
       nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať
       komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.


       V Bratislave, dňa 20. apríla 2020
       Mgr. Branislav Gröhling
       minister

        

      • AJ 1.B je doma...

      • Do galérie AJ 1.B je doma... boli pridané fotografie.

       Nečakané korona-prázdniny priniesli aj žiakom 1.B množstvo zaujímavých chvíľ. Okrem online vyučovania plnia aj zábavné a tvorivé úlohy. Prišívajú gombíky, vyrábajú bublifuk, maľujú kamene, hrajú Meno, mesto, zviera vec,  skáču škôlku, plnia aktivity ku Dňu Zeme, vymýšľajú prvoaprílové žarty, pripravujú jednohubky k filmu, skladajú čiapky, loďky, či Nebo, peklo...Tiež pomáhajú rodičom pri varení, upratovaní, dezinfikujú kľučky a vypínače. Pasujú sa s otcom, ktorého museli obrať o ponožku, stavajú z lega, túlajú sa prírodou. Plnia úlohy z učebníc, z časopisu Vrabček, vypracovávajú testy Alf, diktujú diktát rodičom. Všetci už čakáme na koniec neželaného pobytu doma a tešíme sa na skoré stretnutie opäť v škole.

        

       Mgr. Zuzana Valachová

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • skola@zsskultetyho.sk
    • malis@zsskultetyho.sk
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    • Škultétyho 2326/11
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie