• OZNAM PRE RODIČOV

     • Prosíme všetkých rodičov, aby už neuhrádzali poplatky (ŠKD, STRAVA) na mesiac január Z DôVODU VYNULOVANIA ÚčTOV za rok 2020!!!

      Momentálne kontrolujeme platby. NEUHÁDZAJTE nič.

      Až po 10. januári 2020!!!

      Ďakujeme za porozumenie!

     • POZOR INFORMÁCIA PRE TRIEDNYCH A NETRIEDNYCH UČITEĽOV II. STUPŇA O PREZENČNOM VYUČOVANÍ OD 11. 01. 2021

     • Dnes 18. 12. 2020 prostredníctvom triednych učiteľov škola zabezpečí dotazníkom prieskum nástupu žiakov a zamestnancov na prezenčné vyučovanie od 11. 01. 2021 za podmienky, že v deň nástupu na vyučovanie bude dieťa a jeden rodič otestovaný a preukáže sa negatívnym testom! Test nesmie byť starší ako 72 hodín!!!

      Informácie musíme zosumarizovať do 12,00 h. pre zriaďovateľa. Ďalšie informácie budú podávané priebežne.

      Každý rodič musí cez prihlasovanie na edupage odkliknúť formu výučby dnes t.j. 18. 12. 2021 do 12,00 hod.!!!

     • Projekt

     • Projekt "Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti."

      Naša škola sa zapojila do projektu, " Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti", ktorého myšlienka je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, akceptácia odlišností a netolerancia násilia a extrémizmu.

      Je to interaktívny putovný program pre mladých ľudí. Posilnenie zručností komunikácie a riešenie problémov mierovou cestou vzájomného porozumenia, ktorý vypracovalo Gymnázium v Topoľčanoch.

      Obsahom programu sú štyri kroky realizácie:

      1. krok : Máme svoje práva, ale aj povinnosti...

      2. krok: Chceme porozumenie...

      3. krok: Podajme si ruky...

      4. krok: Posuň  ďalej...

      Viac informácii o projekte nájdete na www.spolocnekludskosti.sk

      K projektu: Kniha_pre_radost.docx

      Projektu sa zúčastnili žiaci 8. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Snopovej a žiačky 9. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Dagmar Rumanovej.

     • VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

     • Milí kolegovia, žiaci, rodičia!

      Blížia sa najkrajšie sviatky roka, Vianoce.

      Aj keď všetci prežívame zvláštne chvíle spôsobené pandémiou, nemôžeme ukončiť starý kalendárny rok pesimisticky.

      Sú to sviatky, na ktoré sa tešia nielen najmenší, ale aj najstarší, jednoducho všetci. Všetkým žiakom prvého stupňa môžem popriať krásne Vianoce priamo v škole. Ale vám, milí žiaci 2. stupňa, môžem zaželať len takto, prostredníctvom našej internetovej stránky.

      Prežite vianočné prázdniny v zdraví, pohode a čo najkrajšie v kruhu svojej rodiny.

      Vážme si, čo je zdravie, blízkosť a všetko berme s pokorou!

      Teším sa nielen ja, ale aj celý kolektív učiteľov, že v Novom roku 2021 sa určite stretneme.

      Vianočné prázdniny sú tento školský rok upravené od 21.12.2020 do 8.1.2021.

      Vaša pani riaditeľka
     • Odhlásenie zo stravy

     • Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa nebudú stravovať v školskej jedálni v termíne od 15.12. do 18.12. 2020, aby ich odhlásili najneskôr do 14.12.2020, t.j. v pondelok do 9,00 hod.

      Žiaci druhého stupňa, ktorí sa učia dištančnou formou sú odhlásení automaticky.

       

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • skola@zsskultetyho.sk
    • malis@zsskultetyho.sk
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie