• Oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Milí rodičia, rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa do 1 .ročníka ZŠ Škultétyho si môžete prísť osobne prevziať     od 26. 5 . – 31. 5. 2021 v čase od 8:00 – 12:00 hod. u pani Miartanovej na vrátnici školy.

      Prosíme, aby ste si doniesli prefotenú kartičku poistenca  dieťaťa, kópiu rodného listu dieťaťa (ak ste ju nepriložili v elektronickej prihláške) a Váš  Občiansky preukaz. Zamestnankyňa bude vyberať aj poplatok na predpisové zošity v sume 15 € a ak by ste si chceli objednať pomôcky do 1. ročníka , tak ponúkame túto možnosť objednania balíčka pre prváka v sume  ďalších 15 €. Ak nebudete chcieť objednať pomôcky , tak dostanete spísaný  zoznam  , ktorý si do septembra  zabezpečíte individuálne.

      Ak by Vám termín nevyhovoval , prosím napíšte mail na skola@zsskultetyho.sk a dohodnete si individuálne, ako rozhodnutie prevezmete – prípadne poštou , prípadne v inom termíne osobne , atď.

       

      Rodičia, ktorí majú doklad o špeciálnom vyšetrení dieťaťa, prípadne oslobodenie od lekára, prineste ho so sebou.

     • OZNAM pre žiakov školy

     • Dňa 21. 05. 2021 (piatok) bude prebiehať dištančné vzdelávanie pre žiakov 1. a 2. stupňa z dôvodu dezinfikovania všetkých priestorov školy. Z tohto dôvodu nebude v prevádzke ŠJ. Všetci stravníci (žiaci aj zamestnanci) budú zo stravovania odhlásení. 

      Ďakujem za porozumenie. Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy 

     • Výstavba cyklotrasy

     • Vážení rodičia,

      v blízkosti našej základnej školy aktuálne prebieha výstavba cyklotrasy. Najmä ráno tu preto často dochádza k dopravným kolíziám.

      Aby sme sa im spoločne vyhli, prosím rodičov, aby nezastavovali svoje vozidlá na Bernolákovej ulici. Na vystúpenie/nastúpenie môžete využiť priľahlé parkoviská, odkiaľ sa dieťa bezpečne dostane do školy. Na prípadné porušenia dopravných predpisov, najmä zákazu zastavenia, bude upozorňovať mestská polícia.

      Dúfame, že deti nebudú mať problém prejsť z parkoviska cez dva vyznačené prechody pre chodcov a bezpečne prísť na vyučovanie do školy. V praxi si vyskúšajú realizáciu dopravnej výchovy – pravidlá pre chodcov, ktoré sú súčasťou prierezovej témy Školského vzdelávacieho programu.

      Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť pri budovaní cyklotrasy v Topoľčanoch.

      S úctou Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • Čerstvé hlavičky

     • Tak ako minulé roky, aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu "Čerstvé hlavičky" od spoločnosti Kaufland.

       

      HLASUJTE a podporte vaše deti, aby mali čerstvú zeleninu a ovocie každý týždeň aj budúci školský rok.

      Stačí sa zaregistrovať a zahlasovať za Základnú školu, Škultétyho 2326/11, Topoľčany.

      Ďakujeme!!!

      link tu: https://www.cerstvehlavicky.sk/#hlasujte-za-skolu

       

      Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

       

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

       

      Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

      Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu!

      Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022.

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

      Ďakujeme!

     • Projekt "Viem, čo zjem"

     • Viem, čo zjem – vzdelávací projekt, do ktorého sa zapojili deti 7.oddelenia ŠKD s p. vych. Renátou Sedlárovou. Deti sa zábavnou formou učili o skladovaní, hygiene, zložení a trvanlivosti potravín, zdravej výžive, vyváženej strave, pitnom režime, ale diskutovali aj o nevhodnom stravovaní. Okrem teoretických vedomostí si vyskúšali aj praktické činnosti, pripravovali si ovocné vitamínové taniere, jednoduché nátierky... Hravou formou si vyskúšali prípravu „zdravých tanierov“. Samozrejme občas sa na „zdravých tanieroch“ objavili potraviny, ktoré najviac obľubujú, sú menej zdravé, ale to deti  naviedlo k zaujímavej diskusii. Vo vzdelávacom projekte pokračujú aj naďalej.

     • 3.B

     • Aj žiaci 3.B dňa 4.5.2021 pomáhali pri úprave okolia našej skoly.

       

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie