• Biela pastelka

     • V piatok sa naša škola zapojila do verejnej zbierky“ Biela pastelka“. Žiačky Tasia Liana Martošová a Chiara Lujza Pastore z 9.B triedy v piatok ráno začali chodiť po triedach  učitelia, žiaci a zamestnanci školy  prispievali dobrovoľným príspevkom do pokladničky na skvalitnenie života nevidiacim a slabozrakým Slovenska. Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka pomoci našej škole zlepšuje životy ľudí so zrakovým postihnutím.

     • Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou

     • Dňa 21. septembra 2021 sme na pôde našej školy privítali veľmi milú pani spisovateľku  Kristínu Baluchovú, ktorá k nám pricestovala z Bratislavy. Naši žiaci ju už celý týždeň netrpezlivo očakávali, pretože jej knihu“ Záhada knižnice na konci ulice“ čítali s veľkým nadšením.

      V mene školy pani riaditeľka,  spolu s pani učiteľkami a žiakmi  4. ročníka ju srdečne privítala v priestoroch školskej knižnice. Spisovateľka bola nadšená a mala veľkú radosť z obrovského záujmu o ňu a jej tvorbu. Po privítaní nasledovala krátka beseda. Zvedavé otázky žiakov autorku úplne „dostali“. Neskôr na deti čakala autogramiáda, výstava a predaj kníh a osobný kontakt so spisovateľkou.  Napísala  knihy pre deti  „ Kamoši z vypareného svetra, Záhada knižnice na konci ulice, Udatný ježko, Kapitán padák má 4 diely a je určená pre deti vo veku 8 až 12 rokov. V každej časti je hlbšia myšlienka ,malý čitateľ si precvičí zemepis, a naučí sa niečo o letectve, ale uvedomí si aj to, aká dôležitá je príroda, naše zdravie či hodnota priateľstva.

      Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným na tejto skvelej akcii a najmä pani spisovateľke za jej čas strávený na našej škole. Je nám veľkou cťou, že sme ju mohli u nás privítať a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s ňou.

     • Európsky týždeň mobility

     • V utorok 21. septembra 2021 sa žiaci našej školy zúčastnili športovo-pohybovej aktivity - "Jazda cyklotrasou". Od našej školy sme absolvovali jazdu na bicykloch po novej cyklotrase k ihrisku Žihadielko, ďalej až k priemyselnému parku - PANKL a naspäť jazda do školy.

      O malé občerstvenie sa postarala pani primátorka mesta JUDr. A. Giéciová a pán viceprimátor J. Zelíska. 

      Týmto športovým podujatím sme sa zapojili do "Týždňa mobility". Chceli sme podporiť a spropagovať u našich žiakov a pedagógov pohyb bez automobilu, bicyklovanie a chôdzu pešo. 

     • Krúžková činnosť

     •  

       

       

       

      Dňa 10.9.2021 žiaci dostali vzdelávacie poukazy. Prosíme rodíčov, aby ich podpísali a vrátili do 13.9.2021 svojmu triednemu učiteľovi. Z ponuky krúžkov si vybraný krúžok zapíšte na vrátený vzdelávací poukaz z druhej strany.

       

       

       

       

     • "Nezabudnutí susedia" celoslovenská spomienková tryzna

     • V Deň obetí holokaustu 09. 09. 2021 sa žiaci 8. a 9. ročníka našej školy spolu s vyučujúcimi dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy zúčastnili celoslovenskej spomienkovej tryzny "Nezabudnutí susedia" na židovskom cintoríne v Topoľčanoch. Okrem spomienky si prezreli aj priestory židovského múzea. "Česť ich pamiatke, my nezabúdame!" 

     • Samotesty a rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, pripomíname Vám dnešné rodičovské združenie, ktoré sa uskotoční dnes 9.9.2021

      pre prvý stupeň o 16:30 hod. a pre druhý stupeň o 17:00 hod. v triedach.

      Nakoľko sme včera obdržali a prerozdelili samotesty na Covid - 19, ktoré ste si mohli objednať cez edupage, budú sa tieto testy dnes na rodičovskom združení rozdávať rodičom žiakov cez triednych učiteľov.

     • Platby v školskej jedálni

     • Modul platby - dnes ráno bol po poruche odstránený problém s platbami (nie našou vinou).

      Cena stravného sa skladá z 1,21€ na deň x počet dní + 4€ réžia = napr 26,99€ na mesiac september (1. st).

      Ak vám nabehlo, že máte kredit v mínuse, je to preto, že strava na nasledujúci mesiac sa platí vždy do 20. v predošlom mesiaci (napr. na september by sa mala zaplatiť do 20.augusta a podobne...)

      Tým, ktorí prejavili záujem o mliečne desiaty sa kredit navýši a preráta po nahodení do systému v priebehu zajtrajška. 

      Ďakujeme za pochopenie.

       

       

      INFORMÁCIA PRE STRAVNÍKOV V ŠJ:

      Dotácia na stravu pre žiakov základných škôl bola Ministerstvom školstva zrušená.

      Od septembra stravné platí rodič v plnej výške.

      Stravné za obed od 06. do 11. roka  (1. – 4. roč.) je celkom 1,21 €/deň.

      Stravné za obed od 11. do 15. roku (5. – 9. roč.) je celkom poplatok 1,30 €/deň

      Mliečna desiata je 0,62 €/deň.

       

      Na základe VZN č. 13/2020 je určenie výšky finančných príspevkov v ŠJ nasledovné: 

      Mesačný poplatok na režijné náklady v ŠJ je 4 eurá mesačne.

      Mesačný poplatok na režijné náklady v ŠJ je určený na:

      1. nákup materiálno-technického vybavenia ŠJ (vrátane opráv, údržby zariadení)
      2. likvidácia kuchynského odpadu
      3. výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania

      Mesačný príspevok na režijné náklady sa uhrádza spolu s mesačným príspevkom na stravu.

     • "Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022"

     • Dovoľte mi, aby som Vás čo najúprimnejšie privítala pri príležitosti otvorenia nového školského roku 2021/2022.

       

      Horúce letne dni máme za sebou. Prázdniny a dovolenky sa skončili. Využili sme ich na oddych, slnenie, kúpanie, turistiku. Niektorým sa snáď podarilo  kúpať v mori, mnohí  spoznávali krásy Slovenska na potulkách prekrásnou prírodou, pamiatkami či scenériou nepoznaných zákutí. Určite ste voľné chvíle trávili každý po svojom. Zostávajú už len spomienky a krásne fotografie. Ukončili sme opäť  veľmi zvláštny uplynulý školský rok. Znova akosi paralelne stojíme na prahu nového školského roka v podobnej situácií avšak už o niečo skúsenejší a poučení z predchádzajúcich mesiacov. Verím vám všetkým, že náročné  obmedzenia nielen dodržíme, ale denne ich budeme praktizovať a budeme sa správať ohľaduplne a zodpovedne, aby sme ochránili naše zdravie, ktoré je pre každého človeka najcennejšie. Ministerstvo školstva avizuje, že k veľkým celoplošným prerušeniam vyučovania už nedôjde a všetky opatrenia sa budú riešiť na lokálnej úrovni podľa epidemiologickej situácii.

      Aj tento školský rok, hneď na začiatku prázdnin sme obohatili o 2 týždne Letného tábora, ktorý sa stretol aj tento krát s veľkým úspechom. Nepoľavili sme ani v auguste, kedy sme realizovali 2 týždne Letnej školy v 7-mich skupinách,  ktoré spolu s táborom boli zážitkovo a zmysluplné pripravené – splnili svoj cieľ- vytvoriť pre deti našej školy pútavé aktivity, pri ktorých sa nielen vzdelávali, ale aj zabávali. Vďaka patrí všetkým, deťom, pedagógom, vychovávateľkám a personálu školy.

      Akosi sa vonku schladilo, čo dáva tušiť že je tu september, prvý deň nového školského roka, výnimočná udalosť pre vás žiakov, ale i nás učiteľov. Výnimočná preto, lebo každý nový školský rok je ďalším pomyselným krokom na ceste životom, na ceste do sveta dospelých.

      Chcem takisto pozdraviť rodičov našich žiakov, ktorí dôverujú našej základnej škole a zverili nám svoje deti do 1. ročníka, pani učiteľkám , ktoré sa s prváčikmi a s vami stretnú skutočne po prvýkrát. Pretože zápis do 1. ročníka znova prebiehal len elektronicky, bez osobného stretnutia. Viem si predstaviť zvedavé očka našich najmenších, ich pocity pri vstupe do ozajstnej školy a veľké očakávania, ktoré budeme chcieť spoločne splniť. Verím, že budeme rovnako dobre spolupracovať, hľadať spoločné riešenia v prospech vašich detí a našich žiakov.

      Naši  prváčikovia, vy začínate novú etapu svojho života. Je to pre vás veľká zmena, určite ste plní očakávaní, možno i obáv z nového, nepoznaného. Veľmi rada by som túto chvíľu využila na to, aby som vás naplnila radosťou z očakávania, optimizmom a zbavila akéhokoľvek nepokoja, strachu či nedôvery. Naša škola sa totiž snaží byť nielen miestom, kde deti prežívajú väčšinu pracovného dňa, ale chce byť aj priestorom, v ktorom sa budú cítiť dobre, slobodne, tvorivo, kde môžu medzi sebou rozvíjať svoje schopnosti.

      Vám, žiakom vyšších ročníkov, najmä však našim deviatakom, chcem na prahu nového školského roku popriať najmä veľa síl, energie pri príprave na prijímacie skúšky na stredné školy, ktoré si vyberiete pre svoje ďalšie štúdium. Posledný školský rok na základnej škole bude určite náročný, čaká vás testovanie T—9 ( možno tento krát sa uskutoční), výber strednej školy a následne príprava na skúšky, možno tanečný kurz, snáď aj Venček či príprava Imatrikulácie malých prváčikov, nechcem predbiehať, necháme sa prekvapiť, možno sa nemožné stane skutočnosťou a naše školské projekty budeme môcť  realizovať.

      Minulý školský rok sme z dôvodu pandemických opatrení nemohli uskutočniť dôstojné oslavy 40-ročnice našej školy. Urobíme druhý pokus, a tak ako sa uskutočnila letná olympiáda, verím, že sa nám vydarí aj dôstojná oslava okrúhleho výročia školy, určite si to školička zaslúži.

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí rodičia!

      Dovoľte mi pri tejto príležitosti osloviť i vás, učiteľov, o ktorých viem, že si vážite svoju prácu, ste  ľudia citliví, s pochopením pre žiacku dušu. Prajem vám v tomto školskom roku veľa zdaru, radosti a naplnenia z vykonávanej práce v prospech našich žiakov. Popritom by som chcela predstaviť i nových triednych piateho ročníka -5.A pani učiteľka Janka Hupková, 5.B pán učiteľ Marián Bezák a 5.C pán učiteľ Ján Fliega, zmena triednej pani učiteľky nastala v 6.B, kde triednictvo preberá pani učiteľka Hanka Dubná. Prváčikov do vienka dostali 1.A pani učiteľka Sonička Smatanová, 1.B pani učiteľka Alenka Gašparíková a 1. C má pani učiteľka Erika Domény - prajem vám pekné vzťahy a dobrú spoluprácu.

      Dovoľte mi privítať na škole aj nové kolegyne, sú to pani učiteľka Tánička Gogová, ktorá bude triedou pani učiteľkou v 3. C a novú pani asistentku  pani Mišku Fainovú, obe ich v našej škole srdečne vítam a prajem taktiež dobrých žiakov a dobrú spoluprácu.

      Sme v závere môjho príhovoru k vám všetkým, čo si popriať na prahu nového školského roka:

      „Všade kam prídete, šírte lásku. Nech každý, s kým sa stretnete odchádza od vás lepší a šťastnejší. Noste ju vo svojej tvári, v očiach, v úsmeve“.

      Krásny a úspešný školský rok 2021/2022 želám všetkým.

      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

       

      A takto sme začali...... Všetkých žiakov čakali pekné, upravené a vyzdobené triedy.          

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie