• Október – Mesiac úcty k starším

     •  „Kniha pre radosť“

      Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a v nadväznosti na projekt „ Spoločne k ľudskosti“ sme v dňoch 18. – 20. 10. 2021 na našej škole zrealizovali zbierku kníh pre seniorov v našom meste.

      Žiaci, rodičia i zamestnanci školy svojou aktivitou v tejto zbierke ukázali, že si vážia ľudí so striebrom vo vlasoch a bohatými životnými skúsenosťami ,  záleží im na nich a vedia, aké je dôležité zmysluplné trávenie voľného času tejto vekovej kategórie našich spoluobčanov.

      V týchto chvíľach sa už z vyzbieraných krížoviek a osemsmeroviek môžu tešiť klienti „Zariadenia pre seniorov Komfort“ a z množstva vyzbieraných kníh majú istotne radosť  aj obyvatelia  „Zariadenia sociálnych služieb Môj domov“ v Topoľčanoch.

      Taktiež záložky do kníh, ktoré vyrobili s láskou naši žiaci, určite vyčaria úsmev na nejednej tvári J.

      Veľmi pekne ĎAKUJEME  všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na uvedenej akcii podieľali.

      Taktiež veľmi pekne ďakujeme za ústretovú spoluprácu vedeniu a zamestnancom oboch spomínaných zariadení pre seniorov.

      Nezabúdajme na našich starších spoluobčanov  ako i starších členov našich rodín počas celého roka a robme im radosť nielen v októbri!

      Mgr. Z. Snopová                              Mgr. D. Rumanová

       

     • OZNAM PRE RODIČOV!!!

     • POKYNY NA VZDELÁVANE POČAS „KARANTÉNY“ JEDNOTLIVÝCH TRIED:

       

      V karanténe je celá trieda z dôvodu styku s 1 pozitívnou osobou. Niektorým sa príznaky môžu objaviť po inkubačnej dobe 3 – 4 dni (im sa jednotlivo karanténa predlžuje).

      Ak bude celá trieda 10 dní doma v karanténe – vyučovanie bude prebiehať „dištančne“. To znamená, že na niektoré predmety sa môžu posielať úlohy na precvičenie a zopakovanie, podľa možnosti sa nebude preberať nové učivo.

      Ak to bude na niektoré predmety v čase riadneho denného rozvrhu možné, príslušný učiteľ predmetu sa online pripojí (pripojí sa väčšina žiakov okrem chorých, nie 3 – 4 žiaci).

      Učiteľ vysvetlí učivo, zodpovie na otázky a dá úlohy na precvičenie. Ak to nebudú žiaci rešpektovať, z našej strany bude vyvinutá snaha aj po návrate do školy – dovysvetľovanie učiva na vyučovacích hodinách a navýšených hodinách napr. VYV, HUV, TSV a pod.

     • Korčuľovanie

     • Ponuka hokejového klubu HC Topoľčany pre žiakov 1. stupňa v tomto pandemickom období.

      Korčuľovanie každú nedeľu na zimnom štadióne v čase od 8:30 do 9:30 hod. Vstup zdarma.

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Od pondelka t. j. 25. 10. 2021 z dôvodu nárastu respiračných ochorení budú vyučovacie hodiny skrátené na 40 minút. Vyučovanie bude končiť o 12,30. Obedy v školskej jedálnii sa budú vydávať do 13,00 hod. Taktiež sa rušia aj všetky krúžky. Po jesenných prázdninách od 02. 11. 2021 pokračujeme v riadnom vyučovacom čase. Školský klub bude fungovať riadne, prosíme rodičov, ak im to situácia a pracovné podmienky dovolia, aby si prevzali dieťa skôr. 

     • Kniha pre radosť

     • Ako sa chystáme pomôcť ? Niekoľko  informácií pre Teba......

      Poď, neváhaj a pridaj sa aj Ty k našej zbierke kníh, ktorou môžeme spolu potešiť nejedného staršieho človeka v zariadení pre seniorov.

      Zbierku organizujeme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a ako pokračovanie projektu „ Spoločne k ľudskosti“.

      Knihy počas dlhých zimných mesiacov ( najmä teraz, v období pandémie.......)pomôžu vyplniť seniorom voľný čas, odreagovať sa od každodenných starostí a prinesú do ich života prostredníctvom času stráveného čítaním  množstvo radosti, poznania, pohody a veľa príjemných chvíľ.

      V dňoch 18. – 20. 10. 2021 ( pondelok – streda ) môžeš priniesť do školy zachovalé knihy v dobrom stave, ktoré už doma doslúžili a teraz môžu urobiť radosť niektorému seniorovi v našom meste. Taktiež je možné do zbierky priniesť krížovky, osemsmerovky, sudoku.... Knihy v škole odovzdáš pred vyučovaním či počas prestávok p.uč. Snopovej ( v kabinete na 1.poschodí za biologickou učebňou), alebo ich vložíš do pripravených označených  škatúľ na stole pri školskom bufete.

      Všetky vyzbierané knihy budú našou školou darované seniorom v opatrovateľskom zariadení / zariadeniach ( závisí od množstva kníh J ) v našom meste.

      „Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska.“

      John Stuart Mill

      Kniha_pre_radost(1).docx​​​​​​​ - príloha plagát

     • 40. výročie založenia školy

     • 1. október 2021 sa stal pre našu školu výnimočným dňom. Po dvoch pokusoch z minulého školského roka sa nám podarilo zrealizovať dôstojné oslavy 40ročnice našej školy. Pozvanie prijali predstavitelia samosprávy mesta Topoľčany, bývalí zamestnanci školy, riaditelia základných škôl okresu Topoľčany a zástupcovia štátnej školskej inšpekcie.

      Oslavy prebehli v komornom akademickom duchu z dôvodu pandemických opatrení. Veľmi pekným programom oživili žiaci našej školy tieto oslavy. V stručnom priereze históriou školy nás oboznámili o úspechoch a aktivitách za obdobie 40. rokov existencie školy. Pokúsili sme sa tak odpovedať na otázky a dostať odpoveď:

      „Čo dosiahla, čo sa jej podarilo, čím musela prejsť škola za toto obdobie?“

      Dostali sme odpovede na otázky, že cieľom je učiť deti, nehľadať výhody, ale realizovať svoj životný cieľ, učiť ich cez prekážky ísť ku hviezdam „Per ardua ad astra“.

      Všetci prajeme našej škole veľa úspechov do ďalších rokov, aby mala vždy dostatok žiakov, aby vychovala nasledujúce generácie.

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
     +421 38 532 62 40 - tel./fax
     +421 38 532 20 07 - ekonómka
     +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
     +421 911 331 176 - školská jedáleň
     +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

     mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

     1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
     2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
     3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
     4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
     5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
     6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
     7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
     Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
     8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
     9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
     10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
     11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11
     95501 Topoľčany
     Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie