• Novinky

      • OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV

      • Po ukončení zabezpečenia protipandemických opatrení a odporúčaní RÚVZ v Topoľčanoch sa od 29. 11. 2021 (pondelok) obnovuje riadny výchovno-vzdelávací proces žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ Škultétyho a prechádza sa z dištančného vzdelávania na prezenčné vzdelávanie.

       Prosíme žiakov, aby sa pri nástupe na vyučovanie preukázali potvrdením o bezpríznakovosti. 

       Na vyučovací proces je potrebné prekrytie dýchacích ciest. Nutné je zabezpečiť aspoň 2 rúška.

       Tlačivo o bezpríznakovosti viď príloha.

       vedenie školy

       bezpriznakovost_ziaka.docx


      • Oznam školská jedáleň

      • Žiadam všetkých stravníkov, ktorí nemajú záujem o obed na pondelok (29.11.2021), nech sa odhlásia do piatku (26.11.2021) do 9:00 hod. z dôvodu zabezpečenia objednávok tovaru.

                                                                                                                       vedúca ŠJ

      • Dištančné vyučovanie

      • Na základe zistených údajov o chýbajúcich žiakov z dôvodu COVID-19 a konzultácie s RÚVZ nám RÚVZ odporučil realizovať dištančné vzdelávanie nasledovne:

       2.stupeň má od zajtra, t.j. 16. 11. 2021 dištančné vzdelávanie. Bude sa postupovať podľa COVIDového rozvrhu denne v rozsahu 4 vyučovacie hodiny. Vyučovanie online bude začínať o 8,40 h. – 2. vyučovacou hodinou.

       1.stupeň – triedy, ktoré nie sú v karanténe, majú riadne vyučovanie. Dištančná výučba im začína od štvrtka, t. j. 18. 11. 2021 (dôvod zabezpečenie rodičmi). Žiaci budú odhlásení automaticky zo stravovania v ŠJ.

       Dištančné vzdelávanie bude prebiehať tento a budúci týždeň do 26. 11. 2021 (piatok). Prezenčné vyučovanie podľa riadneho rozvrhu bude pokračovať 29. 11. 2021 (pondelok), kedy sa všetci žiaci vrátia do školy.

       Povinnosť žiakov je riadne sa online pripájať v rozsahu 4 vyučovacích hodín denne a robiť úlohy podľa pokynov , ktoré im vyučujúci pošlú . Ospravedlnení budú len chorí žiaci, ktorí to riadne preukážu. 

        

       s úctou Mária Bezáková, riaditeľka školy

      • Workshopy z informatiky

      • V dňoch 9.11. a 10.11.2021 sa uskutočnili v našej škole workshopy pre žiačky 6, 7 a 8. ročníka z informatiky.

       Tieto workshopy organizovalo Občianske združenie AjTy v IT, aby podporilo a motivovalo dievčatá k štúdiu informatiky na Slovensku. 

       Hravou formou priblížili dievčatám vytváranie kreatívnych počítačových hier v programovacom jazyku Scrach. Dievčatá si tiež mali možnosť vyskúšať naprogramovať pohyb malého šikovného "Ozobota" pomocou fixiek. Dievčatá budú mať možnosť rozvinúť si svoje zručnosti o 5-6 mesiacov, kedy Workshopy budú pokračovať.

       Mgr. Hana Dubná

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
     +421 38 532 62 40 - tel./fax
     +421 38 532 20 07 - ekonómka
     +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
     +421 911 331 176 - školská jedáleň
     +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

     mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

     1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
     2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
     3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
     4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
     5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
     6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
     7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
     Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
     8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
     9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
     10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
     11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11
     95501 Topoľčany
     Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie