• OZNAM - Organizačné pokyny

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že od 13. 12. 2021 sa na 2. stupni vyučuje dištančne podľa covidového rozvrhu. 

      Žiaci 1. stupňa sa celý týždeň vzdelávajú prezenčne. Stravovanie v ŠJ je zabezpečené pre 1. stupeň. 

      ŠKD bude denne otvorené do 15,00 hod. Potom bude vytvorená len jedna zberná trieda do 16,00 hod. 

      Žiaci 2. stupňa sú všetci zo stravy odhlásení.

      Posledný deň prezenčného a dištančného vzdelávania je 17. 12. 2021 (piatok).

      Od pondelka 20. 12. 2021 do 07. 01. 2022 sú vianočné prázdniny. 

      Riadne vyučovanie začína 10. 01. 2022 (pondelok).

       

      Všetkým prajem spokojné prežitie vianočných sviatkov a pevné zdravie.

      S úctou Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

       

     • Spoločná hodina Etiky a náboženstva "ADVENT 2021"

     • Slovo advent latinsky znamená "príchod". V kresťanstve sa špeciálne pomenováva advent ako príchod Ježiša Krista - príprava na cirkevné sviatky - Vianoce. Prípravy prebiehajú štyri týždne pred "Štedrým dňom". Toto obdobie nás vyzýva ho prežívať nielen konzumne, ale predovšetkým duchovne.

      Na spoločnej hodine so žiakmi 5. a 9. ročníka sme toto obdobie žiakom priblížili z biblického významu a následne sme žiakov viedli k uvedomeniu si odkazu adventu na každý deň a aj počas celého roka.

      Spoločne s deťmi sme si vytvorili "Stromček vianočných predsavzatí", kde si deti dávali sami sebe predsavzatia, ktoré sa budú snažiť nielen splniť, ale dodržiavať čo najdlhšie, možno aj do druhých Vianoc.

      Veríme, že nezostane len pri "slovách". 

       

      Vyučujúce ETV a NAV

     • Úhrady platieb

     • Prosíme rodičov, aby si skontrolovali platby za školskú jedáleň, ŠKD a Radu rodičov a aby poslali úhrady do 10.12.2021. Úhrady posielajte iba za rok 2021 (nie dopredu za rok 2022). V januári sa budú platiť úhrady do nového kalendárneho roka. 

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie