• Novinky

      • "VENČEK" - záver kurzu spoločenského tanca a správania

      • Ostatné 2 roky sme všetci boli akýsi smutní, zastavili sa všetky krásne aktivity, ktoré sme ako škola organizovali. Samozrejme, že k tomu patril aj „Kurz spoločenského tanca a správania“ a následne milá „Slávnosť Venčeka“.

       Potešilo ma, keď žiaci súčasného 9. ročníka  prišli za mnou s požiadavkou obnovenia krásnej tradície. Pocítila som zadosťučinenie, vyrástli v našej škole, sledovali dianie a udalosti a také niečo chceli tiež zažiť.

       Predchádzajúce roky sme robili propagáciu a nábor. Ale teraz nie, „oni – 9-taci jednoducho chceli“.

       Slovo chcieť je „zázračné“ a prevalcuje slovo musieť. A práve ochota naučiť sa do  života pravidlá správania a popritom aj zvládnuť tanec, je veľká Devíza.

       Naši deviataci úspešne zvládli kurz spoločenského tanca a správania a na venčekovej slávnosti svojimi výkonmi potešili svojich rodičov. 

      • Letná škola


       • Dávame do ponuky možnosť prihlásiť svoje dieťa do "Letnej školy". Tento rok otvárame 3 skupiny v termíne od 11. 07. do 22. 07. 2022.

        V každej skupine môže byť maximálne 20 detí, takže záujemcovia sa musia spojiť s vedúcou danej letnej školy a nahlásiť sa do 01. 07. 2022

        Prikladáme aj prihlášku. Vyplnenú prihlášku posielajte na mailovu adresu: skola@zsskultetyho.sk 

       • Prihláška prihlaska_na_letnu_skolu_2022.docx​​​​​​​

      • Slávnostné ukončenie školského roka - organizačné zabezpečenie

      • Ukončenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 30. júna 2022 o 8,00 h. na nádvorí školy. Ranný školský klub nebude v prevádzke. Všetci žiaci prídu do školy 7,45 h. do kmeňových tried. O 8,00 h. sa uskutoční "Slávnosť ukončenia školského roka" a odovzdávanie ocenení a certifikátov IES. Rozlúčia sa žiaci 9. ročníka, všetci žiaci odídu do tried v sprievode triednych učiteľov, kde im odovzdajú vysvedčenia a ocenenia za výborný prospech a správanie. O 9,00 h. končí školský rok 2021/2022 a všetci žiaci odchádzajú na letné prázdniny. 

       Prajeme krásne leto, bohaté na zážitky a spoznávanie krás Slovenska. 

      • Skrátená prevádzka ŠKD

      • Riaditeľka školy oznamuje všetkým rodičom, ktorých detí navštevujú školský klub, že prevádzka ŠKD bude z technických príčin a dôvodu vysokých horúčav skrátená do 15,30 hod. Prosíme všetkých rodičov, aby si dovtedy vyzdvihli svoje deti z ŠKD. Ďakujeme za pochopenie!

       Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka ZŠ

      • Matematická súťaž "MAKSÍK"

      • Aj tento šk. rok sa naši žiaci: Dorota Pastierová, Nina Ondrejková, Adam Jančovič, Matej Ondruš, Noe Rybanský, Igor Lacko, Jakub Bobošík zúčastnili celoslovenskej matematickej súťaže pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ "MAKSÍK".

       Všetkým súťažiacim sa darilo a získali diplomy "Múdry Maksáčik" a "Najmúdrejší Maksáčik".

       Výhercom gratulujeme a prajeme pekné prázdniny. 

      • Oznam pre rodičov

      • Na základe Uznesenia č.5 z pedagogickej rady konanej dňa 23.6.2022 udelené pochvaly, napomenutia a pokarhania triednym učiteľom budú rodičom poslané elektronicky cez internetovú žiacku knižku.

       Poštou bude zaslané len Rozhodnutie: Výchovné opatrenie - Pokarhanie riaditeľkou školy.

       Uvedené dávame do pozornosti!

      • Úspechy na Svetovom a Európskom šampionáte vo Varaždine (Chorvátsko)

      • V dňoch 10. a 11. 06. 2022 sa uskutočnil Svetový a Európsky šampionát shito ryu karate v chorvátskom meste Varaždin, kde sa nominovali a teda aj zúčastnili dvaja žiaci našej školy - Miriam Wenderlová zo 6. A a Leo Cápay z 5. A.

       Za účasti takmer 300 pretekárov na šampionáte z rôznych kútov sveta napr. z Izraela, Anglicka, Walesu, Holandska, Rumunska a mnohých ďalších, sa im v silnej konkurencii podarilo výborne zabojovať. 

       Miriam sa síce v súťaži KATA 12 - 13 rokov medailovo nepresadila, no nemala k ním ďaleko, obsadila 5. miesto. Leo v súťaži KATA 10 - 11 rokov pokročilých obsadil krásne 2. miesto a získal tak titul vicemajster sveta v shito ryu karate a v súťaži KUMITE 10 - 11 rokov do 43 kg si vybojoval 3. miesto.

       K úspechom srdečne gratulujeme. 

       Foto: Ing. M. Máliš 

      • Kým nastane ticho

      • Žiaci 7. B a 7. H triedy 15. 06. 2022 navštívili DAB v Nitre. So záujmom sledovali inscenáciu Kým nastane ticho. Edukatívna hra pre deti a mládež je príbehom o tatranských dolinách, o premene lesa v čase, o zlatokopoch a ochranároch a o tom, čo to znamená, ak v lese nastane úplne ticho...

        

       text a foto: Mgr. A. Tešíková 

      • Školský výlet - Banská Štiavnica a okolie

      • Dňa 7.6 žiaci VI.A a VI.B navštívili Banské múzeum v prírode, ktorého hlavnou atrakciou je štôlňa Bartolomej. Žiaci absolvovali prehliadku v podzemí v baníckom plášti,prilbe a s lampášom. Ďalšou zastávkou bol zážitkový dom-Banka lásky,venovaný najdlhšej ľúbostnej básní na svete-Sládovičovej Marína. V Trezore lásky je rozpísanych 2900 veršov tejto básne. Okrem Trezoru lásky žiakom bol príbeh sprostredkovaný aj prostredníctvom hovoriacich obrazov ako z Harryho Pottera a interaktívneho oživovania veršov. Vyskúšali si aj Láskomer a obdivovali Nebo lásky. Bol to nezabudnuteľný zážitok.Po prehliadke sme sa ešte potúlali po historickom centre B.Štiavnice,prezývaného ,,Malý Rím" a prezreli si historické pamiatky.

       Text a foto: Mgr.Dubná Hana

      • Oznam pre stravníkov

      • Prosím všetkých žiakov aj zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, ak budú chýbať posledný júnový týždeň, aby sa do 23. 06. 2022 odhlásili z obedov a mliečnej desiaty. Po tomto termíne už odhlásenie nebude možné. Ďakujem za pochopenie. 

      • Rozhodnutia o prijatí

      • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho oznamuje, že v dňoch od 14. 06 do 17. 06. 2022 v čase od 7,00 do 15,00 h. sa budú vydávať "Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023".

       Pozn. Na recepcii školy treba povedať, že si idete pre rozhodnutie k pani Miartanovej. 

      • Skrátené vyučovanie

      • Od pondelka 13. 06. 2022 budú vyučovacie hodiny skrátené na 35 minút z dôvodu vysokých horúčav a tepla v triedach a učebniach. 

       Vyučovanie bude končiť o 12,00 a obedy sa budú vydávať do 12,30 h. 

       ŠKD bude fungovať normálne. 

        

      • Úspech v celonárodnom kole

      • Marco Majgot zo 7. B triedy úspešne zavŕšil svoje putovanie v prednesoch povestí v 27. ročníku súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského a 3.júna získal v celonárodnom kole v Šali v 3.kategórii cenu Slniečka -4.miesto. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v prednese prózy.

       Text a foto: Mgr. A. Tešíková

        

      • Olympiáda v ľahkej atletike - 13. ročník

      • Dňa 1. júna 2022 sa uskutočnil 13. ročník Olympiády v ľahkej atletike pre žiakov 1. stupňa . 

       150 súťažiacich si zmeralo sily v behu na 50 m, 300 m, v skoku do diaľky, šplhu a v hode kriketovou loptičkou. Vyvrcholením bol štafetový beh. 

       Na záver boli vyhodnotení víťazi jednotlivých disciplín. Víťaznou triedou, ktorá získala putovný pohár riaditeľky školy sa stala 2. C.

       Už teraz sa tešíme na športové výkony v 14. ročníku. 

        

       Text: Mgr. Blanka Grznárová

       Foto: Michaela Strížencová, Mgr. Marián Bezák 

      • Divadlo J. Palárika Trnava - Malý princ

      • Dňa 2.6.2022 sa žiaci VI.B a VII.A zúčastnili divadelného predstavenia v Trnave. Nesmrteľný príbeh o stretnutí pilota a Malého princa v rozľahlej púšti di od vzniku získal srdcia miliónov ľudí po celom svete.

       Malý princ prostredníctvom detskej ortiky nám ukazuje základné životné hodnoty a pomáha nám spoznať veci, ktoré je možné vidieť iba srdcom. Ako odznelo aj v hre "Dobre vidíme len srdcom, to podstatné je očami neviditeľné", je hlavnou myšlienkou celého tohto príbehu. Tento divadelný príbeh ponúka estetický zážitok pre všetky vekové kategórie. 

       Mgr. Hana Dubná

        

      • Projekt "Kompenzácia poplatku v ŠKD

      • Naša škola sa od 1.2.2022 do 30.6.2022 zapojila do projektu:

        

       "Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a

       v hmotnej núdzi".

       Získali sme finančné prostriedky vo výške 450 € na kompenzáciu poplatkov za ŠKD pre 6-tich žiakov v hmotnej núdzi a sociálne znevýhodneného prostredia. Finančné prostriedky pomôžu znížiť rodinný rozpočet pre rodiny žiakov.

       i

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
     +421 38 532 62 40 - tel./fax
     +421 38 532 20 07 - ekonómka
     +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
     +421 911 331 176 - školská jedáleň
     +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

     mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

     1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
     2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
     3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
     4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
     5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
     6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
     7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
     Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
     8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
     9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
     10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
     11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11
     95501 Topoľčany
     Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie