• 4. október – Svetový deň zvierat - mimoriadna udalosť pre všetkých milovníkov zvierat

     • Tento deň bol ustanovený za Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD) - na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. WAD mal spočinku upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu. Takisto sa začal pripomínať v čoraz väčšom rozsahu po celom svete.


      Hlavnými myšlienkami Svetového dňa zvierat sú :

      • Oslava života zvierat v každej podobe,
      • Oslava vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat,
      • Pripomínanie si a zdôraznenie nezastupiteľnej úlohy, ktorú hrajú zvieratá v našom živote - od poskytovania potravy, cez úlohu spoločníka, pomocníka a podporovateľa, prinášajúceho do nášho života pocit, že zázraky sa ešte dejú,
      • Uvedomenie si mnohorakého spôsobu, kým zvieratá obohacujú náš život a vyjadrenie vďaky, ktorá im za to náleží.

      World Animal Day prináša príležitosť zamyslieť sa aj nad tým, či náš vzťah k zvieratám a to, čo nám poskytujú, je rovnako obohatením aj pre ne…../Enviroportal 2022/

      Pri príležitosti Svetového dňa zvierat si aj naša škola pripravila niekoľko aktivít, prostredníctvom ktorých môžeme vyjadriť našu lásku k zvieratám a uvedomenie si dôležitosti existencie rôznych živočišnych druhov a ich ochrany na našej planéte……

      Isto každý z nás nájde vo svojej skrini či v šatníku nejaké oblečenie so zvieracím motívom,  obrázkom ľubovoľného zvieratka, či so zvieracím vzorom ……A práve takýmto oblečením si môžeme v utorok – 4. 10. –pripomenúť Svetový deň zvierat a jeho význam. Už teraz sa tešíme na tento deň, počas ktorého sa budú po našich školských chodbách mihať  na vašich tričkách či mikinách obrázky psíkov, mačiek, papagájov, slonov, levov a mnohých iných kamarátov zo zvieracej ríše.

      Zaujímavé informácie o zvieratách sa budete moct dozvedieť na informačnom paneli na prízemí školy.Taktiež v utorok, počas vyučovacích hodín, isto natrafíte na aktivity a úlohy, kde budú v hlavnej úlohe naši zvierací kamaráti.

      Počas budúceho týždňa – od 3. 10. – 7. 10. 2022 - sa bude vo vestibule školy každé ráno v čase pred vyučovaním konať dobrovoľná materiálna a finančná zbierka na pomoc Karanténnej stanici v Topoľčanoch, ktorá sa stará o opustené, zanedbávané, týrané psy a mačky. Svojím dobrovolným finančným príspevkom či prinesením kvalitných granúl, piškót a iných dobrôt, hračiek pre psy, nepotrebných obojkov, vodidiel, pelieškov, uterákov, prikrývok,……môžete prispieť k zlepšeniu starostlivosti o zvieracích kamarátov v našom meste.

      Nezabúdajme na myšlienku A. de S. Exupéryho, ktorá odznela v knihe Malý princ:

      „ Za všetko , čo si si k sebe pripútal, sa stávaš zodpovedným…“

      Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapoja do našich aktivít a taktiež všetkým, ktorí  sa voči  zvieratám správajú    s rešpektom a starajú sa o ne s láskou  ĎAKUJEME!

     • "Biela pastelka" - zbierka

     • Biela pastelka, je zbierka na pomoc nevidiacich a slabozrakých Slovenská , ktorá sa konala  v piatok 23. septembra a naša škola sa už tradične do tejto zbierky  zapojila. Dobrovoľníkmi boli žiaci  E. Mokošová, J. Valent, D. Ďurák a P. Peterka. Po jednotlivých triedach  chodili s bielo-modrými pokladničkami, do ktorých vedenie školy, učitelia a žiaci venovali akýkoľvek finančný príspevok. Navyše zaň získali milú pastelku – symbol spolupatričnosti s ľuďmi so zrakovým postihnutím.

      Ďakujeme, že aj vďaka vám môže Biela pastelka písať krajší príbeh v životoch ľudí so zrakovým postihnutím…

       

      Text a foto: Mgr. Dagmar Rumanová 

     • Prednášky „Pravda o drogách“

     • Dňa 21.09.2022 sa v čitárni uskutočnila prednáška pre žiakov 8. a  9. ročníka s názvom „Pravda o drogách.“

      Prednášky, ktoré viedol pán Peter Remper z OZ Bez drog sa zúčastnili všetky triedy 8.a 9. ročníka.

      Žiaci sa dozvedeli mnoho cenných informácii o škodlivom vplyve drog pre zdravie človeka.

      V diskusii mali možnosť položiť prednášajúcemu otázky, ktoré ich zaujímali.

     • Prednášky o dospievaní v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu

     • Dňa 22.09.2022 sa na našej škole konali prednášky o dospievaní pre žiakov 7. a 8. ročníka.

      Žiaci 7. ročníka si vypočuli prednášku s názvom Adam a Eva alebo nie sme rovnakí a pre žiakov 8.A triedy bola určená prednáška s názvom Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu.

       

      Počas prednášok sa žiaci dozvedeli dôležité informácie o fyzických a psychických zmenách, ktoré prebiehajú v ich tele v období dospievania.

      Prednášky viedla pani Mgr. Viera Holecová, lektorka zo spoločnosti MP Education, s.r.o.

       

       

      Mgr. Slávka Bačovská, koordinátorka VMR           

     • "Spanilá jazda školákov"

     • 38. týždeň v roku je Európskym týždňom mobility. V súvislosti s týmto týždňom sa uskutočnila dňa 20. 09. 2022 "Spanilá jazda školákov" spojená s cykloraňajkami. Zúčastnili sa jej aj žiaci 9. ročníka našej školy, ktorí sa na bicykloch previezli po cyklotrase k ihrisku Žihadielko.Vypočuli si prednášku Mestskej polície prostredníctvom príslušníka MsP na prevenciu kriminality PhDr. Juraja Krajčiho a dostali drobné cyklistické pomôcky.

       

      Text a foto: Mgr. M. Bezák

     • Oznam pre stravníkov

     • Oznamujem všetkým stravníkom, že od 3.10.2022 sa bude vydávať mliečna desiata. Stravná jednotka pre 1. stupeň je 0,52 € a pre 2. stupeň 0,56 €. Kto má záujem, môže sa prihlásiť do 28.9.2022, t.j. do stredy cez prihlasovanie vo svojom edupage (Iba tí, ktorí majú záujem sa prihlásia).

     • Ponuka krúžkov na šk. rok 2022/ 2023

     • Veselá veda na našej škole

      Vážení rodičia,

      našu školu oslovila nezisková organizácia Veselá veda s cieľom otvoriť pre deti z 1. – 5.

      Ročníka krúžok zábavných “skorovedeckých” pokusov.

      Poslaním Veselej vedy je rozvoj detí, ich prirodzenej zvedavosti a talentov

      prostredníctvom podpory zájmu o skúmanie prírody a jej zákonitostí. Deti vďaka

      vlastnej skúsenosti s objavovaním sveta prírodných vied získávajú pozitívny postoj k

      svetu vedy, výskumu a k technickým odborom. Veselá veda pôsobí od roku 2011 v

      mnohých mestách po celej Českej a Slovenskej republike, organizuje krúžky, projektové dni

      a prímestské tábory.

      Vedenie školy vyjadruje podporu mimoškolským aktivitám podnecujúcim zvedavosť detí

      a rozširovanie znalostí hravou formou, ktoré môžu prispieť k vytvoreniu kladného

      vzťahu detí k technike a prírodným vedám.

      Presné informácie o čase a mieste konania krúžkov takisto ako prihlášku nájdete na

      webových stránkach Veselej vedy www.veselaveda.sk.

     • Otvorili sme nový školský rok 2022/2023

     • Dnes sme znova otvorili brány našej školy, aby sme sa všetci zvítali po dňoch prázdnin a zaslúženého oddychu. Dnešným dňom sa pomalý a pokojný letný rytmus končí a vystrieda ho aktívne a dlhodobé pracovné tempo, tak pedagógov, ako aj vás žiakov.

      Verím, že ste prežili krásne chvíle, plné pekných zážitkov. Načerpali ste nové sily a znova môže nastať bežný každodenný život. Škola bude opäť plná života, detskej vravy, ale i napätia pred písomkou či skúšaním. 

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie