• Novinky

      • Olympiáda zo SJL - školské kolo

      • Dňa 13.10.2022 sa uskutočnilo školské kolo  OSJL. Zúčastnili sa deviati žiaci z 9.A a 9.B triedy.

       Žiaci súťažili v troch častiach :     1.online test

                                                            2.transformácia textu

                                                            3.rečnícky prejav

       1.miesto a postup do okresného kola získal Patrik Peterka z 9.B triedy

       2.miesto – Dominik Ďurák,9.B

       3.miesto – Laura Patrizia Marini,9.A

       Výhercom blahoželáme a Patrikovi Peterkovi prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

        

       Mgr.A.Tešíková

      • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

      • Medzinárodný deň školských knižníc sa konal 24. októbra 2022. Vyhlásila ho Dr. Blanche Woolls v roku 1999 prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. V tomto školskom roku sa  zrealizoval na tému "Ako máme radi našu školskú knižnicu.“ Školská knižnica, ktorá je srdcom našej školy otvorila dvere naším prváčikom. Žiaci deviateho ročníka pripravili program s aktivitami pre žiakov na podporu kreatívneho čítania.  Na pripravené otázky prváčikovia vedeli odpovedať rozprávky poznali , vedeli opísať hlavne postavy a svojich obľúbených hrdinov radi napodobňujú. Žiaci prežili príjemné popoludnie s rozprávkovými knihami. Mgr. Dagmar Rumanová.

      • Imatrikulácia prvákov

      • Deň 20. október 2022 bol výnimočný, krásny, ale určite aj vytúžený pre najmladších žiakov našej školy.

       Po slávnostnom sľube, obdržaní "Preukazu prváka" boli slávnostne pasovaní za žiakov školy.

       Prijali ich najstarší a najväčší kamaráti - deviataci, ktorí sa na celý školský rok stávajú ich "krstnými rodičmi". 

       Prajeme vám, aby sa táto slávnosť všetkým vryla do pamäti ako veľký zážitok. 

      • Zmysluplné využitie prestávok a efektívne vyučovanie

      • V škole máme od začiatku šk. roka 2022/2023 relaxačno-oddychovú zónu v priestoroch hornej chodby. Počas prestávok našla zmysluplné využitie. Sú tam oddychové vaky, taburetky, stolíky, multimediálne zariadenie a interaktívny displej, ktorý obsahuje 104 vzdelávacích, ale aj hrových testov. Zónu sme vybavili detskými hrami" "Človeče, nehnevaj sa", šachmi, dominom, rubikovými kockami a antistresovými omaľovánkami.

       V skrinke sú umiestnené časopisy a knihy. Deti v tejto zóne objavili možnosť vhodného trávenia prestávok, ale aj krátenia času na krúžky. Zóna má aj didaktické využitie. Učitelia prešli vzdelávaním ako multimediálne zariadenia využiť na riadnych vyučovacích hodinách.

       Inovovať vyučovací proces sa dá aj hravou formou. Prajeme všetkým bohaté a zmysluplné využitie zóny.

       Ďakujeme Rade rodičov, ktorá sa podielala a spolufinancovala tieto multimediálne zariadenia, ktoré majú slúžiť na obohatenie vyučovanie. 

      • Vyhodnotenie zberu papiera

      • Najlepšia trieda : 5.B vyzbierala 405 kg

       Žiaci v jednotlivých triedach vyzbierali spolu : 2764,5 kg

       1. Martinček Šimon 6.A vyzbieral 210 kg

       2. Michal Janega 2.B vyzbieral 168 kg

       3. Ema Gašparíková 4.C vyzbierala 150 kg

       4. Natália Aberštíková 2.B vyzbierala 128 kg

       5. Linda Mičudová 5.B  vyzbierala 126 kg

       6. Monika Kopčeková 5.C vyzbierala 125 kg

       7. Ema Mokošová 9.B vyzbierala 110 kg

       8. Kotešovská Ema 5.A vyzbierala 103 kg

       9. Mikulová Vanessa 5.A vyzbierala 102 kg

       10. Filip Valašek 4.C vyzbieral 88,9 kg

      • Svetový deň zvierat - Poďakovanie

      • Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom školy, rodičom a deťom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do aktivít počas 04. 10. 2022 a taktiež všetkým, ktorí prispeli svojím darom do finančnej či materiálnej zbierky pre OZ Topoľčianske packy - karanténna stanica.

       Našim spoločným úsilím sa podarilo vyzbierať 160€ a množstvo krmiva, hračiek, uterákov a iných potrebných vecí pre obyvateľov karanténnej stanice.

        

       "Musíme hovoriť v mene tých, ktorí nevedia hovoriť za seba." - Peter Singer

        

       ĎAKUJEME!

       Text a foto: Mgr. Zuzana Snopová, PaedDr. Jana Podmanická 

      • Príbeh hudby 2022

      • Už po 4-krát sa celá naša škola zapojila do live koncertu "Príbeh hudby".

       Dňa 23. 09. 2022 o 10,30 h. sme celá škola vo svojich triedach sledovali tohtoročný koncert. Na koncerte zaznela svetová premiéra skladby "Na Svišťovom štíte", ktorú exkluzívne pre "Príbeh hudby" skomponovala hudobná skladateľka Haimonie Balgavá, ktorá za skladbu "Zvuky džungle" získala ocenenie na medzinárodnej skladateľskej súťaži GENERACE 2021.

       Znova to bol umelecký zážitok pre žiakov aj pedagógov, vypočuť si aj vážnu hudbu a spoznať mladú hudobnú skladateľku. 

      • Výlet za odmenu do ATLANTIS Levice

      • Najlepší žiaci školy sa zúčastnili  školského výlet za najlepší prospech a vzorné správanie.

       Na výlet so žiakmi sme išli 3.10. 2022 a navštívili sme spolu  ATLANTIS CENTER v Leviciach.  Žiaci mali možnosť uvidieť aj zažiť veľa zábavy, taktiež interaktívne programy od výmyslu sveta.

       Dozvedeli sa množstvo užitočných informácií z interaktívnych programov si naši žiaci mohli vyskúšať fyziku v praxi na viac ako 70 interaktívnych exponátoch.  Pre žiakov bol   pripravený aj jedinečný 9D simulátor, ale aj bublinový raj. Žiaci prežili príjemný deň a už teraz sa snažia byť najlepšími, aby sa výlet mohli zopakovať.     

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
     +421 38 532 62 40 - tel./fax
     +421 38 532 20 07 - ekonómka
     +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
     +421 911 331 176 - školská jedáleň
     +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

     mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

     1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
     2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
     3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
     4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
     5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
     6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
     7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
     Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
     8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
     9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
     10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
     11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11
     95501 Topoľčany
     Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie