• Novinky

      • ZBER PAPIERA

      • Od pondelka 28. 11. do piatka 09. 12. 2022 prebieha na našej škole zber papiera. Prinesený papier treba odvážiť, množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi a vložiť do kontajnera, ktorý je umiestnený pred hlavným vchodom budovy školy. Po ukončení zberu bude vyhodnotenie, kde budú odmenení jednotlivci aj trieda, ktorá prinesie najviac kg papiera. 

      • Oznam

      • Z dôvodu nárastu chrípkových a respiračných ochorení a zvýšenia počtu chýbajúcich žiakov sa mení organizácia vyučovania - vyučovacie hodiny sa skracujú na 40 minút a ruší sa popoludňajšie vyučovanie - krúžková činnosť. Obedy v ŠJ sa budú vydávať do 13,15 h.

       Realizácia ŠKD je bez zmeny, prosíme však rodičov, vyzdnihnúť svoje deti čo najskôr. Tieto zmeny sú platné do konca týždňa. Prípadné organizačné zmeny budú na budúci týždeň oznámené v dostatočnom predstihu. 

       Tieto organizačné zmeny sme konzultovali s RÚVZ v Topoľčanoch. 

      • Korčuliarsky kurz s triedou 1. B

      • Žiaci 1. B absolvovali korčuliarsky kurz. Po týždni výcviku získali mnoho športových zážitkov. Poďakovanie patrí trénerom za ich trpezlivosť a za vytvorenie kladného vzťahu k športu.

      • Okuliare pre AFRIKU

      • V dňoch 14. 11. – 9. 12. 2022 prebieha na našej škole zbierka starých, nepotrebných dioptrických okuliarov pre ľudí až v ďalekej Afrike. Žiaci majú možnosť priniesť  do školy okuliare, ktoré už doma nikto nepotrebuje. Všetky vyzbierané okuliare zabalíme a doručíme na adresu detskej organizácie FÉNIX, kde budú okuliare odborne vyčistené, premerané a následne odoslané do rozvojových krajín ľuďom, u ktorých často práve darované okuliare rozhodujú o tom, či budú mať možnosť zamestnať sa a uživiť svoju rodinu.

       Niekedy aj taká drobnosť ako nepotrebné okuliare môže niekomu zásadným spôsobom zmeniť život k lepšiemu……

       Vopred ĎAKUJEME!

      • Divadelné predstavenie SMOLIARI

      • Dňa 15.11.2022 sa žiaci 5.B, 5.C a 6.C v rámci literárnej výchovy zúčastnili divadelného predstavenia Smoliari v kinosále nášho mesta. Vo svetoznámom muzikálovom predstavení sa predviedli talentovaní žiaci Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Žiaci mohli na vlastné oči vidieť a vnímať umenie v plnom rozsahu, a to tanec, hudbu, herectvo a živý orchester pod taktovkou hudobníka, pedagóga a dirigenta Mila Suchomela, ktorý dodal celému predstaveniu výnimočnú autenticitu. Muzikál bol nabitý energiou, dynamikou. Išlo o úplne nové choreografie, atraktívne svetelné dizajny a neobyčajné herecké výkony mladých talentovaných žiakov. Ako čerešničkou na torte bolo účinkovanie Gréty Švercelovej, bývalej poprednej slovenskej operetnej speváčky a herečky, ktorá je pedagogičkou topoľčianskeho konzervatória. Na výtvarnej stránke inscenácie sa podieľali aj študenti Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, ktorí sa stali aj spoluautormi scény a kostýmov.
       Predstavenie malo veľký úspech, ktorý bol sprevádzaný neutíchajúcim potleskom na záver.

       Mgr. Zuzana Jánošová a kolegovia

      • B.S.Timrava: Rozsobáše

      • Divadelné predstavenie DAB Nitra

       Trieda:IX.B Adaptácia piatich doposiaľ nezdivadeľnených poviedok B.S.Timravej nám na pôdoryse vzťahov a konfliktov prameniacich z majetkových sporov a dobových konvencií s osobitým humorom vykresila podstatu slovenskej nátury.Presná Timravina charaktokresba postáv vytvára pôsobivý základ pre rozkrývanie slovenskej nátury okorenený typickým Timraviným sarkastickým humorom.Vcelku veľmi vydarené divadelné predstavenie,ktoré aj mladým ľuďom má čo povedať aj dnes a dáva priestor zamyslieť sa nad skutočnými ľudskými hodnotami a významom fungujúcej rodiny v živote každého z nás.

       Dubná H.

      • Jánošík - príbeh vraha?

      • Divadelné predstavenie- Divadlo P.O.Hviezdoslava, Bratislava

       Triedy VII.A,VII.B Jánošík je v dnešnom chápaní mýtická postava,ktorá vznikla cez literatúru v 19.str. Divadelná inscenácia nám predstavila osudy tohto slovenského národného hrdinu v novom svetle na základe autentických dobových materiálov. Zároveň sme dostali aj odpovede ako Jánošíka vnímali štúrovci,koľko síl ich stálo vytvoriť zo zbojnika legendu.Mnohí divadelní kritici označujú žánrovo túto hru za,,grotesku o nás a o našej dobe,,ktorá sa odohrávala už pred 300 rokmi.

       Mgr. Hana Dubná

      • A TASTE OF ENGLISH

      • Po dvojročnej prestávke - covidovej sme opäť obnovili kurzy v anglickom jazyku "A Taste of English". Je to jednodňový kurz vedený anglickým lektorom Alexom Elwoodom. Je zameraný na komunikáciu, hry a aktivity v anglickom jazyku. Kurzu sa v dňoch 7. a 8. novembra 2022 zúčastnili žiaci 8. ročníka v počte 35 žiakov. Ďalšie kurzy budú prebiehať koncom novembra pre deviatákov a siedmakov a v januári pre šiestakov. 

      • Tanečné vystúpenie "Old school brothers"

      • Dňa 27. októbra 2022 sa konalo v telocvični školy tanečné vystúpenie profesionálnej tanečnej skupiny "Old School Brothers", ktorá sa venuje hip hopovým tanečným štýlom - Poppin´, Lockin´, Break dance už viac ako 20 rokov. Tanečníci sa prezentujú vlastným, jedinečným umeleckým spôsobom, čím vytvárajú dokonalú peformance aj pre toho najnáročnejšieho diváka.

       Žiakom predviedli zopár svojich tanečných zostáv a tiež ich zapojili do tanca, ba dokonca aj do tanečného súboja, v ktorom si mohli "vytancovať" nejakú výhru. 

        

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
     +421 38 532 62 40 - tel./fax
     +421 38 532 20 07 - ekonómka
     +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
     +421 911 331 176 - školská jedáleň
     +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

     mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

     1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
     2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
     3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
     4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
     5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
     6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
     7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
     Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
     8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
     9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
     10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
     11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11
     95501 Topoľčany
     Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie