• Novinky

      • Hviezdoslavov Kubín - vyhodnotenie II. a III. kategórie

      • II. kategória - poézia:

       1. miesto - Daniel Mikula

       2. miesto - Dominika Tarinová 

        

       II. kategória - próza:

       1. Jakub Bobošík 

       2. Lucia Košelová 

       3. Brian Sliško 

        

       III. kategória - poézia:

       1. Nicoletta Majgotová 

        

       Víťazom srdečne blahoželáme. Žiaci, ktorí skončili na 1. mieste postupujú do obvodného kola. 

      • Sviatok sv. Valentína

      • V našej škole sa sviatok sv. Valentína oslavuje Valentínskou poštou. Žiaci mali možnosť počas týždňa od 6.februára do 10.februára do pripravenej schránky pri zborovni  vhadzovať svoje vytvorené Valentínky. Počas tohto týždňa si na vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy  pripravovali Valentínky,  ktorými chceli potešiť či poďakovať za priateľstvo a prejaviť lásku. V deň sviatku  sv. Valentína prišli učitelia a žiaci oblečení v červenej alebo ružovej farbe. Žiaci deviateho ročníka  vítali všetkých na chodbe  školy, kde im rozdávali pripravené srdiečka. Reláciu o význame sviatku prečítala Ema Mokošová, žiačka 9. ročníka a pani riaditeľka Mgr. Mária Bezáková prečítala  Valentínku zo svojej  Valentínskej pošty, ktorú jej napísali žiaci školy. Prežili sme v škole nádherný deň, ktorého odkaz by sme mali žiť každodenne.

       “Lásku darujme každý deň, možno splníme iným sen a vyčaríme úsmev na tvári.“

       Mgr. Dagmar Rumanová

      • OZNAM pre žiakov a rodičov

      • Dňa 17. februára 2023 (piatok) sa dĺžka vyučovacích hodín skracuje na 35 minút z prevádzkových dôvodov.

       Jarné prázdniny začínajú v pondelok 20. februára a končia 25. februára. Vyučovací proces po prázdninách bude pokračovať v pondelok 27. februára 2023. 

       Prajeme všetkým krásne, pokojné a bezpečné jarné prázdniny.

        

      • Oznam pre rodičov o platbách

      • Prosíme rodičov, ktorí platia prevodom alebo šekom, aby zadávali správny variabilný symbol a do poznámky napísali meno za koho platia ( meno dieťaťa, nie vaše). Uvádzajte meno svojho dieťaťa tak, ako je uvedené na rodnom liste (celým menom), nestačí iba zdrobnenina mena bez priezviska.

       Komplikuje to priraďovanie platieb. Dajte pozor aj na čísla účtov (ŠKD je iný účet ako jedáleň).

       Prosíme, aby ste uprednostnili platbu prevodom alebo v hotovosti (za ŠKD u pani vychovávateľky) a vyhli sa platbe šekom, nakoľko trvá niekedy aj mesiac, pokiaľ doručia z pošty výpis na priradenie platby.

       Ďakujeme za porozumenie.

        

      • Lyžiarsky kurz

      • Lyžiarsky výchovno – výcvikový kurz sa v školskom roku 2022/2023 konal v termíne od 5.2. do 10.2.2023 v rekreačnom stredisku Polomka. Kurzu sa zúčastnilo 70 žiakov 7. ročníka, 8.ročníka a 9.ročníka, 7 inštruktorov a lekár.

       Žiaci boli ubytovaní v hoteli Vŕšky nad obcou Závadka nad Hronom. Lyžovať sme chodili na lyžiarske stredisko Polomka, kde boli žiaci rozdelení do 7 skupín, podľa výkonnosti. Za krásneho slnečného počasia sa žiaci naučili lyžovať a tí, čo už vedeli sa zdokonalili pod vedením inštruktorov. Žiaci mali veľkú snahu a aj výsledky ich práce boli vidieť, javili o šport veľký záujem. Žiaci si z kurzu okrem znalosti lyžovania, odniesli krásne zážitky z pobytu na čerstvom vzduchu a v kolektíve.

      • Vyhodnotenie "VŠETKOVEDKO"

      • Dňa 30.11.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ. Veľkého súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa zúčastnili žiaci:

       2.A : Alinejhad Y., Alinejhad Y., Mokrá Z., Brath L., Strížencová L., Hollan M.,

       2.B : Selecká N.

       2.C : Topolan J., Rybanský F., Jánoš A., Nemčický M., Beneš T., Rafaelová E.

       3.A : Fajinová Z.

       3.B : Gerhát B., Bíro D., Valušiak O., Medzanská T.

       3.C : Svitok S.

       4.A : Šraj J., Chudý A., Butkaj S., Sitár J., Ščepko L.

       4.B : Rybanský N., Ondruš M.

       4.C : Jánošová K., Lacko I.

       Cieľom tejto súťaže je objaviť najmúdrejších medzi najbystrejšími a my sme radi, že takýto žiaci sú aj v našej škole. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!

      • Projektový deň na škole - prierezové témy

      • Prierezové témy predstavujú vzdelávacie výzvy zvýrazňujúce sociálny kontext. Prostredníctvom nich sa napĺňajú potreby a hodnoty, smerovanie života nielen v školskom, domácom, ale aj celospoločenskom prostredí. V piatok 3. februára 2023 sme na našej škole na 2. stupni realizovali "Projektový deň" zameraný na dve prierezové témy (OSR) - Osobnostný a sociálny rozvoj a (EVV) - Environmentálna výchova. Cieľom oboch tém bolo priespieť ku komplexnému osobnostnému rastu žiakov, rozvoju a získavaniu životných zručností. Žiaci mali možnosť naučiť sa získať pozitívny postoj k sebe, druhým, zvládnuť vlastné správanie - (OSR). Naučiť sa uplatňovať základné princípy zdravého životného štýlu - (EVV). 

       Počas "Projektového dňa" sa na našej škole uskutočnila návšteva pracovníkov z NIVAMu a UNICEF Slovakia /for every childs s cieľom porozprávať sa o inklúzii detí na škole vrátane detí z Ukrajiny, ich začleneniu a spolupráci.

        

       Ilustračné foto 

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
     +421 38 532 62 40 - tel./fax
     +421 38 532 20 07 - ekonómka
     +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
     +421 911 331 176 - školská jedáleň
     +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

     mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

     1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
     2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
     3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
     4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
     5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
     6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
     7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
     Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
     8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
     9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
     10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
     11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11
     95501 Topoľčany
     Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie