• Novinky

      • OZNAM pre rodičov

      • Piatok t. j. 30. júna 2023 bude ranná družina fungovať len od 7,00 hod. Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční o 8,00 hodine na veľkom školskom dvore. Po prevzatí vysvedčení žiaci odchádzajú domov. Školská jedáleň ani ŠKD zajtra nefunguje. 

      • Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ

      • V školskom roku 2022/2023 sa naša škola zapojila  do výzvy financovanej Európskou úniou z   Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky zameranej na aktualizačné vzdelávaie v školskom roku 2022/2023, ktorú vyhlásilo MŠVVAŠ s názvom Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ).

       Na základe podmienok výzvy sme vo  svojej réžii zorganizovali v mesiaci máj 2023 a začiatkom júna 2023 aktualizačné vzdelávanie so zameraním na REŠPEKTOVANIE ROZMANITOSTÍ  - INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE.

       V prílohe prikladáme vyhodnotenie aktualizačného vzdelávania a fotodokumentáciu z jednotlivých častí absolvovaného vzdelávania.

       Vyhodnotenie_Aktualizacneho_vzdelavania_POO.pdf

       Foto_výzva POO.pdf

        

      • Deň Ukrajiny

      • Na základe výzvy MŠVVaŠ SR a UNICEF sa dňa 22. 02. 2023 konal na našej škole „Deň Ukrajiny“ s cieľom rozvíjať slovensko-ukrajinské vzťahy, podporovať začlenenie žiakov z Ukrajiny do žiackeho kolektívu, posilniť vzájomné kultúrne a jazykové povedomie v komunitách.

       Zorganizovali sme neformálne a priateľské stretnutie detí – žiakov našej školy, ich rodičov, blízkych a obľúbených spolužiakov. Od marca 2022 sme na našu školu prijali 13 žiakov z Ukrajiny. Spočiatku prekonávali jazykové bariéry. Pomohli sme im absolvovať jazykový kurz počas 3 mesiacov na zvládnutie jednoduchej komunikácie. Zakúpili sme didaktické pomôcky – pre 1. ročník SVET OKOLO NÁS PO SLOVENSKY a pre ostatné ročníky učebnicu aj pracovný zošiť AHA? SLOVENČINA. Na dnešnom dni sme v škole privítali okrem žiakov aj rodinných príslušníkov. Deti prezentovali svojmu krajinu a rodné mestá. Uskutočnil sa telemost SLOVENSKO – UKRAJINA so žiakom Romanom Dolghosom, ktorý minulý rok chodil k nám do 8. ročníka a odišiel na Ukrajinu.

       Na dnešné neformálne a milé stretnutie maminy pripravili chutné palacinky, tortu a tradičné plnené pirohy VARENYKY. Počas rozhovoru sme rozprávali s veľmi milým a srdečnými ľuďmi, ktorí dnešné stretnutie ocenili a boli vďační za takú možnosť. Niekedy nabudúce – DOVIDENIA!

        

       text: Vedenie školy

      • Škola v prírode - Lignano Sabbiadoro - Taliansko

      • Po 3-ročnej prestávke sa nám podarilo uskutočniť "Školu v prírode" v Lignano Sabbiadoro, Taliansko. Zúčastnilo sa jej 40 žiakov 2. stupňa. Pedagogický dozor tvorili 4 pedagógovia - Mgr. Mária Bezáková, Mgr. Dagmar Rumanová, Mgr. Oľga Turečeková a pani vychovávateľka ŠKD Ingrid Jančovičová. 

       Žiaci mali možnosť stráviť čas v prímorskej destinácii. Pozorovali okolitú prírodu, spoznávali faunu a flóru v danej oblasti. Spoznali morské živočíchy - medúzy a kraby.

       Zažili relax, slniečko a kúpanie v mori. Počas pobytu plnili aj povinnosti - upratovanie izieb, okolia, voľné kreslenie, vytvorili diafilm o pobyte, učili sa stolovať a plniť zverené úlohy. 

       Ochutnali výbornú taliansku zmrzlinu aj pizzu. Navštívili malé obchodíky s cieľom kúpiť darček alebo magnetku ako spomienku. Po deviatich dňoch sme sa spokojní, opálení a plní zážitkov vrátili späť. 

       Ci vediamo presto! (Do skorého videnia!)

      • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

      • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje, že vyučovací proces opäť začína v pondelok 19. 06. 2023 podľa rozvrhu tried.

       Po čiastočnom odstránení havarijného stavu bude prevádzka školy opäť spustená, školská jedáleň aj ŠKD budú fungovať podľa bežného režimu. 

      • OZNAM PRE RODIČOV

      • Dňa 09. 06. 2023 (piatok) budú z dôvodu odstávky vody v celej budove školy vyučovacie hodiny skrátené na 30 minút. Vyučovanie tak skončí o 11,30 hod. Siedma vyučovacia hodina odpadá. 

       ŠKD bude fungovať len do 14,00 hod., treba si vyzdvíhnúť deti čím skôr. 

       Ďakujeme za pochopenie.

      • OZNAM PRE RODIČOV a ŽIAKOV

      • Riaditeľka školy, ZŠ Škultétyho 2326/11 Topoľčany v zmysle Vyhlášky čl. 518/2010 o podrobnostiach a organizácií školského roka v Základnej školy podľa §150 ods. 6 Zákona č. 245/2008 Z. z., Vyhlášky čl. 231/2009 Z. z. ods. (7) prerušuje vyučovanie z dôvodu havarijnej situácie na vodovodnom rozvode a celkovej odstávke studenej úžitkovej vody.

       Mimoriadne prerušenie vyučovania a zatvorenie prevádzky školy a súčasti školy (ŠJ a ŠKD) sa uskutočňuje od 09. 06. 2023 od 14,00 hodiny.

       Z tohto dôvodu od piatka 09. 06. 2023 popoludní už nebude zabezpečenie prevádzky ŠKD (treba prevziať deti).

       Následná oprava sa začne bezodkladne a potrvá do konečného odstránenia havarijného stavu.

       OD PONDELKA 12. 06. 2023 SA PRERUŠUJE VYUČOVACÍ PROCES.

       Potrebné je sledovať stránku školy cez Edupage, kde budeme o priebehu a odstránení informovať žiakov, rodičov aj o obnovení vyučovania.

        

        

      • Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka

      • Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka  na Základnú školu Škultétyho 2326/11 v Topoľčanoch si môžete osobne prevziať v škole dňa 08.06.2023 (štvrtok) v čase od 7,00 do 15,00 hod. a 09. 06. 2023 (piatok) od 7,00 len do 14,00 hod.

      • SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - Vyhodnotenie súťaže

      • Včera prebiehalo na školách vyhodnotenie výtvarných a literárných prác s tematikou ochrany životného prostredia, ktorú vyhlásilo Mesto Topoľčany pre základné školy.

       Víťaznou prácou sa stalo kolektívne výtvarné dielo triedy 4.A z našej školy a dve šiestačky - sestry Candrákové napísali básne o prírode a potreby separácie odpadu.

       Víťazom gratulujeme a tešíme sa, že téma separovania odpadu im nie je cudzia. Je na nás všetkých, aby sme osvetu šírili ďalej.

      • Olympiáda v ľahkej atletike pre 1. stupeň

      • Dňa 1. júna 2023 sa uskutočnil 14. ročník Olympiády v ľahkej atletike pre žiakov 1. stupňa . 

       138 súťažiacich si zmeralo sily v behu na 50 m, 300 m, v skoku do diaľky, šplhu a v hode kriketovou loptičkou. Vyvrcholením bol štafetový beh. 

       Na záver boli vyhodnotení víťazi jednotlivých disciplín. Víťaznou triedou, ktorá získala putovný pohár riaditeľky školy sa stala 2. B. 

       Už teraz sa tešíme na športové výkony v 15. ročníku. 

        

        

       Foto: Michaela Strížencová

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
     +421 38 532 62 40 - tel./fax
     +421 38 532 20 07 - ekonómka
     +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
     +421 911 331 176 - školská jedáleň
     +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

     mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

     1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
     2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
     3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
     4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
     5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
     6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
     7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
     Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
     8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
     9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
     10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
     11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11
     95501 Topoľčany
     Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie