• Novinky

      • Európsky deň - Žiacka vedecká konferencia

      • Do galérie Európsky deň - Žiacka vedecká konferencia boli pridané fotografie.

       Dňa 16.10.2019 si žiaci pripravili žiacku vedeckú konferenciu s témou socializmus, cesta k demokracii.

       Konferencie sa zúčastnila aj pani primátorka JUDr. Alexandra Géciová, víceprimátor Juraj Zelíska, pani riaditeľka Mgr. Mária Bezáková a páni poslanci a členovia rady školy. Žiakov prišli podporiť aj ich rodičia. Žiaci v prezentáciách sa zaoberali dobou socializmu. Angelo Adriano Marini z 8.C vo svojej prezentácii vysvetlil, prečo socializmus nemohol fungovať. Viktória Merašická a Michaela Cabajová zo 7.B spracovali tému Škola vtedy a dnes. Michal Fráter z 8.A nás pozval v prezentácii na prechádzku po starých miestach Topoľčian. SNP spracoval žiak Jakub Matejovič z 8.A. V anglickom jazyku spracovali prezentáciu Tamara Gubišová a Liana Klabníková z 8.B. Súčasťou konferencie bola aj výstavka predmetov používaných v socializme, ktorá bola veľmi zaujímavá a pre žiakov veľmi pútavá.

        

       Mgr. Dagmar Rumanová

      • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu halloweenskú tekvicu

      • Vyhodnotenie tekvičiek

       Dňa 16. 10. 2019 (streda) sme v rámci Európskeho dňa rodičov a škôl urobili vyhodnotenie vyrezávaných halloweenských tekvičiek a žiakom s najvyšším počtom hlasov sme odovzdali ocenenie za najkrajšiu tekvicu. Deti dostali diplom a vecné ceny. 

       Mená víťazov:

       1. miesto - Sára Janegová zo 4. A

       2. miesto - Daniela Humenchak zo 4. B

       3. miesto - Miriam Wenderlová zo 4. A

       4. miesto - Matej Turčan zo 4. A a Nela Vlnková zo 4. B

       5. miesto - Tamara Lovrantová zo 4. B a Liana Valachová z 1. A

        

       Víťazom gratulujeme a ďakujeme, že sa zapojili do súťaže.

        

      • múzeum HGM Wien

      • Do galérie múzeum HGM Wien boli pridané fotografie.

       ňa 25.9.2019 sme so žiakmi 9.ročníka navštívili múzeum HGM Wien (vojenské múzeum),zameraného na obdobie protitureckých vojen, obdobia 1. a 2. svetovej vojny a taktiež expozície Rakúska ako námornej veľmoci. Naša exkurzia bola zameraná na Sarajevský atentát, ktorý bol v podstate akýmsi spúšťačom 1.svetovej vojny, ktorá priniesla obrovský počet obetí dovtedy nevídaných rozmerov. Žiakom sa podľa ich vlastných slov expozície veľmi páčili a boli pre nich  prínosom. S najväčším ohlasom sa stretla miestnosť venovaná exponátom priamo súvisiacim s atentátom (auto v ktorom bol zastrelený následnícky pár, ako aj uniforma následníka trónu ktorú mal v tom čase oblečenú). 

       Mgr. Marián Bezák

        

       Matúš Kmeťo, žiak 9.D.:

          „V múzeu sme sa stretli s krutou históriou Európy a nielen jej. Videli sme expozície z čias krvavých tureckých vojen až po obdobia najväčších svetových konfliktov, čiže I. a II. svetovej vojny. Boli to zlé časy, ale treba o nich hovoriť aby sa nezopakovali. Vitríny plné smutných a veľmi silno pôsobiacich exponátov z týchto čias na nás zanechali dojem, aby sme si vážili to, že žijeme v relatívne kľudnom období a nekonfliktnej krajine. Obrovské obrazy, staré vlajky, uniformy a zbrane  sme si v tichosti poprezerali a každý sa mal možnosť zamyslieť nad nezmyselnosťou vojny hľadiac na tieto exponáty .Najviac sa mi páčila expozícia venovaná Sarajevskému atentátu“.

      • sKD - netradičné súťaže

      • Do galérie sKD - netradičné súťaže boli pridané fotografie.

       Dňa 9.9.2019 precvičovali deti z ŠKD spolu s pani vychovávateľkami netradičné športové aktivity v telocvični školy. Boli dve oddelenia. Z 3. oddelenia bola pani vychovávateľka Anna Maťová a z 5. oddelenia pani vychovávateľka Ingrid Jančovičová. Deti sa pri súťažiach zabavili aj sa rozvcvičili. 

      • Biela pastelka

      • Do galérie Biela pastelka boli pridané fotografie.

       Dňa 20. septembra sa naša škola zapája do verejnej zbierky "Biela pastelka". Organizuje sa od roku 2002 Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá je najväčšou svojho druhu u nás. Ambasádorkou 18. ročníka zbierky je úspešná slovenská moderátorka Adela Vinczeová. Vhodením príspevku naši žiaci a pedagogický zamestnanci podporili nevidiach a slabozrakých v ich úsilý o samostatný a plnohodnotný život. Ďakujeme v mene Únii nevidiacich za vaše príspevky, že ste pomohli písať príbeh bielej pastelky. 

      • Čerstvé hlavičky

      • Do galérie Čerstvé hlavičky boli pridané fotografie.

       Ešte v mesiaci apríl sme sa zapojili do projektu "Čerstvé hlavičky". Žiaci našej školy registrovali pokladničné bločky na základe ktorých sme tento projekt vyhrali. Dňa 3. septembra 2019 nám po prvýkrát prišiel osobne odovzdať ovocie z projektu "Čerstvé hlavičky" sám riaditeľ topoľčianskeho Kauflandu pán Štefan Salai. Boli to čerstvé jabĺčka, ktoré sme nabalili do balíčkov a rozniesli po všetkých triedach. 

      • Vzdelávanie pedagogických zametnancov

      • Do galérie Vzdelávanie pedagogických zametnancov boli pridané fotografie.

       Dňa 23. 08. 2019 všetci pedagogickí zamestnanci školy nahradili posledný dovolenkový deň začatím vzdelávania a absolvovania kurzu. Kurz je koncipovaný do troch poldňových stretnutí, kde účastníci získajú potrebný teoretický základ a súčastne nadobudnú koučovacie nástroje pre rozvoj detských zručností. Vyučujúci si osvoja jednotlivé techniky a postupy Kids´ Skills, získajú zručnosti pri individuálnom prístupe k dieťaťu a práci s triednym kolektívom. 

      • Jaguar Land Rover - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Mgr. Zuzana Valachová: 1.

       Súťaž: Jaguar Land Rover
       Kolo: Krajské kolo


       Spoločnosť Jaguar Land Rover v mesiaci júl vyhlásil už 2. ročník grantového programu na podporu komunít. Hodnotou 12 000 Eur podporili 12 projektov, medzi ktorými sme boli aj my, naša škola. Vo štvrtok 22. 08. 2019 na spoločnom vyhodnotení vo firme v Nitre sme obrdžali šek so sumou 1000 Eur na rozšírenie projektu a práce v našom včelíne. Kedže projekt potreboval i zamestnaneckú podporu, v našom prípade túto podporu dostal projekt od zamestnanca spoločnosti Jaguar Land Rover pána Mariána Vontorčíka - otca naších troch žiakov. Ďakujeme za podporu, peniažky užitočne využijeme.

      • Začiatok školského roka 2019/2020

      • Do galérie Začiatok školského roka 2019/2020 boli pridané fotografie.

       2. septembra 2019 sa opäť otvorili brány školského dvora, na ktorom sme privítali všetkých žiakov po letných prázdninách a našich nových žiakov - prváčikov. Slávnostný program oživili mažoretky svojim tanečným vystúpením Žochy na hymnu Topoľčian. Taktiež sa spolužiakom prihovorili žiaci krátkou básňou. Pozvanie na slávnostné otvorenie nového školského roka prijala aj pani primátorka JUDr. Alexandra Gieciová, ktorá sa všetkým žiakom prihovorila a popriala im úspešný školský rok. 

      • ŠKD1

      • Do galérie ŠKD1 boli pridané fotografie.

       Prvý týždeň v ŠKD si takto užívali deti z 1. a 2. oddelenia spolu s p.vychovávateľkou Herdovou a Jančekovou.