• Hviezdoslavov Kubín

     • 15. 03. 2023 sa v Tríbečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch uskutočnilo obvodné kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovalo 6 žiakov. 

      I. kategória - poézia - Liliana Brath - 3. miesto 

                           próza - Nina Ondrejková - Čestné uznanie 

      II. kategória - poézia - Daniel Mikula 

                            próza - Jakub Bobošík - 2. miesto

      III. kategória - poézia - Nicoletta Majgotová - 3. miesto 

                             próza - Marco Majgot - 1. miesto 

      Do okresného kola postupuje Jakub Bobošík a Marco Majgot.

      Všetkým blahoželáme a chlapcom prajeme veľa úspechov v okresnom kole. 

     • Viem, čo zjem

     • Naša škola sa zapojila do projektu „Viem, čo zjem“ , ktorý patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids na Slovensku. V školskom roku 2022/2023 je to  už jeho  siedmy ročník.

      V mesiaci marec sa na našej škole uskutočnila interaktívna prednáška s pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, na tému zdravej výživy.  Žiaci 6.A, 6.B a 6.C sa pútavou formou dozvedeli nové informácie o ovocí a zelenine, o potrebe stravovať sa zdravo, aj o rizikách nesprávneho stravovania. Na záver si nadobudnuté poznatky preopakovali pomocou pracovných listov.

      Dúfame, že i táto prednáška prispela k tomu, aby sa žiaci viac zamýšľali nad tým, čo majú na svojom tanieri a využívali teoretické poznatky aj v praxi.

       

      Mgr. Michaela Fliegová

     • Marec mesiac kníh

     • Naša škola sa zapojila do knižnej burzy, ktorú vyhlásilo mesto Topoľčany. Pedagógovia, žiaci školy  počas týždňa od 6. marca nosili do školskej knižnice prečítané knihy do knižnej burzy.  Vyzbierané knihy 13. marca so žiakmi 6.C a 8.H školská knihovníčka odniesla do Galéria mesta Topoľčany.  Prinesené knihy predajom dostávajú    druhú šancu. Ďakujem pedagógom a  žiakom, ktorí priniesli knihy.

     • BURZA KNÍH

     • KDE? ZŠ Škultétyho

      KEDY? 17. marca 2023 

      O KOĽKEJ? 1. stupeň - 1. a 2. vyučovaciu hodinu 

                            2. stupeň - 3. a 4. vyučovaciu hodinu

     • Dolný Kubín recitačná súťaž "Rómovia recitujú"

     • Rómovia recitujú je recitačná súťaž Občianskeho združenia ĎAKUJEM – „PAĽIKERAV“.
      Súťaž podporuje mladých talentovaných Rómov navštevujúcich základné, stredné, ale aj umelecké
      školy z celého Slovenska.
      Tento rok sa uskutočnil už 7. ročník tejto celoslovenskej súťaže. V tomto roku sa konali
      krajské kolá podľa krajov – v Prešove, Košiciach za východné Slovensko, v Banskej Bystrici za
      stredné Slovensko a nakoniec 10.03.2023 v Dolnom Kubíne za západné Slovensko.
      Priznám sa, že o tejto súťaži som do prijatia mailu nevedela. Neviem ani prečo, ale hneď som
      si mail vytlačila a prečítala si podmienky súťaže. V mojej triede mám žiaka, ktorý sa na tento typ
      súťaže presne hodil. Je svojský, energický, má zmysel pre humor. Chcela som, aby si aj on niečo
      podobné mohol vyskúšať. Asi na tretí deň som mu oznámila, že je takáto súťaž a že by som ho rada
      prihlásila. Brian sa najprv na to necítil. Bolo to pre neho niečo úplne nové, neznáme. Nevedel, čo od
      toho čakať. Nemal absolútne žiadne skúsenosti s publikom, s vystupovaním, s prednesom umeleckej
      literatúry. Ale ja som mu verila. Napokon súhlasil a ja som ho mohla prihlásiť. Začal sa kolotoč
      príprav – výber textu, stotožnenie sa recitátora s textom, práca so slovom, s umeleckou stránkou textu,
      s funkciou hlasu v prednese a pod. Brian to zvládal výborne. Napredoval. Videla som zlepšenia
      každým dňom.
      V deň súťaže sme sa veľmi tešili. Súťažilo sa v troch kategóriách podľa veku a následne podľa
      výberu formy umeleckého textu. Brian šiel ako posledný z recitátorov a zožal najväčší potlesk. V tej
      chvíli som bola šťastná a pyšná zároveň. Bol to úžasný pocit.
      Brian získal 1. miesto vo svojej kategórii – prednes prózy / žiak II. stupňa. Je to neuveriteľné!
      Veľmi sa z toho tešíme.
      Získali sme postup do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 23.03.2023 v RTVS
      v Košiciach.
      Držte mu všetci palce!
      Nebojme sa skúšať nové veci a objavovať nové talenty. Stojí to za to!
      ĎAKUJEM...
      PS: Ďakujem našej pani riaditeľke za prejavenú dôveru a podporu a Brianovi, že to so mnou vydržal :)
      Mgr. Zuzana Jánošová

     • TOSUMA - Tanečný kolotoč

     • "Každým gestom, či slovom ma baví ukázať samu seba. Všetky oči na mne, v tejto chvíli na parkete žiarim JA!"

      Toto je hlavná myšlienka choreografie s názvom JA!, ktorou sa prezentovali naše žiačky z tanečného súboru TOSUMA na okresnom kole súťažného  festivalu Moderného a módneho tanca Tanečný kolotoč 2023. Cieľom festivalu  bolo motivovať tanečné krúžky, súbory, kolektívy, sólistov k tvorivej práci  a zvyšovať kvalitatívne a kvantitatívne úroveň amatérskeho tanečného žánru. Festival sa uskutočnil 03.03.2023 v Kultúrnom dome v Ludaniciach a dievčatá obsadili krásne  2. miesto.

      Srdečne blahoželáme a prajeme im veľa šťastia na ďalšej tanečnej súťaži StyleS  v modernom tanci, ktorej sa zúčastnia 18. 3. 2023 vo Viničnom.

       

      vedúca tanečného súboru Michaela Juhásová

     • Výchovno–vzdelávací program „Profil zbabelého agresora.“

     • Dňa 03.03.2023 sa v telocvični našej školy uskutočnil výchovno-vzdelávací koncert s názvom „Profil zbabelého agresora.“ Koncertu sa zúčastnili žiaci I. aj II. stupňa. Program bol zameraný interaktívne a žiaci sa mohli aktívne zapájať. Súčasťou koncertu bolo odhalenie maskovania jedinca, agresora, ktorý svojím správaním negatívne pôsobí na okolie. Program bol sprevádzaný hudobným vystúpením s podobným obsahom. Žiakom sa vystúpenie páčilo, niektorí získali aj odmenu za aktivitu.

     • Marec - mesiac knihy

     • Tento mesiac si už tradične spájame s mesiacom knihy. Pri tejto príležitosti školskú knižnicu navštívili
      žiaci 4.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Zuzanou Valachovou. Žiaci sa dozvedeli akým vývojom prešli
      knihy od rukopisu až cez tlač. Cieľom tejto akcie bolo pripomenúť významnú postavu slovenskej
      histórie Mateja Hrebendu legendárneho šíriteľa slovenskej a českej knihy. Žiaci si vyskúšali vyrobiť
      obal na knihu, ktorú si vypožičali. Žiakom sa návšteva školskej knižnice páčila.

       

       

       

     • Hviezdoslavov Kubín - vyhodnotenie II. a III. kategórie

     • II. kategória - poézia:

      1. miesto - Daniel Mikula

      2. miesto - Dominika Tarinová 

       

      II. kategória - próza:

      1. Jakub Bobošík 

      2. Lucia Košelová 

      3. Brian Sliško 

       

      III. kategória - poézia:

      1. Nicoletta Majgotová 

       

      Víťazom srdečne blahoželáme. Žiaci, ktorí skončili na 1. mieste postupujú do obvodného kola. 

     • Sviatok sv. Valentína

     • V našej škole sa sviatok sv. Valentína oslavuje Valentínskou poštou. Žiaci mali možnosť počas týždňa od 6.februára do 10.februára do pripravenej schránky pri zborovni  vhadzovať svoje vytvorené Valentínky. Počas tohto týždňa si na vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy  pripravovali Valentínky,  ktorými chceli potešiť či poďakovať za priateľstvo a prejaviť lásku. V deň sviatku  sv. Valentína prišli učitelia a žiaci oblečení v červenej alebo ružovej farbe. Žiaci deviateho ročníka  vítali všetkých na chodbe  školy, kde im rozdávali pripravené srdiečka. Reláciu o význame sviatku prečítala Ema Mokošová, žiačka 9. ročníka a pani riaditeľka Mgr. Mária Bezáková prečítala  Valentínku zo svojej  Valentínskej pošty, ktorú jej napísali žiaci školy. Prežili sme v škole nádherný deň, ktorého odkaz by sme mali žiť každodenne.

      “Lásku darujme každý deň, možno splníme iným sen a vyčaríme úsmev na tvári.“

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • OZNAM pre žiakov a rodičov

     • Dňa 17. februára 2023 (piatok) sa dĺžka vyučovacích hodín skracuje na 35 minút z prevádzkových dôvodov.

      Jarné prázdniny začínajú v pondelok 20. februára a končia 25. februára. Vyučovací proces po prázdninách bude pokračovať v pondelok 27. februára 2023. 

      Prajeme všetkým krásne, pokojné a bezpečné jarné prázdniny.

       

     • Oznam pre rodičov o platbách

     • Prosíme rodičov, ktorí platia prevodom alebo šekom, aby zadávali správny variabilný symbol a do poznámky napísali meno za koho platia ( meno dieťaťa, nie vaše). Uvádzajte meno svojho dieťaťa tak, ako je uvedené na rodnom liste (celým menom), nestačí iba zdrobnenina mena bez priezviska.

      Komplikuje to priraďovanie platieb. Dajte pozor aj na čísla účtov (ŠKD je iný účet ako jedáleň).

      Prosíme, aby ste uprednostnili platbu prevodom alebo v hotovosti (za ŠKD u pani vychovávateľky) a vyhli sa platbe šekom, nakoľko trvá niekedy aj mesiac, pokiaľ doručia z pošty výpis na priradenie platby.

      Ďakujeme za porozumenie.

       

     • Lyžiarsky kurz

     • Lyžiarsky výchovno – výcvikový kurz sa v školskom roku 2022/2023 konal v termíne od 5.2. do 10.2.2023 v rekreačnom stredisku Polomka. Kurzu sa zúčastnilo 70 žiakov 7. ročníka, 8.ročníka a 9.ročníka, 7 inštruktorov a lekár.

      Žiaci boli ubytovaní v hoteli Vŕšky nad obcou Závadka nad Hronom. Lyžovať sme chodili na lyžiarske stredisko Polomka, kde boli žiaci rozdelení do 7 skupín, podľa výkonnosti. Za krásneho slnečného počasia sa žiaci naučili lyžovať a tí, čo už vedeli sa zdokonalili pod vedením inštruktorov. Žiaci mali veľkú snahu a aj výsledky ich práce boli vidieť, javili o šport veľký záujem. Žiaci si z kurzu okrem znalosti lyžovania, odniesli krásne zážitky z pobytu na čerstvom vzduchu a v kolektíve.

     • Vyhodnotenie "VŠETKOVEDKO"

     • Dňa 30.11.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ. Veľkého súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa zúčastnili žiaci:

      2.A : Alinejhad Y., Alinejhad Y., Mokrá Z., Brath L., Strížencová L., Hollan M.,

      2.B : Selecká N.

      2.C : Topolan J., Rybanský F., Jánoš A., Nemčický M., Beneš T., Rafaelová E.

      3.A : Fajinová Z.

      3.B : Gerhát B., Bíro D., Valušiak O., Medzanská T.

      3.C : Svitok S.

      4.A : Šraj J., Chudý A., Butkaj S., Sitár J., Ščepko L.

      4.B : Rybanský N., Ondruš M.

      4.C : Jánošová K., Lacko I.

      Cieľom tejto súťaže je objaviť najmúdrejších medzi najbystrejšími a my sme radi, že takýto žiaci sú aj v našej škole. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!

     • Projektový deň na škole - prierezové témy

     • Prierezové témy predstavujú vzdelávacie výzvy zvýrazňujúce sociálny kontext. Prostredníctvom nich sa napĺňajú potreby a hodnoty, smerovanie života nielen v školskom, domácom, ale aj celospoločenskom prostredí. V piatok 3. februára 2023 sme na našej škole na 2. stupni realizovali "Projektový deň" zameraný na dve prierezové témy (OSR) - Osobnostný a sociálny rozvoj a (EVV) - Environmentálna výchova. Cieľom oboch tém bolo priespieť ku komplexnému osobnostnému rastu žiakov, rozvoju a získavaniu životných zručností. Žiaci mali možnosť naučiť sa získať pozitívny postoj k sebe, druhým, zvládnuť vlastné správanie - (OSR). Naučiť sa uplatňovať základné princípy zdravého životného štýlu - (EVV). 

      Počas "Projektového dňa" sa na našej škole uskutočnila návšteva pracovníkov z NIVAMu a UNICEF Slovakia /for every childs s cieľom porozprávať sa o inklúzii detí na škole vrátane detí z Ukrajiny, ich začleneniu a spolupráci.

       

      Ilustračné foto 

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie